Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Hotarari ale Consiliului Judetean Bacau - anul 2004

Nr. Hotarare Data adoptarii Fisier
136. privind aprobarea executării unor lucrări de modernizare la Spitalul de Pediatrie Bacău 21/12/2004
135. privind modul de finanțare a Centrului județean de consultanță agricolă Bacău 21/12/2004
134. privind plata cotizației Consiliului județean Bacău către Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România 21/12/2004
133. cu privire la adoptarea bugetului județului pe anul 2005 21/12/2004
132. cu privire la rectificarea bugetului județului și a bugetului propriu al Consiliului județean Bacău pe anul 2004 21/12/2004
131. privind aprobarea finanțării proiectului „SEARĂ DE CRĂCIUN” pentru băcăuani propus de Ansamblul Folcloric „Busuiocul” Bacău 21/12/2004
130. privind aprobarea cofinanțării proiectului “GEORGE ENESCU ÎN CONSTELAȚIA MUZICII UNIVERSALE – album de ilustrate maxime color inedite” 21/12/2004
129. privind aprobarea avizelor eliberate de Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism 21/12/2004
128. privind aprobarea preluării în domeniul public al județului și în administrarea Consiliului județean a obiectivului de investiții „ Alimentare cu apă a localităților Letea – Veche, Rusi – Ciutea, Siretu și Holt comuna Letea – Veche „finanțat conform HG nr. 687/1997 21/12/2004
127. privind repartizarea subvențiilor pentru finanțarea Planurilor Urbanistice Generale pe unități administrativ – teritoriale 21/12/2004
126. privind preluarea în structura aparatului propriu de specialitate al Consiliului Județean a unor posturi contractuale de la Serviciul public județean de drumuri Bacău 21/12/2004
125. privind modificarea Regulamentelor de organizare și funcționare a instituțiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului județean Bacău 21/12/2004
124. privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate al Consiliului județean Bacău 21/12/2004
123. privind aprobarea indemnizației de ședință a consilierilor județeni 21/12/2004
122. privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Bacău privind înființarea Comisiei județene de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulți, cu privire la indemnizația de ședință 21/12/2004
121. privind înființarea și componența Comisiei pentru protecția copilului a Consiliului Județean Bacău 21/12/2004
120. privind înființarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău 21/12/2004
119. privind reorganizarea instituțiilor de asistență socială pentru persoanele cu handicap din județul Bacău ca structuri fără personalitate juridică în subordinea Consiliului Județean 21/12/2004
118. privind înființarea Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Bacău 21/12/2004
117. privind participarea Consiliului județean Bacău la realizarea acțiunii culturale „Premiile Presei Băcăuane 2004” 25/11/2004
116. privind stabilirea taxelor în domeniul emiterii certificatelor, autorizațiilor și avizelor în domeniul construcțiilor 25/11/2004
115. privind aprobarea cooperării Consiliului județean Bacău cu Consiliul local al municipiului Bacău, în vederea realizării unor obiective de interes comun la viitorul Spital municipal Bacău 25/11/2004
114. privind preluarea de către Direcția Generală pentru Protecția Copilului Bacău a Complexului de Servicii Sociale Zemeș 25/11/2004
113. cu privire la rectificarea bugetului județului și a bugetului propriu al Consiliului județean Bacău pe anul 2004 25/11/2004
112. privind numirea directorului Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău 25/11/2004
111. privind constatarea încetării activității Corpului Gardienilor Publici Bacău în vederea organizării Poliției Comunitare 25/11/2004
110. privind aprobarea asocierii Consiliului județean Bacău cu Asociația Creștină de Caritate Misiune și Ajutor Olanda - România „BETANIA” în vederea finanțării și realizării în comun a unor servicii de interes public județean 25/11/2004
109. privind darea în folosință gratuită a unor imobile (clădiri și teren aferent), proprietate publică a județului Bacău, Parohiei „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” municipiul Bacău, județul Bacău și reglementarea situației juridice a terenului 25/11/2004
108. pentru completarea Hotărârii Consiliului județean nr. 64/2002 privind stabilirea contravențiilor la normele de exploatare și menținere în bună stare a drumurilor județene 25/11/2004
107. pentru completarea Hotărârii Consiliului județean nr. 117/2003 privind stabilirea unor tarife și taxe pentru anul 2004 care nu intră sub incidența prevederilor O.G. 36/2002 privind impozitele și taxele locale 25/11/2004
