Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Pârtia de schi NEMIRA se inaugurează pe 6 martie

Miercuri 05.03.2014 14:00
Pârtia de schi Nemira din Stațiunea Slănic Moldova se va inaugura mâine, 6 martie 2014.
Obiectivul a fost realizat de Județul Bacău în parteneriat cu Orașul Slănic Moldova în cadrul proiectului “Schi Parc Slănic Moldova”, cod SMIS 3393, finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului; DMI 5.2 - Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice.

 Bugetul total alocat acestui proiect este de 25.263.321,97 lei, asistența financiară nerambursabilă acordată fiind de 8.687.951,00 lei.
Autoritatea de Management al Programului Operațional Regional este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Organismul Intermediar responsabil pentru acest program fiind Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.
Pârtia de schi Nemira este situată în partea de nord a stațiunii Slănic Moldova, la o altitudine de 720m (punctul cel mai înalt de plecare). Are o lungime pe înclinare de 1414m, lățime medie de 38m, o diferență totală de nivel de 240 metri și o pantă medie de 17,6%, înclinație ce o încadrează în categoria pârtiilor ușoare și, implicit, îi conferă pârtiei un grad de atractivitate deosebit de ridicat.
Pentru asigurarea unor condiții optime de practicare a schiului și pentru a veni în întâmpinarea iubitorilor sporturilor de iarnă, pârtia este prevăzută cu: instalație de transport pe cablu, instalație de înzăpezit artificial, mașină de bătut zăpadă, instalație de iluminat pentru nocturnă, parcare auto, serviciu de salvamont s.a.
Prezentul proiect, prin anvergura investiției și obiectivele realizate, are caracter unicat atât la nivelul aplicantului cât și al partenerului.
Informații suplimentare privitoare la derularea proiectului - Direcția dezvoltare durabilă și managementul proiectelor, telefon 0234.537200, int. 170. Persoană de contact: Silviu Botez - manager proiect.

Fisiere atasate

Comunicat de presă

Descarca fisier