Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Planul de masuri pentru prevenirea si combaterea infectarii cu COVID-19 pe perioada instituirii starii de urgenta la nivel national

Joi 19.03.2020 13:00
 
Având în vedere Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, Hotărârea nr. 6 din 09.03.2020 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus, în vederea prevenirii infectării personalului propriu din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău și din instituțiile și serviciile publice subordonate, precum și a cetățenilor care apelează la serviciile autorității publice și ale serviciilor și instituțiilor din subordine, se stabilesc următoarele măsuri:
               
I.   Măsuri generale cu caracter de informare și conștientizare:
1. Afișarea pe site-ul propriu al Consiliului Județean Bacău și a instituțiilor si serviciilor publice din subordine a Hotărârii nr. 6 din 9 martie 2020 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, precum și a măsurilor comunicate de Ministerul Sănătății pentru prevenirea infecțiilor cu coronavirus COVID-19 și a numărului TELVERDE pentru solicitarea de informații legate de COVID-19. Aceste documente vor fi afișate și la avizierul de la intrarea în Palatul Administrativ.
2. Organizarea de întruniri în grupuri restrânse (direcții, servicii, compartimente, etc.) cu privire la modalitățile de contaminare, la regulile ce trebuie respectate și mijloacele necesare pentru prevenirea contaminării. Pentru organizarea sesiunilor de informare se poate apela la specialiști din cadrul Direcției de Sănătate Publică Bacău, precum și la medicii din cadrul furnizorilor de servicii de medicina muncii.
3. Afișarea pe site-ul propriu al fiecărei instituții a modalităților în care pot fi depuse sau solicitate documente de la instituțiile respective prin poștă sau mijloace electronice, în vederea evitării intrării în relații directe cu salariatii din serviciile de relații cu publicul. Separat va fi publicat un apel către populație de a folosi cu prioritate poșta și mijloacele de comunicare electronice.
De asemenea, se va preciza modul în care audiențele pot fi înlocuite de petiții formulate în scris.

II. Măsuri cu privire la accesul în sediul Consiliului Județean Bacău
1.   Accesul personalului din aparatul propriu al consiliului județean, precum și din celelalte instituții ce au sediul în Palatul Administrativ se face în baza legitimațiilor personale, după verificarea temperaturii prin scanare termica. Persoanele din afara instituției vor avea acces în sediu, după legitimare si dupa completarea unei declarații. Nu vor avea acces în sediu persoanele care prezintă semne de îmbolnăvire (tuse, strănut, ochi roșii, rinoree etc).
2.  Se interzice accesul în clădire a persoanelor care distribuie sau vând produse alimentare sau manufacturiere, precum și a serviciilor de catering.
3. Pentru persoanele din instituțiile și serviciile din subordine, accesul în interes de serviciu în Palatul Administrativ va fi permis cu aprobarea conducătorului compartimentului la care urmează a se efectua deplasarea.
4. Personalul care asigură paza va primi în consemn punerea în aplicare a măsurilor privind accesul în clădire.

III. Măsuri de igienă în instituție și la locurile de muncă
1. Montarea la intrarea în Palatul Administrativ a unor dispozitive pentru folosirea dezinfectanților pentru mâini, la dispoziția tuturor persoanelor care intră în clădire.
2. Dotarea cu săpun, cu dezinfectanți și prosoape de hârtie a tuturor grupurilor sanitare și asigurarea în permanență a apei calde pentru spălarea mâinilor.
3. Distribuirea pentru toate birourile în care își desfășoară activitatea aparatul de specialitate și la cabinetele demnitarilor, a dezinfectanților de mâini și a substanțelor pentru dezinfectarea suprafețelor ce vin frecvent în contact cu mâinile (birouri, tastaturi, telefoane, clanțe de uși etc) și realizarea frecventă a dezinfectării suprafețelor respective prin personalul de specialitate angajat, precum și a mâinilor.
4. Efectuarea, cel puțin săptămânal, a dezinfecției tuturor spațiilor comune de tipul holuri, scări, balustrade, grupri sanitare, săli de ședință și altele asemenea.

IV.  Măsuri de protecție a personalului
1. Se restricționează toate serviciile care presupun relații cu publicul. Toate documentele necesare desfășurării activității vor fi transmise online sau prin poștă ori servicii de curierat. Comunicarea cu aparatul de specialitate pentru rezolvarea problemelor curente se va realiza telefonic, sau prin email, astfel:
•    Structura Arhitect Șef: tel: 0234-537200 - interior 155 și 177, e-mail: structura.arhitectsef@csjbacau.ro,
•    Direcția Economică și Managementul Calității: - 0234-537200 int. 126, e-mail: alina.nastasa@csjbacau.ro,
Alte informații: Secretariat Consiliul Județean Bacău - 0234-534481, http://www.csjbacau.ro/ e-mail: secretariat@csjbacau.ro
Curierii externi au, de asemenea, accesul restricționat în incinta Consiliului Județean Bacău.

