Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Se infiinteaza Comisia pentru Protectia Copilului

Marti 08.08.2017 16:00     Consilierii județeni s-au întrunit astăzi în ședință extraordinară, pe agenda aleșilor locali aflându-se trei proiecte de hotărâri. Ca impact imediat, cel mai important dintre acestea se referă la înființarea Comisiei pentru Protecția Copilului Bacău și stabilirea componenței acesteia.
     La sfârșitul lunii iulie 2017 a intrat în vigoare Hotărârea de Guvern nr. 502/2017 privind organizarea și funcționarea Comisiei pentru Protecția Copilului. Aceasta este - potrivit noii reglementări -, un organ de specialitate al Consiliului Județean,  fără personalitate juridică, care are rol decizional în domeniul ocrotirii și promovării drepturilor copilului.
     Comisia este alcătuită din șapte persoane și are următoarea componență:
     -    secretarul județului (președinte),
     -     directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protectia Copilului (vicepreședinte),
     -    un medic cu certificat de membru al Colegiului Medicilor din România, având cel puțin gradul de medic specialist în una dintre următoarele specialități medicale sau asimilate: neurologie, pediatrie, psihiatrie (membru),
     -    un pedagog sau psihopedagog desemnat de Inspectoratul Școlar Județean (membru),
    -    un reprezentant desemnat de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială, de preferință un asistent social (membru),
    -    doi reprezentanți ai unor organisme private acreditate (membri).
    Fiecare dintre membrii titulari ai Comisiei are desemnat un membru supleant.
    Pentru a face parte din comisie, reprezentanții desemnați trebuie să fie, potrivit ultimelor noutăți legislative, specialiști angajați ai instituțiilor respective sau ai instituțiilor ori unităților subordonate și să fie absolvenți de studii superioare. Integritatea morală și experiența profesională trebuie să ofere garanții corespunzătoare pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute.
     Mandatul membrilor comisiei este de cinci ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia în situații temeinic motivate.
     Un alt punct pe ordinea de zi al ședinței extraordinare a făcut referire la aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău.
    Privitor la neexercitarea dreptului de preemțiune de către județul Bacău pentru cumpărarea imobilului ”Conac-sat Negoiești, comuna Ștefan cel Mare”, județul Bacău, acest proiect a fost respins, urmând ca, ulterior, consilierii județeni să înainteze o propunere viabilă astfel încât această clădire să poată intra în patrimoniul județului Bacău.

Galerie foto