Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Consiliul Judetean Bacau sprijina Protoieria Onesti

Miercuri 01.03.2017 11:00

   
      Consilierii județeni au aprobat în ultima ședință de consiliu acordarea unui drept de folosință cu titlu gratuit asupra unor corpuri de clădiri proprietate publică în favoarea Protoieriei Onești. Aceasta a solicitat darea în folosință gratuită a unor spații de pe raza municipiului Onești, respectiv pavilioanele 2, 3 sau 4 (fosta ”clădire leagăn”) destinate activităților întreprinse de Centrul de Servicii Sociale ”Alexandra” Onești. Cererea a fost motivată de faptul că Protoieria Onești nu dispune la această oră de un sediu propriu care să deservească volumul mare de activități desfășurate în domeniile cultural-educativ, social-filantropic și religios. Spațiile amintite se aflau în custodia Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, o parte dintre ele fiind folosite ca spații de depozitare a obiectelor de îmbrăcăminte, igienă și curățenie. În cadrul legal existent, consiliul județean poate da în folosință gratuită, pe termen limitat, bunuri imobile aflate în proprietate publică județeană, persoanelor juridice fără scop lucrativ care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică. Protoieria Onești a primit dreptul de folosință gratuită asupra acestor clădiri, pentru o perioadă de 20 de ani iar spațiile vor fi folosite pentru activitățile de ajutorare a comunității oneștene.