Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Organigrama Consiliului Judetean Bacau

vezi organigrama aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Bacau
 1. Direcția dezvoltare durabilă și managementul proiectelor

  • Unitate implementare proiecte
  • Serviciul dezvoltare durabilă
  • Serviciul analiza strategica
  • Compartiment coordonare si monitorizare proiecte unitati subordonate
 2. Administrator public

 3. Direcția resurse umane, management

  • Serviciul resurse umane
  • Serviciul cultură, activități publice și relații cu presa
  • Compartiment sănătate și securitate în muncă
 4. Structura Arhitect șef

  • Serviciul amenajarea teritoriului, urbanism, autorizații, avize
  • Compartiment disciplina în urbanism și amenajarea teritoriului
  • Compartiment cadastru și banca de date urbane
 5. Direcția tehnic-investiții și lucrări publice

  • Serviciul tehnic-investiții
  • Compartiment transport public
  • Compartiment urmărire comportare în exploatare a construcțiilor
  • Compartiment programe și dezvoltare locală
  • Compartiment monitorizare activități de gospodărie comunală și protecția mediului
  • Birou monitorizare lucrări publice
  • Compartiment situații de urgență
 6. Direcția economică și managementul calității

  • Serviciul administrativ-transport
  • Compartiment managementul calității
  • Biroul venituri
  • Compartiment patrimoniu public
  • Compartiment patrimoniu privat
  • Serviciul evidența cheltuielilor, sinteza și evidența bugetului
  • Compartiment analiză și asistență economică
  • Serviciul financiar-contabilitate
 7. Direcția juridică și administrație publică locală

  • Serviciul juridic, documentare, reglementări
  • Compartiment de lucru consilieri județeni
  • Serviciul relații cu publicul și administrație publică locală
  • Compartiment informații si relații publice
  • Compartiment coordonare a activității consiliilor locale
  • Compartiment monitor oficial și transparență decizională
 8. Direcția achiziții publice, contracte

  • Serviciul informatizare, comunicare, imagine
  • Compartiment comunicare, imagine
  • Serviciul achiziții publice
  • Compartiment monitorizare derulare contracte
 9. Unitate de implementare a Proiectului - Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău -

 10. Compartiment audit public intern

 11. Cabinet Președinte Consiliul Județean