Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Hotarari ale Consiliului Judetean Bacau - anul 2006

Nr. Hotarare Data adoptarii Fisier
143. privind aprobarea continuării stagiilor de practică ce urmează a fi efectuate de reprezentanții Consiliului Județean Bacău în cadrul Biroului de Reprezentare al UNCJR la Bruxelles în perioada ianuarie–decembrie 2007 28/12/2006
142. privind aprobarea demarării procedurii de licitație în vederea angajării unui consultant care să furnizeze servicii financiare, juridice și tehnice pentru pregătirea și executarea procedurii de licitație în vederea modernizării și operării Aeroportului Bacău. 28/12/2006
141. privind transmiterea unui imobil din domeniul public al județului Bacău și din administrarea Consiliului județean Bacău în domeniul public al statului și în administrarea Curții de Conturi a României 28/12/2006
140. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Tablou electric balizaj TGJT 1.1 – AEROPORT BACĂU – faza studiu de fezabilitate 28/12/2006
139. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Tablou electric de distribuție TGD – AEROPORT BACĂU – faza studiu de fezabilitate 28/12/2006
138. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul PARCARE AUTO – AEROPORT BACĂU – faza studiu de fezabilitate 28/12/2006
137. privind stabilirea taxelor pentru activitățile desfășurate de aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău pentru anul fiscal 2007 28/12/2006
136. privind aprobarea planului de măsuri și acțiuni de protecție civilă și a planului de măsuri și acțiuni de apărare împotriva incendiilor la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Maior Constantin Ene” al județului Bacău în anul 2007 28/12/2006
135. privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău și a bugetelor unităților administrativ–teritoriale pe anul 2006 28/12/2006
134. privind stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate de Serviciul Public de Protecția Plantelor aplicabile în anul fiscal 2007 28/12/2006
133. privind stabilirea taxelor și tarifelor pentru anul 2007 la Complexul Muzeal de Stiințele Naturii „I. Borcea” 28/12/2006
132. privind nivelul taxelor de vizitarea muzeelor și Casei Memoriale Nicu Enea din cadrul Complexului Muzeal ”Iulian Antonescu ” pentru anul 2007 28/12/2006
131. privind modificarea taxelor de închiriere pentru sala Ateneu a Filarmonicii „Mihail Jora“ din Bacău și a taxelor de intrare la spectacol pentru anul 2007 28/12/2006
130. privind stabilirea tarifelor pentru serviciile speciale oferite utilizatorilor de Biblioteca Județeană „C. Sturdza” Bacău pentru anul fiscal 2007 28/12/2006
129. privind constituirea și utilizarea fondurilor de premiere conform dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2006 și Ordonanței Guvernului nr. 3/2006 07/12/2006
128. privind rectificarea bugetelor unităților administrativ – teritoriale și a bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău pe anul 2006 07/12/2006
127. privind numirea unui membru în consiliul de administrație al R.A. AEROPORTUL Bacău 07/12/2006
126. privind aprobarea participării județului Bacău, în parteneriat cu alte unități administrativ – teritoriale, la înființarea Asociației Zona Metropolitană Bacău, în calitate de asociat 07/12/2006
125. privind transmiterea în folosință cu titlu gratuit Companiei Naționale de Investiții “C.N.I.” S.A. a imobilului Pavilion medico-chirurgical din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău pe durata execuției lucrărilor de reabilitare termică la acest obiectiv, precum și a terenului necesar organizării de șantier aferente execuției acestor lucrări 27/11/2006
124. privind realizarea în asociere a proiectului “Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență și pentru acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat” 27/11/2006
123. privind transferul unor sume de bani între proiectele derulate de Consiliul Județean Bacău, în cadrul Convenției de cooperare între Regiunea Limousin (Franța) și județul Bacău 27/11/2006
122. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul “Închidere balcoane Corp A, fațada de Est – Spitalul de Pediatrie Bacău” 27/11/2006