106. privind solicitarea transmiterii fără plată a unei părți dintru-un imobil din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Consiliului județean Bacău, pentru serviciile publice comunitare de evidență a persoanei 25/11/2004
105. privind aprobarea solicitării de transmitere a unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Consiliului Județean Bacău și aprobarea asocierii Consiliului Județean Bacău cu Consiliul Local al municipiului Bacău în vederea realizării proiectului "Centru de afaceri și expoziții" 21/11/2004
104. privind aprobarea cooperării Consiliului județean Bacău cu Episcopia Romanului în vederea realizării și cofinanțării proiectului "Lumină și Recunoștință” 30/10/2004
103. privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului județean nr. 86/11.10.2004 privind solicitarea transmiterii suprafețelor rutiere aeronautice și ale terenurilor aferente zonelor de siguranță ale Aeroportului Bacău, în domeniul public al județului Bacău – R.A. AEROPORTUL Bacău 30/10/2004
102. privind aprobarea asocierii Consiliului județean Bacău (Partener) cu Consiliul Local al orașului Târgu Ocna (Solicitant), în vederea realizării proiectului “Dezvoltarea infrastructurii pentru valorificarea și promovarea potențialului turistic al stațiunii de interes național-Târgu Ocna – județul Bacău” 30/10/2004
101. privind modificarea statului de funcții al aparatului propriu de specialitate al Consiliului județean Bacău 30/10/2004
100. privind modificarea statelor de funcții la unele instituții publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului județean Bacău 30/10/2004
99. privind participarea persoanelor alese în funcții de demnitate publică în cadrul Consiliului județean Bacău și a funcționarilor din aparatul propriu al acestuia la cursuri de formare și perfecționare profesională 30/10/2004
98. privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului propriu de specialitate al Consiliului județean Bacău 30/10/2004
97. privind solicitarea transmiterii fără plată a imobilului aflat în domeniul public al statului și în administrarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Consiliului județean Bacău 30/10/2004
96. privind trecerea unui imobil din domeniul public al județului Bacău și din administrarea Consiliului local al municipiului Bacău în domeniul public al municipiului Bacău, în scopul înființării Serviciilor publice comunitare de evidență a persoanei, eliberare pașapoarte și regim permise auto 30/10/2004
95. privind modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului județean nr. 121/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru finanțarea proiectelor și programelor culturale 30/10/2004
94. privind stabilirea criteriilor de repartizare a cotei de 15% din sumele defalcate din impozitul pe venit alocate de Consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale 30/10/2004
93. privind emiterea Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului aparținând SC DRUMURI SRL Bacău 30/10/2004
92. privind modificarea componentei Comisiei de Acorduri Unice 30/10/2004
91. privind validarea unui mandat de consilier județean 30/10/2004
90. privind constatarea vacantării unui mandat de consilier județean 30/10/2004
89. privind aprobarea demarării procedurilor de realizare a Proiectului „SCHI PARC Slănic-Moldova” și a finanțării Studiului de fezabilitate aferent 30/10/2004
88. privind aprobarea cooperării Consiliului județean Bacău, prin Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a județului Bacău, cu Inspectoratul de Poliție al județului Bacău, în vederea realizării Proiectului „Ordinea publică și siguranța cetățeanului în județul Bacău” și a cofinanțării acestuia 30/10/2004
87. cu privire la rectificarea bugetului județului și a bugetului propriu al Consiliului județean Bacău pe anul 2004 30/10/2004
86. privind solicitarea transmiterii suprafețelor rutiere aeronautice și ale terenurilor aferente zonelor de siguranță ale Aeroportului Bacău, în domeniul public al județului Bacău – R.A. AEROPORTUL Bacău 11/10/2004
85. privind aprobarea asocierii Consiliului județean Bacău cu Consiliul local al orașului Slănic - Moldova, județul Bacău, în vederea realizării proiectului „Parc balnear” 27/09/2004
84. privind aprobarea cofinanțarii proiectului “Centrul de Agrement și Recreere Zemeș” - în cadrul Programului SERVICII SOCIALE COMUNITARE finanțator - Fondul Român de Dezvoltare Socială și aprobarea parteneriatului privind implementarea proiectului 27/09/2004
83. privind acordarea Premiului de excelență unor sportivi din județul Bacău medaliați la Olimpiada de la Atena în anul 2004 27/09/2004
