Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Imbunatatirea Calitatii Serviciilor in Administratia Publica Locala din Judetul Bacau

Marti 26.05.2009 10:00
Îmbunătățirea Calității Serviciilor în Administrația Publică Locală din județul Bacău
                                           COD SMIS 1152

În ultimii ani, managementul Consiliului Județean Bacău a promovat atât eficientizarea și modernizarea serviciilor în administrația publică locală cât și dezvoltarea pe ansamblu a județului prin intermediul unor proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă depuse pe diferite linii de finanțare. Proiectul „Îmbunătățirea Calității Serviciilor în Administrația Publică Locală din județul Bacău” este finanțat din fonduri europene prin intermediul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Capacității Administrative și are ca scop îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice de la nivelul primăriilor din județul Bacău prin ridicarea nivelului de pregătire în urma organizării unor cursuri de pregătire pentru  personalul angajat în administrația publică, cu accent pe angajații din mediul rural.
Obiectivul general urmărit prin acest proiect este creșterea calității actului de administrație publică – îmbunătățirea calității și eficienței furnizării serviciilor publice, respectiv a serviciilor orientate direct sau indirect către cetățean.
Importanța proiectului derivă din faptul că asigură pregătirea specialiștilor din administrația publică locale pentru elaborarea de planuri strategice generale și/sau parțiale, ceea ce va contribui la o evoluție armonioasă și echilibrată a județului Bacău, în contextul dezvoltării durabile și a responsabilității sociale.

Strategia de dezvoltare durabilă a județului Bacău
COD SMIS 1174

Un proiect foarte important pentru județul Bacău, câștigat recent prin competiție de către Consiliul Județean Bacău, este Strategia de dezvoltare durabilă a județului Bacău (2009-2021) – instrument de lucru pentru administrație. Proiectul a primit finanțare în cadrul Programului Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative, Axa prioritară „Îmbunătățiri de structură și proces ale managementului ciclului de politici publice”, Operațiunea Strategii de dezvoltare locală.
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul autorităților locale din județul Bacău în vederea îmbunătățirii performanței administrative.
Având în vedere acest obiectiv general, prin implementarea proiectului se vor urmări în mod concret următoarele:
- dezvoltarea abilităților personalului din administrația publică în domeniul planificării strategice
- conceperea și distribuirea unui ghid de elaborare și actualizare a strategiilor
- elaborarea strategiei de dezvoltare durabilă a județului Bacău și a 10 strategii locale (model) pentru uzul consiliilor locale.
În viziunea Consiliului Județean Bacău, această strategie de dezvoltare durabilă generală va fi completată cu strategii sectoriale în domenii de interes pentru administrația publică locală (sănătate, asistență socială, învățământ, dezvoltare rurală și agricultură). În acest scop, s-au depus și se vor depune și alte solicitări de granturi pentru a se obține finanțare europeană.