Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232
Contact CJ Bacau

Contact

Adresa:
Calea Marasesti nr. 2, cod 600017, Bacau, judetul Bacau

Program de functionare:
LUNI - JOI: 08:00 - 16:30
VINERI: 08:00 - 14:00

Numere de telefon:
Presedinte: Sorin BRASOVEANU: 0234-534 481
E-mail: presedinte@csjbacau.ro

Vicepresedinte: Silviu Ionel PRAVAT: 0234-536 777
E-mail: silviu.pravat@csjbacau.ro

Vicepresedinte: Adrian POPESCU: 0234-534 253
E-mail: adrian.popescu@csjbacau.ro

Secretar general al judetului: Elena Catalina ZARA: 0234-534 225
E-mail: csjbacau@csjbacau.ro

Administrator public: Valentin PALEA: 0234-537 200 int. 138
E-mail: csjbacau@csjbacau.ro

Centrala: 0234-537 200
Fax: 0234-535 012

Purtator de cuvânt: Loredana Delia Pricopie Postolache
Telefon: 0234-537 200 interior 170
E-mail:dana.pricopie@csjbacau.ro


Telefoane interioare:

Cabinet Presedinte Consiliu Judetean - interior 209

Directia dezvoltare durabila si managementul proiectelor - 0334-405575
- Serviciul implementare proiecte
- Serviciul dezvoltare durabila
- Serviciul analiza strategica
- Compartiment coordonare si monitorizare proiecte unitati subordonate

Directia resurse umane, management - interior 269
- Serviciul resurse umane - interior 162
- Compartiment coordonare unitati subordonate, guvernanta corporativa, A.T.O.P. - interior 269
- Compartiment sanatate si securitate in munca, PSI - interior 170

Structura Arhitect sef - interior 177
- Serviciul amenajarea teritoriului, urbanism, autorizatii, avize - interior 177
- Compartiment disciplina în urbanism si amenajarea teritoriului - interior 177
- Compartiment cadastru si banca de date urbane - interior 177

Directia tehnic-investitii si lucrari publice - interior 235
- Serviciul tehnic-investitii - interior 293
- Compartiment urmarire comportare in exploatare a constructiilor - interior 160
- Compartiment programe si dezvoltare locala - interior 231
- Compartiment monitorizare activitati de gospodarie comunala si protectia mediului - interior 293
- Birou monitorizare lucrari publice - interior 293
- Compartiment transport public - interior 231

Directia economica si managementul calitatii - interior 123
- Serviciul evidenta cheltuielilor, sinteza si evidenta bugetului - interior 154
- Compartiment analiza si asistenta economica - 0334-405575
- Biroul venituri - interior 163
- Compartiment patrimoniu public - interior 117
- Compartiment patrimoniu privat - interior 117
- Serviciul financiar-contabilitate - interior 126
- Compartiment managementul calitatii - interior 145
- Serviciul administrativ-transport - interior 175

Directia achizitii publice, contracte - interior 171
- Serviciul achizitii publice - interior 116
- Compartiment monitorizare derulare contracte - interior 116
- Serviciul informatizare - interior 158

Directia juridica si administratie publica locala - interior 107
- Serviciul juridic, documentare, reglementari - interior 225
- Serviciul relatii cu publicul si administratie publica locala - interior 141
- Compartiment informatii si relatii publice - interior 135
- Compartiment coordonare a activitatii consiliilor locale - interior 225

Compartiment monitor oficial si transparenta decizionala - interior 139

Compartiment de lucru consilieri judeteni - interior 139

Unitate judeteana de monitorizare a serviciilor de salubritate - CAEX

Compartiment comunicare, imagine, activitati publice, relatii cu presa - interior 170

Compartiment audit public intern - 0334-405575