Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Hotararea 69 din 2020

cu privire la aprobarea bugetului total al proiectului „Furnizare servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilități", Cod MySMIS2014: 126479, a bugetului gestionat de D.G.A.S.P.C. Bacău, a contribuției proprii și a parteneriatului dintre D.G.A.S.P.C. Bacău și UAT Mun. Moinești în vederea implementării acestuia în cadrul apelului de proiecte POCU/462/4/15: „Reducerea numărului persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale, prin furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul comunității, inclusiv servicii pe termen lung" (Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități - tranziția spre servicii sociale în comunitate)

Anexe :Vezi alte hotarari din anul 2020