82. privind aprobarea Planului operativ de acțiune pentru combaterea înzăpezirii, poleiului și a gheții pe drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Bacău, pentru iarna 2004-2005 27/09/2004
81. privind stabilirea taxelor de frecvență pentru cursurile anului școlar 2004 – 2005 la Școala Populară de Arte și Meserii Bacău 27/09/2004
80. privind validarea desemnării nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică a județului Bacău 27/09/2004
79. pentru aprobarea condițiilor generale de concesionare a cabinetelor medicale și laboratoarelor de tehnică dentară aflate în domeniul privat al Consiliului Județean Bacău 27/09/2004
78. privind rectificarea bugetului județului și a bugetului propriu al Consiliului județean Bacău pe anul 2004 27/09/2004
77. privind începerea procedurilor pentru înființarea unui agent economic de interes județean pentru serviciile de gospodărie comunală 31/08/2004
76. privind repartizarea pe unități administrativ – teritoriale a subvențiilor pentru finanțarea Planurilor Urbanistice Generale și a Regulamentelor Locale de Urbanism 31/08/2004
75. privind aprobarea consumatorilor persoane juridice, aflate sub autoritatea Consiliului județean, beneficiare a serviciilor de administrare cu apă și energie termică și apă caldă, în condițiile OG 37/2004 31/08/2004
74. privind stabilirea componenței comisiei de inventariere a arhivei cu documentații elaborate până în anul 1990 de fostul Institut de Proiectări județean Bacău 31/08/2004
73. privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului județean Bacău și repartizarea de «Sume defalcate din impozitul pe venit» unor consilii locale 31/08/2004
72. privind repartizarea pe unități administrativ – teritoriale a sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru asigurarea ajutorului social potrivit Legii nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat 31/08/2004
71. privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului a imobilelor în care își desfășoară activitatea cabinetele medicale 31/08/2004
70. privind contractarea de către Consiliul Județean Bacău a unui împrumut pentru finanțarea investițiilor 31/08/2004
69. privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bacău ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică a județului Bacău 31/08/2004
68. privind modificarea organigramei și statului de funcții la Serviciul public județean de drumuri Bacău 31/08/2004
67. privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei, numărului de personal și statului de funcții pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Județean Bacău 31/08/2004
66. privind repartizarea subvențiilor pentru finanțarea Planurilor Urbanistice Generale pe unități administrativ-teritoriale 26/07/2004
65. privind reactualizarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism 26/07/2004
64. privind aprobarea concesionării, prin negociere directă, în beneficiul ROMATSA-ADMINISTRAȚIA ROMÂNĂ A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN-Direcția Serviciilor de Navigație Aeriană Regională Bacău, a unei suprafețe de teren de 5(cinci) mp - din domeniul public al statului și administrarea R.A. AEROPORTUL Bacău 26/07/2004
63. privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului județean Bacău pe anul 2004 și repartizarea sumei de 1.810.000 mii lei reprezentând „Sume alocate de către Consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale” pentru C.L. Filipeni 26/07/2004
62. privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 1.000 mil. lei reprezentând „Subvenții primite de la bugetele locale din Fondul de Intervenție” pentru înlăturarea unor efecte ale calamităților naturale produse în județul Bacău 26/07/2004
61. privind stabilirea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului județean Bacău 26/07/2004
60. privind validarea mandatelor a cinci consilieri județeni 26/07/2004
59. privind constatarea vacantării a cinci mandate de consilieri județeni 26/07/2004
58. privind stabilirea numărului și domeniilor de activitate în care se organizează comisii de specialitate ale Consiliului județean Bacău 30/06/2004
57. privind alegerea președintelui și a vicepreședinților Consiliului județean Bacău 30/06/2004
56. privind constituirea Consiliului județean Bacău rezultat din alegerile locale din 6 iunie 2004 30/06/2004
55. privind validarea mandatelor consilierilor județeni aleși la data de 6 iunie 2004 30/06/2004
54. privind alegerea comisiei de validare a Consiliului județean Bacău 30/06/2004
53. privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Județean Bacău cu suma de 32.500 milioane lei reprezentând „Subvenții primite de bugetele locale pentru drumuri județene 24/05/2004