121. privind finanțarea programului de acțiuni în vederea deschiderii sărbătorilor de iarnă și a sărbătoririi intrării României în Uniunea Europeană, manifestări organizate de Consiliul Județean Bacău în colaborare cu Consiliul Local Bacău 27/11/2006
120. privind rectificarea bugetelor unităților administrativ–teritoriale și a bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău pe anul 2006 27/11/2006
119. privind modificarea statului de funcții la Ansamblul Folcloric „BUSUIOCUL” Bacău 27/11/2006
118. privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Bacău în consiliul etic la Spitalul Județean de Urgență Bacău și la Spitalul Județean de Pediatrie Bacău 27/11/2006
117. privind propunerea de încadrare, în categoria funcțională a drumurilor comunale a drumului județean DJ 116A 27/11/2006
116. privind constituirea unei comisii de analiză și a regulamentului de desfășurare a activității acesteia, precum și a aprobării tarifelor pentru utilizarea suprafeței din zona drumurilor județene stabilite de Consiliul Județean prin Hotărârea nr. 23/1999, cu modificările și completările ulterioare. 27/11/2006
115. pentru aprobarea taxei de studii pentru cursul de calificare în profesia de ”lucrător social” organizat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău 27/11/2006
114. privind modificarea componenței Comisiei Județene de Evaluarea Persoanelor cu Handicap pentru Adulți 27/11/2006
113. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Reabilitare conductă aducțiune, transport, cămine de vane și echipamente“ aferent sistem zonal Trotuș 23/10/2006
112. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Înlocuire șarpantă la Stația de tratare apă Dărmănești“ 23/10/2006
111. privind modificarea art. 1 alin. 2, teza finală a Hotărârii Consiliului Județean nr. 118/21.12.2004 privind înființarea Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Bacău, modificată și completată prin Hotărârea nr. 21 din 28.02.2005 23/10/2006
110. privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului a imobilului situat în municipiul Bacau str. G.Vrânceanu nr. 44 care face obiectul prevederilor Legii nr. 10/2001 23/10/2006
109. privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 91/2002 privind aprobarea cofinanțării proiectului „Modernizarea Spitalului Județean Bacău privind reabilitarea sistemului termic” 23/10/2006
108. Pentru aprobarea continuării stagiilor de practică desfășurate de reprezentanții Consiliului Județean Bacău în cadrul Biroului de Reprezentare a UNCJR la Bruxelles în perioada octombrie - decembrie 2006 28/09/2006
107. privind repartizarea pe unități administrativ – teritoriale a subvențiilor pentru finanțarea actualizării Planurilor Urbanistice Generale și Regulamentelor aferente 28/09/2006
106. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul Centrul de îngrijire și asistență a persoanelor cu dizabilități "Costache Negri" din orașul Tg. Ocna, județul Bacău 28/09/2006
105. privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 99 din 28.08.2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru realizarea unor obiective, pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Bacău 28/09/2006
104. privind aprobarea planului operativ de acțiune pentru combaterea înzăpezirii, poleiului și a gheții pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Bacău, pentru iarna 2006-2007 28/09/2006
103. privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău și al unităților administrativ–teritoriale pe anul 2006 28/09/2006
102. privind avizarea obiectivelor și criteriilor de performanță pentru directorul general al S.C. "PARC INDUSTRIAL HIT" S.R.L. Hemeiuși conform Ordonanței de urgență nr. 79/2001 28/09/2006
101. privind modificarea nivelului de salarizare pentru o funcție publică din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău 28/09/2006
100. privind modificarea HCJ nr. 84/28.08.2006 pentru aprobarea listei spațiilor proprietate privată a județului Bacău în care funcționează cabinetele medicale și laboratoarele de tehnică dentară care urmează a fi vândute 28/09/2006
