Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Ghiozdanul școlarului și PEAD - prima ședință de lucru

Miercuri 08.07.2009 15:00
Marți, 7 iulie a.c. președintele Dragoș Benea a organizat prima ședință de lucru privind proiectele “Ghiozdanul Școlarului” și “PEAD”, la care au participat reprezentanți ai Inspectoratului Școlar, ai APIA, ai instituțiilor deconcentrate și reprezentanții consiliilor locale.
PEAD 2009 se referă la Planul anual European de furnizare Ajutoare alimentare în beneficiul persoanelor cele mai Defavorizate, aprobat prin Hotărârea de guvern nr. 600/2009.
Consiliul Județean Bacău va organiza distribuirea ajutoarelor alimentare către beneficiarii finali din fiecare comună, prin intermediul primăriilor.
Destinatarii finali sunt primăriile care asigură preluarea ajutoarelor din depozitele Consiliului Județean și le distribuie direct persoanelor cele mai defavorizate.
Beneficiarii finali ai acestui program sunt reprezentați de următoarele categorii de persoane defavorizate, definite prin H.G. 600/2009 și care vor beneficia de ajutoare alimentare în cadrul PEAD 2009:
- familiile și persoanele singure care au un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001;
- șomerii care beneficiază de indemnizație de șomaj acordată potrivit prevederilor Legii nr. 79/2002;
- pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obținute din pensie sau după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună;
- persoanele cu handicap grav și accentuat, adulți și copii, neinstituționalizate.
Ajutoarele alimentare sunt reprezentate de produsele alimentare (zahăr și făină) care se vor distribui în cadrul PEAD 2009.
 
Proiectul „Ghiozdanul școlarului”, initiat de președintele Consiliului Județean Bacău - Dragoș Benea, face parte din Programul de susținere a învățământului preșcolar și școlar clasele I-VIII din mediul rural și pentru Școlile de artă și meserii din județul Bacău. Obiectivul general al acestui proiect îl reprezintă ajutorarea elevilor din mediul rural în parcurgerea procesului instructiv-educativ prin acordarea fiecărui copil preșcolar și școlar a unui set de rechizite școlare.
Beneficiarii finali ai acestui proiect sunt toti elevii școlari și preșcolari din  mediul rural (aproximativ 54.000 de copii) în sensul susținerii unui învățământ în care toți elevii să aibă, pentru început, șanse egale de progres și formare pentru a deveni cetățeni activi și productivi, apți să se integreze cu succes în viața comunității și pe piața forței de muncă.

Galerie foto