Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Colocviu tehnic international, la Bacau

Miercuri 28.06.2017 10:00


     În a doua jumătate a lunii octombrie a acestui an, mai exact în perioada 19-21 octombrie 2017 la Bacău va avea loc a cincea ediție a Colocviului francofon ”PLUMEE” 2017. Gazda proiectului este Facultatea de Inginerie din cadrul Universității „Vasile Alecsandri" din Bacău care, în parteneriat cu Consiliul Județean Bacău se va ocupa de toate aspectele implementării.
     Scopul proiectului este de a dezvolta legăturile între diferitele comunități științifice francofone, prin reunirea, la un interval de doi ani, a unui larg colectiv de profesori universitari, cercetători și doctoranzi din diverse domenii, în vederea prezentării unor lucrări științifice originale și a tendințelor existente în cercetarea științifică.
     Beneficiarii direcți ai evenimentului vor fi peste 80 de profesori universitari, cercetători, doctoranzi, care vor avea lucrări științifice la acest colocviu francofon, 10 invitați speciali, iar ca beneficiari indirecți vor fi 300 de persoane: cercetători, profesori, doctoranzi, studenți, agenți economici, din România, Franța și Moldova.
     Programul colocviului va avea ca obiective continuarea tradiției în organizarea acestui colocviu o dată la doi ani, promovarea valorilor științifice și culturale, dezvoltarea colaborării științifice francofone între diferitele comunități științifice, prioritare fiind cele din Bacău și Limousin. De altfel, colaborarea pe multiple segmente între Bacău și regiunea Limousin (respectiv Limoges) este una deja de tradiție. În domeniul universitar, prima ediție a Colocviului pluridisciplinar francofon PLUMEE a fost organizată de Societatea Română de Ceramică, Université de Limoges (ENSIL - École Nationale Supérieure d'lngenieurs de Limoges), École Nationale Supérieure de Céramique Industrielle (ENSCI Limoges) și de Institutul Național de Micro-tehnologie, devenind una dintre manifestările științifice franco-române care s-a bucurat de o largă participare a oamenilor de știință din Limoges.
     Ediția a doua a colocviului francofon PLUMEE s-a desfășurat la Limoges, în timp ce ediția din 2013 a avut loc la Bacău, fiind organizată cu sprijinul Consiliului Județean Bacău.
     A patra ediție s-a desfășurat la Limoges, beneficiind de sprijinul Consiliului Regional Limousin. Trebuie subliniat că președintele Consiliului Regional Limousin, Gerard Vandenbroucke susține continuarea acestui proiect chiar și după reorganizarea regiunilor din Franța. ”Ne bucurăm să putem sprijini realizarea acestui colocviu, cu atât mai mult cu cât vorbim despre un parteneriat de tradiție între județul Bacău și Regiunea Limousin. Am avut de-a lungul anilor multe proiecte implementate împreună și colaborarea dintre cele două regiuni s-a dovedit benefică pentru fiecare dintre noi. Este iarăși un aspect foarte important faptul că o manifestare științifică de asemenea prestigiu va avea loc la Bacău ceea ce ne aduce în prim planul lumii academice din România și nu numai. Din partea instituției pe care o reprezint, Consiliul Județean Bacău puteți conta pe toată deschiderea și suportul necesar pentru a derula această activitate în cele mai bune condiții”, a precizat Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean Bacău.
     În cadrul colocviului vor fi prezentate lucrări științifice cu tematică largă conținând domenii cum ar fi: materiale, mediu, mecatronică, informatică, energetică și electronică, urmate de dezbateri cu impact pozitiv asupra cercetării științifice. Prin prezentarea ultimelor noutăți în diverse domenii, promovarea activității de cercetare științifică va favoriza dezvoltarea relațiilor pe plan local și internațional între universitate, instituții publice și instituții ale administrației publice.
