Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

C O M U N I C A T

Miercuri 10.05.2017 11:00
C O M U N I C A T

     Având în vedere comunicatul de presă prin care SC ECO SUD S.A.  invită  autorități și instituții publice din județul Bacău, la o întrunire “pentru informare cu privire la identificarea și aplicarea unor soluții pentru criza deșeurilor din județul și municipiul Bacău”, dorim  să precizăm că, deși una dintre cele mai importante priorități ale noastre o constituie asigurarea unor servicii de salubrizare la nivel european, nu putem da curs acestei invitații motivat de faptul că procedura de licitație pentru delegarea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacau, este  în desfășurare.
    Ca părți implicate în procedura de licitație publică, Consiliul Județean Bacău și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău sunt obligate să ia toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica și remedia situațiile de conflict de interese în scopul evitării denaturării concurenței și al asigurării tratamentului egal al tuturor candidaților și ofertanților.
     Conform prevederilor legale în vigoare, încălcarea angajamentelor referitoare la confidențialitate se sancționează, disciplinar sau penal, după caz. Față de aceste considerente, nu putem da curs invitației lansate de către operatorul economic participant la procedura de atribuire mai sus menționată, fără ca acest fapt să poată fi perceput ca element care compromite imparțialitatea sau independența celor implicați în procedura de atribuire.

Biroul de presă - Consiliul Județean Bacău