99. privind aprobarea studiilor de fezabilitate, cuprinzând principalii indicatori tehnico-economici pentru realizarea unor obiective, pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Bacău 28/08/2006
98. privind propunerea de încadrare, în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui sector din drumul județean DJ 241E 28/08/2006
97. privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul "Centrul de îngrijire și asistență a persoanei cu dizabilități" Comănești 28/08/2006
96. privind aprobarea avizelor eliberate de Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism 28/08/2006
95. privind aprobarea componenței comisiei de soluționare a întâmpinărilor la propunerea de expropriere a unor suprafețe de teren în comuna Măgura, județul Bacău 28/08/2006
94. privind acceptul Consiliului Județean Bacău în calitate de proprietar pentru executarea lucrărilor de amenajare și închidere balcon corp clădire "A" - Spitalul Județean de Pediatrie Bacău 28/08/2006
93. privind modificarea art. 4 la H.C.J.Bacău nr. 30/23.03.2006 pentru reactualizarea "Programului de transport persoane prin servicii regulate în trafic județean, pentru perioada 1 iulie 2005-30 iunie 2008" 28/08/2006
92. la proiectul de hotărâre privind înființarea cabinetului președintelui în cadrul Consiliului Județean Bacău 28/08/2006
91. privind modificarea statului de funcții la Biblioteca Județeană "C. Sturdza" Bacău 28/08/2006
90. privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău 28/08/2006
89. privind nominalizarea unui reprezentant al Consiliului Județean Bacău în Consiliul de administrație la S.C. APA SERV S.A. Bacău 28/08/2006
88. privind numirea reprezentantului Consiliului Județean în comitetul director la Serviciul de Ambulanță al Județului Bacău 28/08/2006
87. pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 123/2004 privind acordarea indemnizației de ședință a consilierilor județeni 28/08/2006
86. privind numirea directorului executiv la Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău 28/08/2006
85. privind stabilirea nivelului minim al tarifelor de închiriere a spațiilor de utilizare și exploatare a Parcului Industrial HIT – Hemeiuși 28/08/2006
84. pentru aprobarea Listei imobilelor proprietate privată a județului Bacău în care funcționează cabinetele medicale și laboratoarele de tehnică dentară și care urmează a fi vândute în conformitate cu prevederile OUG nr. 110/2005 aprobată prin Legea nr. 236/2006 28/08/2006
83. privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău nr. 71/2004 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului a imobilelor în care își desfășoară activitatea cabinetele medicale 28/08/2006
82. privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită Parohiei "Înălțarea Domnului" a spațiului "Depozit pentru păstrarea valorilor de patrimoniu cultural de carte veche" 28/08/2006
81. privind modificarea taxelor de frecvență pentru cursurile anului școlar 2006–2007 la Școala Populară de Arte și Meserii Bacău 28/08/2006
80. privind repartizarea pe unitați administrativ-teritoriale a sumei de 5.611 mii lei, reprezentând "Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor de personal din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat" 28/08/2006
79. privind editarea lucrării „Olăritul în județul Bacău” 28/06/2006
78. privind revocarea nominalizării unui reprezentant al Consiliului Județean Bacău în consiliul de administrație la S.C. APA SERV S.A. Bacău 28/06/2006
77. privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare al județului Bacău 28/06/2006
76. privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare al județului Bacău 28/06/2006
75. privind numirea reprezentanților Consiliului Județean în consiliile consultative de la Spitalul Județean de Urgență Bacău și Spitalul Județean de Pediatrie Bacău 28/06/2006
74. privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului propriu de specialitate al Consiliului Județean Bacău 28/06/2006
73. privind modificarea statului de funcții la Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău 28/06/2006
72. privind constituirea Comisiei de evaluare a performanțelor manageriale ale directorilor instituțiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean Bacău 28/06/2006
