Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Organigrama Consiliului Judetean Bacau

vezi organigrama aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Bacau
 1. Administrator public

 2. Direcția dezvoltare durabilă și managementul proiectelor

  • Compartiment coordonare și monitorizare proiecte unități subordonate
  • Serviciul dezvoltare durabilă
  • Unitate implementare proiecte
  • Serviciul analiza strategica
 3. Direcția resurse umane, management

  • Serviciul resurse umane
  • Compartiment coordonare unități subordonate, guvernanță corporativă, A.T.O.P.
  • Compartiment sănătate și securitate în muncă
 4. Structura Arhitect șef

  • Serviciul amenajarea teritoriului, urbanism, autorizații, avize
  • Compartiment disciplina în urbanism și amenajarea teritoriului
  • Compartiment cadastru și banca de date urbane
 5. Direcția tehnic-investiții și lucrări publice

  • Serviciul tehnic-investiții
  • Compartiment transport public
  • Compartiment urmărire comportare în exploatare a construcțiilor
  • Compartiment programe și dezvoltare locală
  • Compartiment monitorizare activități de gospodărie comunală și protecția mediului
  • Birou monitorizare lucrări publice
  • Compartiment situații de urgență
 6. Direcția economică și managementul calității

  • Serviciul evidența cheltuielilor, sinteza și evidența bugetului
  • Compartiment analiză și asistență economică
  • Biroul venituri
  • Compartiment patrimoniu public
  • Compartiment patrimoniu privat
  • Serviciul financiar-contabilitate
  • Compartiment managementul calității
  • Serviciul administrativ-transport
 7. Direcția achiziții publice, contracte

  • Serviciul achiziții publice
  • Compartiment monitorizare derulare contracte
  • Serviciul informatizare
 8. Direcția juridică și administrație publică locală

  • Serviciul juridic, documentare, reglementări
  • Compartiment de lucru consilieri județeni
  • Serviciul relații cu publicul și administrație publică locală
  • Compartiment informații si relații publice
  • Compartiment coordonare a activității consiliilor locale
  • Compartiment monitor oficial și transparență decizională
 9. Unitate de implementare a Proiectului - Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău -

 10. Serviciul comunicare, imagine, activități publice, relații cu presa

 11. Compartiment audit public intern

 12. Cabinet Președinte Consiliul Județean