Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

A fost actualizata Strategia de dezvoltare durabila a Judetului Bacau pentru perioada 2009-2021

Miercuri 30.08.2017 09:00


Consilierii județeni, reuniți în cadrul ultimei ședințe a Consiliului Județean Bacău, de marți, 29 august 2017 au aprobat varianta actualizată a Strategiei de dezvoltare durabilă a Județului Bacău în orizontul de timp 2009-2021. Pentru redactarea acestui document, esențial pentru accesarea fondurilor europene în următorul interval de timp, președintele Consiliului Județean Bacău a demarat, în urmă cu un an, campania ”Bacăul, pas cu pas”. Au fost evaluate comunități din județ, atât din punct de vedere al infrastructurii, economiei, serviciilor sociale cât și al sănătății și educației. Au fost inventariate punctele tari și cele slabe ale comunelor și orașelor și s-a realizat lista priorităților de investiții în fiecare dintre domeniile enumerate. Toate aceste propuneri de proiect, inclusiv soluțiile de finanțare dar și indicatori de monitorizare ai activităților îndeplinite se regăsesc acum în strategia actualizată. O etapă la fel de importantă în creionarea strategiei actualizate a constat în seria de întâlniri și mese rotunde cu factorii de decizie și jucătorii importanți din mediul economic, social, din sănătate și educație, discuții cu reprezentanți ai instituțiilor publice, ai administrației locale în care au fost identificate idei de sprijin, concretizate apoi în propunerile de proiecte.
Documentul pe care îl supunem spre aprobare astăzi este rezultatul muncii de un an de zile. Începând cu luna august a anului trecut am organizat întâlniri cu toți factorii reprezentativi ai comunităților băcăuane, aceasta însemnând agenți economici, Camera de Comerț și Industrie a județului, cele două universități băcăuane, instituții publice, factori de decizie de la nivelul U.A.T.-urilor, primari, viceprimari, reprezentanți ai Bisericii, ONG-uri. Toți ne-am unit forțele pentru a da contur unei strategii viabile care să fie mai mult decât un document necesar.  Următorul pas a fost supunerea strategiei în dezbatere publică, pentru o perioadă de 30 de zile, timp în care, toate propunerile și sugestiile venite din partea societății civile au fost analizate și au îmbunătățit varianta finală a documentului. Sunt convins că acum, strategia, așa cum este în varianta actualizată este instrumentul programatic, realist și eficace, mai ales că aceasta conține două capitole importante : portofoliul de proiecte,  creionate în acord cu prioritățile comunităților, cu sursele de finanțare corespunzătoare și, capitolul cuprinzând indicatorii de monitorizare. Ce avem de făcut de acum înainte este să implementăm proiectele cuprinse în strategie pentru că ele reflectă necesitățile oamenilor iar noi suntem responsabili pentru îndeplinirea lor. Vorbim, de fapt, despre scopul ultim al eforturilor comune, de a oferi un trai mai bun locuitorilor județului Bacău, fie că ne referim la accesul la utilități publice, infrastructură sau servicii în sănătate, educație și sociale”, a precizat Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean Bacău.
La rândul său, prof. dr. arh. Nicolae Țarălungă, coordonatorul echipei de elaborare a documentului a subliniat deschiderea autorităților băcăuane și modul în care acestea au înțeles importanța strategică a lucrării: ”M-am bucurat să constat aici, la Bacău, faptul că atât conducerea Consiliului Județean cât și autoritățile din teren au dorit, de la început ca Strategia de Dezvoltare să nu fie un simplu studiu, care, o dată întocmit să rămână într-un sertar. Am identificat parteneri foarte serioși, inclusiv Camera de Comerț, este un drum nou, am văzut și parteneriatul cu universitățile băcăuane, «Vasile Alecsandri» și «George Bacovia», care au, fiecare, un portofoliu  sănătos de proiecte. Dacă vor veni inițiative și din alte zone, atunci, într-adevăr, Bacăul poate să devină un model pentru alte județe”. 
La nivelul județului exista o ”Strategie de dezvoltare durabilă pentru orizontul de timp 2009-2021", elaborată în cadrul Programului Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013 dar noile orientări și regulamente adoptate la nivel european ca și realitățile din teren au impus actualizarea acestui document. Aceasta a fost necesară mai ales pentru a asigura corelarea obiectivelor de dezvoltare existente cu obiectivele strategice regionale și naționale identificate în cadrul documentelor aferente perioadei 2014-2020.
Strategia în varianta actualizată va constitui documentul programatic pe termen mediu și lung pentru stabilirea planului de acțiune în vederea identificării domeniilor prioritare care au nevoie de finanțare în perioada de programare financiară a fondurilor structurale 2017-2021 și pregătirea portofoliului de proiecte.