Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Hotararea 68 din 2020

privind aprobarea proiectului "Șanse egale pentru viața în comunitate", Cod MySMIS2014: 130548,a bugetului gestionat de D.G.A.S.P.C. Bacău, a contribuției proprii și a parteneriatului dintre D.G.A.S.P.C. Bacău și UAT Comuna Tamași în vederea implementării acestuia în cadrul apelului de proiecte POCU/462/4/15: „Reducerea numărului persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale, prin furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul comunității, inclusiv servicii pe termen lung" (Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități - tranziția spre servicii sociale în comunitate)

Anexe :Vezi alte hotarari din anul 2020