71. privind majorarea capitalului social al S.C. PARC INDUSTRIAL HIT S.R.L. Hemeiuși 28/06/2006
70. privind darea în folosință gratuită Episcopiei Romanului a imobilului CAPELA și terenul aferent, situate în incinta fostului Centru Rezidențial Speranța Tg. Ocna, str. N. Arbănaș nr. 2 28/06/2006
69. pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 9/22.02.2006 privind darea în administrare Consiliului Local al orașului Tg. Ocna a imobilelor situate în Tg. Ocna, str. N. Arbănaș nr. 1-2-3 28/06/2006
68. privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău și al județului Bacău pe anul 2006 28/06/2006
67. privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar pe anul 2005 al Consiliului Județean Bacău 28/06/2006
66. privind repartizarea pe unități administrativ–teritoriale a subvențiilor pentru finanțarea actualizării Planurilor Urbanistice Generale și Regulamentelor aferente 28/06/2006
65. privind aprobarea preluării de la Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului de către Consiliul Județean a obiectivului de investiție Alimentarea cu apă a localităților: Valea Seacă și Buchila, comuna Nicolae Bălcescu județul Bacău, finanțat conform HG nr. 687/1997, predarea acestuia în domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu și administrarea Consiliului Local Nicolae Bălcescu și pentru aprobarea Regulamentului de organizare a activității de exploatare a acestui obiectiv 28/06/2006
64. privind aprobarea preluării de la Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului de către Consiliul Județean a obiectivului de investiție Alimentarea cu apă a localității Nicolae Bălcescu, comuna Nicolae Bălcescu județul Bacău, finanțat conform HG nr. 687/1997, predarea acestuia în domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu și administrarea Consiliului Local Nicolae Bălcescu și pentru aprobarea Regulamentului de organizare a activității de exploatare a acestui obiectiv 28/06/2006
63. privind aprobarea preluării de la Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului de către Consiliul Județean Bacău a obiectivului de investiție Alimentarea cu apă a localităților Luncani, Pădureni, Podiș, Trebeș, Valea Budului, comuna Mărgineni, județul Bacău, finanțat conform HG nr. 687/1997, predarea acestuia în domeniul public al comunei Mărgineni și administrarea Consiliului Local Mărgineni și pentru aprobarea Regulamentului de organizare a activității de exploatare a acestui obiectiv 28/06/2006
62. privind aprobarea avizelor eliberate de Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism 28/06/2006
61. privind aprobarea Strategiei județene în domeniul asistenței sociale și protecției copilului pentru perioada 2006-2011 și a Planului operațional de implementare 28/06/2006
60. privind participarea unei delegații a Consiliului Județean Bacău la festivitățile de comemorare a poetului Mihai Eminescu 12/05/2006
59. privind modificarea funcțiilor publice, organigramei și statului de funcții pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Județean Bacău 12/05/2006
58. privind aprobarea indicatori tehnico-economici, din proiectul tehnic, pentru realizarea investiției "Consolidare pod din beton armat pe DJ 206A, km. 15+470, Dealu Morii – Găiceana" 12/05/2006
57. privind procedurile de acordare a finanțărilor nerambursabile pentru activități nonprofit de interes public județean 12/05/2006
55. privind majorarea capitalului social al S.C. "PARC INDUSTRIAL HIT" S.R.L. Hemeiuși 20/04/2006
54. privind darea în administrare pe o perioadă determinată a spațiului de 15,21 mp din incinta sediului Serviciului de Protecție Civilă din strada Bacovia nr. 57, municipiul Bacău Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog al județului Bacău 20/04/2006
53. privind aprobarea asocierii cu autoritățile administrației publice locale din județul Bacău în vederea achiziționării și implementării sistemului de comunicații VPN, accesului la serviciul Internet cu bandă garantată și serviciilor de audio–video conferință 20/04/2006
