Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Premiul I si Premiul II pentru Consiliul Județean Bacău

Miercuri 21.10.2009 10:00
Consiliului Județean Bacău i s-au acordat două premii, respectiv Premiul I și II în cadrul competiției naționale a celor mai eficiente și novatoare practici administrative. Premierea a avut loc în cadrul Conferinței „Inovație și calitate în sectorul public” - ediția a II-a, organizată de Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP), în parteneriat cu Asociația Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă - Agenda 21.
Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP), în parteneriat cu Asociația Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă - Agenda 21 a lansat în luna mai a acestui an Competiția celor mai bune practici în administrația publică din România - Inovație și calitate în sectorul public" - Ediția a II-a - al cărei scop  a fost de a identifica, evidenția și premia cele mai eficiente și inovative practici administrative, de a face cunoscute experiența și rezultatele remarcabile ale administrației publice din România.
Secțiunile tematice ale competiției au vizat 3 piloni și anume: 
Pilonul  1: Creșterea eficienței serviciilor publice prin metode novatoare;
Pilonul 2: Consolidarea administrației publice prin consultarea și atragerea la actul de decizie a cetățenilor;
Pilonul 3: Îmbunatățirea serviciilor publice printr-un management organizațional și al calității performant.
La competiție au fost invitate să participe toate nivelurile administrației publice românești și drept urmare, Consiliul Județean Bacău a avut patru aplicații: una înscrisă la Pilonul I și trei înscrise la Pilonul III.
Aplicațiile au fost realizate de către: Luciana Pascu Cârlan, consilier superior  și Cătălina Făghian, consilier, ambele din cadrul Direcției Integrare Europeană (care au prezentat proiectele în cadrul evenimentului de premiere) și Oana Deaconu, consilier în cadrul Cabinetului președintelui Consiliului Județean Bacău.
    Cele mai eficiente și novatoare practici administrative evidențiate în competiția națională a bunelor practici, au fost prezentate și premiate în cadrul Conferinței „Inovație și calitate în sectorul public” - Ediția a II-a, care a avut loc la București, în data de 20 octombrie 2009.
     Evenimentul a fost organizat la Centrul Cultural al Ministerului Administrației și Internelor și s-a bucurat de participarea unor reprezentanți de marcă ai Guvernului României, a unor specialiști din administrația publică centrală și locală, a unor reprezentanți ai societățtii civile și de prezența evaluatorilor proiectelor intrate în concurs.
    La fiecare pilon s-au acordat câte 3 premii și o mențiune. Surpriza plăcută a fost în cadrul nominalizărilor de la Pilonul III, acordându-se două premii pentru Consiliul Județean Bacău, respectiv premiile I și II
    Premiul I a fost acordat proiectului: Îngrijirea la domiciu a persoanelor  vârstnice și Premiul II i-a revenit proiectului: Servicii integrate sociale, medicale și educaționale în mediul rural.
    Participarea la Conferința „Inovație și calitate în sectorul public” - Ediția a II-a, a reprezentat și o oportunitate de a se împărtăși părțile novatoare și rezultatele concrete ale proiectelor implementate, de a realiza schimburi de bune practici între instituțiile administrației publice.
Totodată,  se poate spune că premierea celor două proiecte, a reprezentat o recunoaștere a eforturilor depuse atât de administrația publică cât și de mediul asociativ, în vederea soluționării unor probleme majore ale cetățenilor comunităților județului Bacău.

Galerie foto