Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Delegația băcăuană s-a întors de la Limousin

Joi 02.07.2009 13:00
Delegația Consiliului Județean Bacău, însoțită de reprezentanți de la DADR și OJCA, a  participat în perioada 21-27 iunie 2009, la un stagiu de studiu organizat în Regiunea Limousin, în cadrul ultimului modul al proiectului “Modernizarea administrației publice  prin  formarea funcționarilor din APL - Fonduri structurale și Manager de proiect pentru fonduri europene”, pe formarea de resurse umane din  administrația publică locală în  probleme de fonduri europene și pentru o nouă specialitate “Manager de proiect”.
Deplasarea delegației băcăuane a avut ca scop sprijinirea autorităților publice în vederea mobilizării și  implementării  unei politici de dezvoltare locală integrată în județul Bacău.
Stagiul s-a desfășurat pe o perioadă de 4 zile și a cuprins:

• Seminar de prezentări

Consiliul Județean Bacău
- Prezentarea proiectelor județului Bacău care au obținut finanțare europeană din fonduri structurale și  a proiectelor propuse
- Prezentarea unui proiect de succes – Valea Cașinului și a Oituzului, posibile destinații turistice de excelență

Prefectura Limoges
- Prezentarea   misiunilor Secretariatului General pentru Afaceri Regionale (SGAR) privind gestionarea fondurilor europene

Consiliul Regional Limousin
- Rolul Consiliului Regional Limousin pentru gestionarea subvenției
Globale
- Prezentarea axelor prioritare ale Programelor operaționale FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regională) și ilustrate prin proiecte  

La aceste prezentări a fost prezent Gérard Vandenbroucke, vicepreședintele Consiliului Regional Limousin, responsabil cu cooperarea între Regiunea Limousin și Județul  Bacău, care a rostit un cuvânt de bun venit vicepreședintelui Consiliului Județean Bacău, Silviu Bondor și cursanților băcăuani.
La rândul său, Silviu Bondor, vicepreședintele Consiliului Județean a mulțumit pentru primirea călduroasă. În cuvântul său, a subliniat faptul că prezența băcăuanilor  în Regiunea Limousin se datorează activităților prevăzute în cadrul a două  proiecte în parteneriat (unul care vizează administrația publică iar celălalt, domeniul agricol) care au fost realizate în baza axelor de colaborare ale Convenției de cooperare semnată acum 4 ani, mai exact în noiembrie 2005. Totodată, domnia sa a accentuat asupra dorinței de a continua  parteneriatul creat care reprezintă un bun instrument reciproc de lărgire a  ariei de colaborare și a lucrului în cadrul unor proiecte care să reprezinte adevărate  modele  europene și care să  ofere garanția abordării și rezolvării problemelor existente,  pentru a veni în întâmpinarea nevoilor reale ale comunităților celor două regiuni.
”Să nu uităm că aceste proiecte dezvoltate în sistem de parteneriat reprezintă o investiție de lungă durată și din acest motiv vin în întâmpinarea  dorinței noastre de a continua Convenția de cooperare  stabilită inițial pe o perioadă de 5 ani, dar cu posibilitatea de prelungire.”
La seminar au mai fost prezenți și reprezentanți ai Consiliului Regional Limousin, ai Prefecturii Limoges și ai Comitetului Regional de Turism Limousin.

Mese rotunde • Prezentări interactive:
Consiliul Regional Limousin
- Planul de comunicare FEDR Limousin,
- Prezentarea proiectelor de cooperare transnațională implementate  de  Regiunea Limousin: Rural Innova, Cotour, Animatori  GAL
- Aplicarea programului GAL în Regiunea Limousin,
- Strategia Limousin din cadrul noului program LEADER
Ca  urmare a  prezentării proiectelor de cooperare transnațională Rural Innova, în particular (RUR@CT), al căror obiectiv principal îl reprezintă transferul de bune practici  între regiunile europene, s-a transmis  dorința, ca și Județul Bacău să facă parte din rețeaua RUR@CT. Această rețea este formată, în prezent, din 52 de regiuni din 15 țări, care oferă instrumente de capitalizare necesare pentru transferul de Bune Practici  la scară europeană. Instrumentele RUR@CT sunt: un site internet  (www.ruract.eu), o bază de date, fișe tehnice și un ghid metodologic.
Pentru ca Județul Bacău să adere la această rețea, trebuie să se  semneze din partea Consiliului Județean Bacău  Carta de angajamente și formularul de informare și înscriere.

Vizite de teren destinate să ilustreze atât proiectele de succes realizate în Regiunea Limousin prin finanțări din Fonduri Structurale cât și strategiile de dezvoltare locală care sunt implementate în Regiunea Limousin.
1. Centrul cultural realizat la ferma Villefavard din fonduri europene și prezentarea  etapelor  acestui proiect.
2. Vizita Centralei energetice de deșeuri – Limoges, zona  metropolitană  și prezentarea  etapelor unui proiect
3. Vizita  instalațiilor  de amenajare a bazinului mijlociu al  râului Vienne pentru caiac–canoe  
4. Vizita Primăriei comunei Saint-Just-Le-Martel și prezentarea de către Direcția Generală a Serviciilor  a proiectelor de dezvoltare  a teritoriului,  cu susținere financiară europeană (Școala primară și elementară, grădinița, clădirea Salonului  Internațional de Caricatură,  reabilitări și modernizări clădiri din patrimoniul cultural local și național).

Galerie foto