52. privind modificarea și suplimentarea traseelor județene menționate în Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 59/31.05.2005 pentru aprobarea "Programului de transport persoane prin servicii regulate în trafic județtean, pentru perioada 01 Iulie 2005–30 Iunie 2008" 20/04/2006
51. privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiție "Amenajare bloc operator" din cadrul Spitalului de Pediatrie Bacău 20/04/2006
50. privind aprobarea unor măsuri pentru declanșarea organizării concursului "Soluție de proiect pentru semnalizarea și marcarea intrărilor în județul Bacău pe drumurile naționale" 20/04/2006
49. privind aprobarea avizelor eliberate de Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism 20/04/2006
48. privind numirea directorului Ansamblului Folcloric "BUSUIOCUL" Bacău 20/04/2006
47. privind instituirea sprijinului financiar pentru tinerii studenți din județul Bacău care efectuează stagii de pregătire în străinătate 20/04/2006
46. privind aprobarea Contractului de management pentru instituțiile publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean Bacău 20/04/2006
45. privind aprobarea numărului și structurii personalului nedidactic din unitățile de învățământ special din județul Bacău 20/04/2006
44. privind plata cotizației Consiliului Județean Bacău către Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România 20/04/2006
43. cu privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău pe anul 2006 20/04/2006
42. privind solicitarea transmiterii fără plată a unui imobil cu terenul aferent din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului și administrarea Consiliului Județean Bacău 20/04/2006
41. privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului a imobilului situat în municipiul Bacău str. M. Eminescu nr. 33 care face obiectul prevederilor Legii nr. 10/2001 20/04/2006
40. privind aprobarea finanțării de către Consiliului Județean Bacău a cheltuielilor neeligibile pentru implementarea Proiectelor PHARE de restructurare/închidere a trei instituții de protecție specială pentru persoanele adulte cu handicap din județul Bacău 23/03/2006
39. pentru aprobarea asocierii Consiliului Județean Bacău cu Consiliul Local Onești în vederea finanțării activității Centrului de zi pentru copilul cu handicap Onești din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău 23/03/2006
38. privind modificarea organigramei, numărului de personal, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău 23/03/2006
37. privind aprobarea proiectelor culturale și sportive care se finanțează din bugetul propriu al Consiliului județean Bacău în anul 2006 23/03/2006
36. privind acordarea Premiului de excelență pentru sportiva Narcisa LECUȘANU, vicecampioană mondială 23/03/2006
35. privind avizarea obiectivelor și criteriilor de performanță pentru director general al R.A. „AEROPORTUL” Bacău, conform Ordonanței de urgență nr. 79/2001 23/03/2006
34. cu privire la rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău pe anul 2006 23/03/2006
33. privind donarea unui imobil aparținând domeniului privat al județului, pentru Universitatea Bacău 23/03/2006
32. privind modificarea prețurilor/tarifelor la apa potabila furnizata de S.C. APA SERV S.A. BACĂU 23/03/2006
31. privind aprobarea concesionării Postului de transformare PTCZ nr. 65, 20/0,4 Kv., situat în incinta Complexului Muzeal de Științele Naturii “ION BORCEA“ Bacău 23/03/2006
30. privind reactualizarea “Programului de transport persoane prin servicii regulate în trafic județean, pentru perioada 01 Iulie 2005–30 Iunie 2008“, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 59/31.05.2005 23/03/2006
29. privind declararea utilității publice de interes local a obiectivului “STAȚIE NOUA DE TRATARE A APEI”, situat pe teritoriul comunei Măgura 23/03/2006
28. privind aprobarea avizelor eliberate de Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism 23/03/2006
27. privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul «Modernizare centrală termică» din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău 23/03/2006
26. privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice – faza studiu de fezabilitate, pentru unele obiective ale Spitalului Județean de Urgență Bacău 22/02/2006
