Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Lansare de proiecte europene la Consiliul Județean Bacău

Marti 24.07.2012 12:00

Astăzi, ora 11:00, Consiliul Județean Bacău a lansat două proiecte cu finanțare europeană:
- Promovarea județului Bacău (ProBacTur) ca destinație turistică: agrement, sănătate, cultură (POR 2007-2013);
- Promovarea produselor piscicole și de acvacultură (POP 2007-2013).

Proiectul ”Promovarea județului Bacău (ProBacTur) ca destinație turistică: agrement, sănătate, cultură” are ca obiectiv general valorificarea și promovarea elementelor distinctive ale potențialului turistic specific județului Bacău – turismul de agrement, turismul balneo- climateric, turismul cultural și turismul ecumenic – pentru a crea un set de produse turistice integrate, competitive la nivel național, pe măsura valorii resurselor turistice de care dispune județul și care să impună acest domeniu printre activitățile economice prioritare în cadrul sistemului economic județean. 
Bugetul proiectului este de 1.033.885,22RON dintre care valoarea totală eligibilă este de 700.631,67RON. Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului, UAT Județul Bacău este de 14.012,63RON.
Implementarea prezentului proiect va avea un impact semnificativ asupra întregii comunități, inclusiv asupra grupurilor dezavantajate și va conduce la creșterea nivelului de bunăstare a populației din zonă prin diverse mecanisme: creșterea gradului de ocupare, efect de antrenare a altor afaceri.

Cel de-al doilea proiect implementat de Consiliul județean Bacău este cel al “Promovării produselor piscicole și de acvacultură”, ce se adresează locuitorilor din întreaga Regiune de Nord – Est a României. Proiectul este finanțat în cadrul Programul Operațional pentru Pescuit 2007- 2013 și are o valoare totală de 1.321.664RON, din care valoarea eligibilă este de 1.270.320RON.
Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă stimularea consumului de pește și produse din pește la nivelul Regiunii Nord – Est.

La această lansare au luat cuvântul vice-președintele Consiliului Județean Bacău, dl. Dumitru Brăneanu și responsabilii celor două proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău.  

Galerie foto