Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Judetul Bacau implementeaza proiectul ''Bacau Smart County''

Luni 13.07.2020 16:00
 

În data de 29 iunie 2020, Județul Bacău și Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă - Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, au semnat Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 521 pentru implementarea proiectului ”Bacău Smart County”, cod SIPOCA /SMIS - 808/136013.
Proiectul se derulează pe o perioadă de 30 luni și este finanțat din fonduri europene în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, apel POCA/661/2/1- Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.
Valoarea totală a proiectului este de 3.369.338,00 lei, din care finanțarea eligibilă nerambursabilă asigurată de Uniunea Europeană este de 2.863.937,31 lei, finanțarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 438.012,95 lei, iar contribuția eligibilă a beneficiarului este de 67.387,74 lei.
Obiectivul general al proiectului vizează consolidarea capacității administrative a Județului Bacău  prin fundamentarea deciziilor, planificarea strategică pe termen lung, simplificarea procedurilor administrative și reducerea în același timp a birocrației pentru cetățenii județului Bacău.
Obiectivele specifice ale proiectului urmăresc introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, astfel:
1. Prin realizarea profilului monografic al județului Bacău, document ce va sta la baza elaborării Strategiei de dezvoltare durabilă a județului Bacău, perioada 2021-2029, precum și a instrumentului de monitorizare a strategiei;
2. Prin extinderea funcționalităților portalului web cu servicii aferente competențelor partajate ale Consiliului Județean Bacău (urbanism și amenajarea teritoriului);
3. Prin instruirea a 173 de persoane din cadrul grupului țintă ce va determina creșterea competențelor de utilizare a sistemelor informatice realizate și implementate prin proiect.
 Realizarea acestor obiective specifice contribuie la îndeplinirea următoarelor rezultate de proiect:
- Un profil monografic al judetului Bacău, o strategie de dezvoltare durabilă a județului Bacău și un instrument digital de monitorizare a strategiei;
-  Un portal web cu funcționalități extinse, un model standard de date geo-spațiale și o documentație de standardizare;
- 173 persoane instruite în domeniul exploatării și administrării sistemelor implementate;
-  Un proiect promovat conform Manualului de Identitate Vizuală.

Informații suplimentare privitoare la implementarea proiectului: Ramona-Maria Brîndușoiu - manager proiect, e-mail: ramona.brindusoiu@csjbacau.ro .