Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Hotararea 70 din 2020

cu privire la aprobarea proiectului "Suport pentru viața independentă în comunitate a persoanelor cu dizabilități", Cod MySMIS2014: 130550, a cheltuielilor totale ale acestuia, a bugetului gestionat de DGASPC Bacău și a contribuției proprii în vederea implementării proiectului în cadrul apelului de proiecte POCU/462/4/15: Reducerea numarului persoanelor vârstnice si a celor cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale, prin furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul comunității, inclusiv servicii pe termen lung (Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități-tranziția spre servicii sociale în comunitate)

Anexe :Vezi alte hotarari din anul 2020