25. privind aprobarea continuării finanțării de la bugetul Consiliului Județean Bacău pentru următorii trei ani calendaristici de la încetarea contractelor de grant a serviciilor destinate persoanelor adulte cu handicap dezvoltate prin proiectele PHARE 22/02/2006
24. pentru aprobarea contribuției Consiliului Județean Bacău la finanțarea proiectelor privind restructurarea/închiderea a trei instituții de protecție specială pentru persoanele adulte cu handicap din județul Bacău 22/02/2006
23. privind stabilirea contribuției consiliilor locale la finanțarea activității de asistență socială în baza costurilor medii anuale pentru persoana cu handicap 22/02/2006
22. privind modificarea actului constitutiv al societății comerciale "PARC INDUSTRIAL HIT" S.R.L. Hemeiuși 22/02/2006
21. privind aprobarea planului de măsuri și acțiuni al Serviciului protecție civilă din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Maior Constantin Ene" al județului Bacău pe anul 2006 22/02/2006
20. privind aprobarea organigramei, numărului de personal și statului de funcții pentru directorul general al R.A. AEROPORTUL Bacău 22/02/2006
19. privind aprobarea programului de ocupare temporară a forței de muncă în activități pentru dezvoltarea comunităților locale la instituțiile publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Bacău în anul 2006 22/02/2006
18. privind transformarea unei funcții publice în statul de funcții la Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău 22/02/2006
17. privind aprobarea indemnizației de ședință a Comisiei pentru protecția copilului a Consiliului Județean Bacău 22/02/2006
16. privind aprobarea organigramei, numărului de personal și statului de funcții la instituțiile și serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Bacău 22/02/2006
15. pentru aprobarea infiintarii unor servicii de protectie a copilului 22/02/2006
14. privind aprobarea asocierii Consiliului Județean Bacău cu Fundația de Sprijin comunitar Bacău, în vederea finanțării și realizării în comun a unor servicii de interes public județean 22/02/2006
13. privind aprobarea finanțării și realizării în comun a unor servicii de interes public județean cu Asociația Creștină de Caritate, Misiune și Ajutor Olanda – România "BETANIA" 22/02/2006
12. privind aprobarea Acordului de Cooperare dintre Consiliul Județean Bacău și Societatea franceză de inginerie BETURE CEREC pentru proiectul "Directiva Cadru Europeană privind APA aplicată bazinului hidrografic al Trotușului și Sistemelor Publice de Apă Potabilă și de Canalizare" 22/02/2006
11. pentru aprobarea Regulamentului privind accesul persoanelor fizice și juridice la arhiva tehnică gestionată de Consiliul Județean Bacău 22/02/2006
10. privind aprobarea avizelor eliberate de Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism 22/02/2006
9. privind darea în administrare Consiliului Local al orasului Tg. Ocna a imobilelor situate in Tg. Ocna, str. N. Arbanas nr. 1-2-3 22/02/2006
8. privind indexarea taxelor de închiriere a unor imobile aflate în domeniul public sau privat al Consiliului Județean Bacău 22/02/2006
7. privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 117/30.09.2005 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a tarifelor aplicabile în anul fiscal 2006 22/02/2006
6. cu privire la rectificarea bugetului județului și a bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău pe anul 2006 22/02/2006
5. privind darea în administrarea Direcției Județene de Evidență a Persoanei Bacău a unui spațiu situat în imobilul din municipiul Bacău, str. Tolstoi nr. 2 22/02/2006
4. privind aprobarea CONVENȚIEI DE COOPERARE ÎNTRE REGIUNEA LIMOUSIN (Franța) ȘI CONSILIUL JUDEȚEAN BACĂU și aprobarea finanțării proiectelor prevăzute pentru anul 2006 în cadrul proiectului de cooperare 09/01/2006
3. privind aprobarea cofinanțării proiectului "ORIZONT 2007" finanțat prin Programul PHARE - Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administrației la nivel local, linia de buget RO 2002/000-586.03.02 09/01/2006
2. privind inființarea la nivelul Consiliului Județean Bacău a "Registrului garanțiilor locale" 09/01/2006
1. cu privire la adoptarea bugetului județului pe anul 2006 09/01/2006