Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

A fost aprobat bugetul judetului Bacau pentru anul 2017

Luni 27.03.2017 17:00


    Ordinea de zi a ultimei ședințe de consiliu a cuprins și adoptarea bugetului propriu al Județului Bacău pentru anul 2017. Acesta include resursele financiare care permit funcționarea aparatului propriu și a celor 21 de instituții subordonate, asigurarea cofinanțărilor la proiectele aflate în derulare, finanțarea cu prioritate a obiectivelor de investiții noi/în continuare, aferente unor proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și a lucrărilor de investiții/activități în continuare finanțate din surse proprii. Au fost de asemenea, cuprinse în programul de investiții publice și obiectivele de investiții noi pentru care sunt asigurate surse de finanțare prin proiectul de buget multianual.
    Proiecția bugetară pentru anul 2017 și perioada 2018-2020 a fost fundamentată cu respectarea cadrului fiscal bugetar pe termen mediu respectiv al principalilor indicatori macroeconomici și sociali pentru anul bugetar în curs și pentru următorii 3 ani.
    Veniturile totale ale U.A.T. Județul Bacău au fost stabilite în sumă de 298 442 mii lei, din care veniturile din funcționare reprezintă 94% din total venituri, adică o sumă de 279 577 mii lei iar veniturile din dezvoltare însumează 18 865 mii lei, reprezentând un procent de 6% din totalul veniturilor.
    Cheltuielile totale ale U.A.T. Județul Bacău sunt în sumă de 338 760 mii lei din care, cheltuieli de funcționare – 279 577 mii lei, adică 83% din total cheltuieli. Cheltuielile aferente secțiunii dezvoltare sunt de 59 183 mii lei, reprezentând 17% din total cheltuieli.
    Construcția bugetului de venituri și cheltuieli s-a bazat pe prognoza principalilor indicatori macroeconomici precum și pe toate actele normative adoptate atât de către Parlament cât și de Guvern în anul 2016 care au impact asupra veniturilor și cheltuielilor bugetare. Au fost luate în calcul și propunerile de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor de credite din subordine, prioritățile stabilite în formularea proprunerilor de buget, prevederile acordurilor de împrumuturi interne precum și politicile și strategiile sectoriale și locale.
    Un sprijin pentru echilibrarea bugetului vine prin Legea bugetului de stat pe anul 2017, prin care, județului Bacău i-au fost repartizați 102 839 mii lei, reprezentând sume defalcate din TVA. De asemenea, suma aferentă procentului de 20% din cota defalcată din impozitul de venit și sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale au fost repartizate de către Consiliul Județean pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare, rambursarea ratelor la împrumuturile interne și cofinanțarea proiectelor de dezvoltare locală sau a proiectelor de infrastructură ce necesită cofinanțare locală.   
    Prioritățile bugetului urmează a fi detaliate în materialele următoare.

Galerie foto