Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Nediscriminarea inseamna drepturi egale! Accesul echitabil al copiilor rromi la servicii de sanatate

Joi 26.01.2017 12:00
 
 
    Joi, 26 ianuarie 2017, la Consiliul Județean Bacău a avut loc întâlnirea de lucru a echipei județene multidisciplinare din cadrul proiectului „Nediscriminarea  înseamnă  drepturi  egale!  Accesul echitabil al copiilor rromi la servicii de sănătate – o condiție fundamentală într-o societate nediscriminatorie”, cod PEH009, continuat prin facilitatea de finanțare pentru ACTIVITĂȚI SUPLIMENTARE - PLUS 2 acordată de Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 (Granturi SEE 2009-2014) și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.
 
    Întâlnirea de lucru face parte din seria activităților proiectului menționat, prin facilitatea de finanțare pentru ACTIVITĂȚI SUPLIMENTARE - PLUS 2, în cadrul cărora s-a constituit, la nivelul județului Bacău, echipa multidisciplinară a proiectului.
    Agenda întâlnirii a cuprins bilanțul activității echipelor de la nivelul celor 4 comune implicate în proiect (Corbasca, Valea Seacă, Blăgești, Parava) și implicit a rezultatelor obținute. Astfel, în perioada iunie 2016-ianuarie 2017, la Valea Seacă au fost vaccinați un număr de 114 copii rromi și 130 de familii au fost consiliate iar  la Corbasca, 85 de copii rromi au fost vaccinați. Începând cu luna octombrie 2016 până în ianuarie 2017, în comuna Parava au fost vaccinați 7 copii rromi și 3 familii au fost consiliate iar în comuna Blăgești, 20 de copii rromi au fost vaccinați și 20 de familii au fost consiliate.
    ”Susțin acest fel de proiecte pentru că sănătatea este un segment care nu se poate negocia. Sper să extindem la nivelul întregului județ serviciile pe care în prezent, prin acest proiect, le putem oferi doar locuitorilor din patru comunități. Vreau să vă asigur de tot suportul Consiliului Județean Bacău pentru proiecte care vizează, prioritar, sănătatea și educația, astfel încât toții copiii, indiferent de etnie să beneficieze de egalitatea de șanse iar familiile lor, de susținere adaptată nevoilor”, a precizat Marius Gheorghiță, vicepreședinte al Consiliului Județean Bacău, în deschiderea evenimentului.
    La rândul său, subprefectul Sorin Ailenei a dorit să sublinieze faptul că ”acesta a fost unul dintre proiectele de suflet, atât prin rezultatele vizibile la nivelul comunităților locale cât și prin numărul de oameni implicați. Este nevoie ca aceste proiecte să fie continuate și replicate, astfel încât județul Bacău să devină mai mult decât un exemplu de bune practici în domeniu; județul nostru să fie o comunitate în care problemele se rezolvă, cu rezultate pe termen lung”.
    Ca propuneri, în vederea actualizării Strategiei Județului Bacău - subcapitolul Infrastructura de sănătate și servicii medicale, un accent deosebit va fi pe campania de creștere a calității vieții prin prevenirea bolilor transmisibile specifice copiilor, cu accent pe imunizare prin vaccinare.

Galerie foto