52. privind majorarea taxelor locale și valorilor impozabile 24/05/2004
51. privind indexarea taxelor locale și valorilor impozabile 24/05/2004
45. pentru aprobarea condițiilor generale de închiriere a unor imobile aflate în domeniul public sau privat al Consiliului Județean 30/04/2004
37. privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului propriu de specialitate al Consiliului Județean Bacău 30/04/2004
36. privind alocarea din fondul de rezervă al Consiliului județean Bacău a sumei de 1.214.000 mii lei pentru cofinanțarea proiectului „Complex Zemeș – Centrul educativ pentru copiii săraci și Centrul de planificare familială și educație sanitară” 26/03/2004
35. privind trecerea imobilului „PADOC” și a terenului aferent, situate în municipiul Bacău str. Henri Coandă nr. 4, din domeniul public al județului Bacău și administrarea Centrului Școlar Bacău, în domeniul privat al județului Bacău și în administrarea Complexului de Servicii Comunitare nr. 8 Bacău în vederea casării imobilului respectiv 26/03/2004
34. privind aprobarea baremelor de dotare cu echipament și cazarmament și a duratelor de utilizare precum și a normativelor valorice de cheltuieli pentru cazarmament, echipament, transport, jucării materiale igienico-sanitare, rechizite și materiale cultural-sportive 26/03/2004
33. privind stabilirea nivelului costurilor anuale pentru un copil aflat în dificultate, a celui cu handicap, precum și a unei persoane majore care beneficiază de protecție în condițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26/1997, republicată 26/03/2004
32. privind repartizarea pe unități administrativ – teritoriale a sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru asigurarea ajutorului social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat 26/03/2004
31. privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului județean Bacău la capitolele „Donații și Sponsorizări” și „Subvenții pentru drumuri județene, comunale” 26/03/2004
30. privind utilizarea fondului de rulment al Consiliului județean Bacău pentru finanțarea obiectivului de investiții Autodegivror aeronave pentru R.A. Aeroportul Bacău 26/03/2004
29. privind trecerea din proprietatea publică a județului și din administrarea Consiliului județean Bacău în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului a drumului judetean DJ116A, TÎRGU OCNA- SLĂNIC MOLDOVA, KM 0+000-21+400 26/03/2004
28. privind instituirea unor premii în cadrul manifestării culturale „Saloanele Moldovei”- ediția a XIV-a 2004 26/03/2004
27. privind modificarea statului de funcții la Centrul Județean de Cultură Bacău 26/03/2004
26. privind aprobarea unui sprijin financiar pentru realizarea picturii iconografice la Biserica Parohiei SF. DUMITRU din municipiul Bacău-cartierul Narcisa 26/03/2004
25. privind numirea reprezentanților Consiliului județean în consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență și al Spitalului Județean de Pediatrie Bacău 26/03/2004
24. privind aprobarea cofinanțării proiectului “Turism durabil de calitate” în cadrul Programului Centurio inițiat de Adunarea Regiunilor Europei 26/03/2004
23. privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare și a statului de funcții la Serviciul Public Județean de Drumuri Bacău 26/03/2004
22. privind avizarea obiectivelor și criteriilor de performanță și aprobarea premiului anual pentru directorul general al R.A. AEROPORTUL Bacău 26/03/2004
21. privind aprobarea programelor și proiectelor culturale care se finanțează din bugetul propriu al Consiliului Județean în anul 2004 26/03/2004
19. privind aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statutului de funcții la instituțiile publice de cultură și la unele servicii publice aflate sub autoritatea Consiliului județean Bacău 27/02/2004
18. privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor defalcate din impozitul pe venit, pentru asigurarea ajutorului social potrivit Legii nr. 416/2001 27/02/2004
17. privind aprobarea numărului și structurii personalului nedidactic din unitățile de învățământ special din județul Bacău 27/02/2004
16. privind darea în administrare a unui imobil aparținând domeniului public județean 27/02/2004
15. privind trecerea unui imobil din domeniul public al județului Bacău în domeniul public al orașului Tg. Ocna 27/02/2004
14. privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului județean Bacău cu suma de 20.042.432 mii lei 27/02/2004
9. privind înființarea Serviciului Public județean pentru promovarea turismului și coordonarea activității de SALVAMONT Bacău 30/01/2004