     Pentru a da amploare evenimentului internațional se va organiza o expoziție tehnică având ca participanți principalii agenți economici din județul Bacău și vor avea loc lansări de carte specifice domeniului conferinței. La finalul manifestării științifice se va edita și tipări volumul cu lucrările științifice care va fi distribuit partenerilor, participanților, organizatorilor și va intra în circuitul bibliotecar.
     Un aspect demn de menționat se referă la comitetul științific internațional de care beneficiază Colocviul pluridisciplinar francofon Plumee 2017. Este vorba despre specialiști de prestigiu din România, Franța și Canada, printre care amintim:
-    Anne AIMABLE (ENSCI, IPAM/SPCTS, France)
-    Ecaterina ANDRONESCU (Universitatea Politehnică din București, România)
-    Delia ARNAUD-CORMOS (University de Limoges/ENSIL - Xlim/OSA, France )
-    Dominique BAILLARGEAT (Université de Limoges/FST - Xlim/Minacom, France)
-    Michel BAUDU (Université de Limoges - GRESE, France)
-    Marius BAZU (IMT București, România )
-    Annie BESSAUDOU (Université de Limoges/FST - Xlim/Minacom, France) Thierry CHARTIER (Université de Limoges/CNRS - IPAM/SPCTS, France)
-    Aurelian CRUNTEANU (Université de Limoges/CNRS - Xlim/Minacom, France)
-    George CULEA (Universitatea „Vasile Alecsandri" din Bacău, România)
-    Catalina Mihaela CULEA (Universitatea „Vasile Alecsandri" din Bacău, România)
-    Christophe DAGOT (Université de Limoges/ENSIL - GRESE, France) Claire DALMAY (Université de Limoges/FST - Xlim/Minacom, France)
-    Mircea DRAGOMAN (IMT București, România)
-    Cedric JAOUL (ENSIL, IPAM/SPCTS, France)
-    Patrick LEPRAT (Universite de Limoges/ENSIL, France)
-    Philippe LEVEQUE (Universite de Limoges/CNRS - Xlim/OSA, France)
-    Petru LIVINTI (Universitatea „Vasile Alecsandri" din Bacău, România)
-    Valerie MADRANGEAS (Université de Limoges/ENSIL - Xlim/Minacom, France)
-    Alexandru MULLER (IMT București, România )
-    Marcela MUNTEAN (Universitatea Politehnică din București, România)
-    Valentin NEDEFF (Universitatea „Vasile Alecsandri" din Bacău, România)
-    Rudy NICOLAU (Université de Limoges/ENSIL - GRESE, France)
-    Tudor PALADE (Universitatea Technică din Cluj-Napoca, România)
-    Maria PREDA (Societatea Română de Ceramică, România)
-    Audrey PROROT (Université de Limoges/ENSIL, France)
-    Mihai PUIU-BERIZINTU (Universitatea „Vasile Alecsandri" din Bacău, România)
-    Sylvie ROSSIGNOL (ENSCI - IPAM/SPCTS, France)
-    Dan ROTAR (Universitatea „Vasile Alecsandri" din Bacău, România)
-    Titus SANDU (IMT București, România)
-    Serioja TATU (INRS/Energie, Materiaux et Telecommunications, Canada)
-    Maria ZAHARESCU (Institutul de Chimie - Fizică, România)
     ”Este o manifestare academică importantă care contribuie la dezvoltarea cercetării științifice cu impact asupra dezvoltării regionale. Rezultatele studiilor de cercetare conduc la propuneri de soluții alternative, care pot fi aplicate în regiuni, prin transfer tehnologic, evitându-se astfel soluțiile costisitoare. Nu în ultimul rând, prin creșterea schimburilor bilaterale dintre cercetători, doctoranzi, profesori sunt favorizate relațiile dintre cele două regiuni francofone – Bacău și Limousin”, a subliniat rectorul Universității ”V. Alecsandri” din Bacău, prof. dr. ing. Carol Schnakovszky.

Galerie foto