Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Convocarea sedintei extraordinare de indata din 23 martie 2020

Luni 23.03.2020 12:00
În conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2) coroborat cu prevederile art.179 alin. (3), ale art.179 alin. (6) raportat la art.134, ale art. 191 alin. (3) lit. a), precum și ale art. 196 alin. (2) lit.b) din  Codul administrativ cu completările ulterioare,
C O N V O C
Consiliul Județean Bacău în ședință extraordinară pentru data de 23 martie 2020, ora 1500, în sala mare a Centrului de Afaceri și Expoziții Bacău, Calea dr. Alexandru Șafran, nr.145  cu următorul proiect al ordinii de zi:
1.  Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare din 27.02.2020
2. Proiect de hotărâre  privind acordarea de stimulente financiare lunare personalului medical si de specialitate care participă efectiv în aplicarea măsurilor de limitare a epidemiei cu coronavirus  COVID-19, din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău 
Inițiator: dl. Silviu Ionel Pravăț – vicepreședinte al Consiliului Județean Bacău
3.  Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Bacău, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, cu Fundația de Sprijin Comunitar Bacău, Societatea Națională de Cruce Roșie Filiala Bacău,  Asociația „Sfântul Voievod Ștefan Cel Mare – Hârja” și Asociația Lumina în vederea organizării și implementării acțiunii „Sprijinirea persoanelor vârstnice din județul Bacău, ca urmare a măsurilor de limitare a răspândirii COVID – 19”.
   Inițiator: dl. Sorin Brașoveanu –președinte al Consiliului Județean Bacău
  
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.138/2016 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău pentru mandatul 2016-2020.
   Inițiator: dl. Sorin Brașoveanu – președinte al Consiliului Județean Bacău
Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi au fost puse la dispoziția consilierilor județeni prin transmiterea în format electronic/digital la adresele de e-mail ale acestora, de către Serviciul informatizare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bacău, în data de 23.03.2020.
 

Fisiere atasate

Convocare sedinta extraordinara a Consiliului Judetean Bacau pentru data de 23 martie 2020

Descarca fisier