2. Se suspendă activitatea de primire în audiență la nivelul Consiliului Județean Bacău. Persoanele care doresc să se înscrie în audiență sunt îndrumate să formuleze petiții scrise în problemele cu care se confruntă.
3. Pe perioada instituirii stării de urgență, se suspendă toate activitățile culturale/științifice/artistice care presupun interacționarea directă cu publicul (vizite muzee, spectacole, întâlniri, simpozioane, cursuri, turnee etc).
4. Angajatii institutiei au obligatia completarii unei declaratii, iar cei care prezintă semne de îmbolnăvire (tuse, strănut, ochi roșii, rinoree etc.) au obligația de a informa seful ierarhic, cu privire la cazurile de îmbolnăvire, acesta din urma dispunând prezentarea acestora la medicul de familie sau, după caz, la serviciul de urgenta.
5. În vederea protejării persoanelor de contaminare cu coronavirus se suspendă toate deplasările în străinătate, precum si deplasările externe (dupa caz) ale personalului din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Bacău, in functie de necesitatile fiecarei structuri in parte.
6. Persoanele din aparatul propriu, care au efectuat în ultimele 14 zile deplasări în străinătate, în țări în care există un număr însemnat de persoane infectate vor intra obligatoriu în carantină sau izolare, conform reglementărilor CNSSU și ale Ministerului Sănătății. Se recomandă tuturor celor care au efectuat deplasări în străinătate în ultimele 14 zile să intre în izolare la domiciliu chiar dacă nu au vizitat zone cu grad ridicat sau mediu de contaminare.
7. Angajații aparatului propriu care au intrat în contact cu persoane sosite în țară din zone cu risc ridicat sau mediu de contaminare vor informa șeful ierarhic și se vor supune măsurilor dispuse.
8. Persoanele care au solicitat intervenția serviciului de urgență sau cele pentru care, în urma unei anchete epidemiologice, s-a dispus măsura de carantină sau de izolare la domiciliu, vor informa de urgență șeful ierarhic superior asupra situației în care se găsesc.

V.  Măsuri pentru asigurarea funcționării instituției în situații speciale determinate de infectarea cu coronavirus

1.  În vederea asigurării continuității activității, la nivelul fiecărui compartiment vor fi identificate posturile cheie care asigură continuitatea activității, stabilindu-se pentru fiecare post în parte modul de îndeplinire a atribuțiilor postului respectiv în situația în care titularul postului se află în imposibilitatea de realizare a atribuțiilor.
2.  La nivelul fiecărei structuri vor fi identificate activitățile a căror realizare este strict necesară pentru funcționarea instituției și asigurarea serviciilor obligatorii pentru populație și se vor stabili modalitățile concrete de realizare ale acestora în orice situație.
3.  În cazul în care un număr mai mare de salariați se vor afla în incapacitate de a desfășura activitatea, vor fi suspendate concediile de odihnă până la asigurarea numărului minim de personal necesar funcționării autorității publice.

VI. Măsuri de prevenire și de gestionare a situațiilor determinate de infecțiile cu coronavirus la instituțiile din subordine
1. Prezentul plan de măsuri va fi adoptat la nivelul fiecărei instituții și serviciu public din subordine, eliminindu-se sau adăugându-se, dupa caz, alte măsuri.
2. Instituțiile de cultură din subordinea Consiliului Județean Bacău care își suspendă activitatea cu publicul vor desfășura activități specifice fiecărei instituții, menținând în activitate personalul necesar. În această perioadă se vor acorda cu prioritate concedii de odihnă/zile libere cuvenite.

Măsurile stabilite în prezentul plan se vor adapta continuu celor dispuse de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență și vor fi aplicate până la dispunerea încetării lor, odată cu dispariția sau atenuarea efectelor contaminării cu COVID-19, în temeiul hotărârilor CNSSU, sau a altor acte normative valabile.

Fisiere atasate

Dispoziția nr. 70 din 18.03.2020 privind stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a infectării cu COVID-19
pe perioada instituirii stării de urgență la nivel național
Descarca fisier
Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență
pe teritoriul României
Descarca fisier
Hotărârea nr. 6 din 09.03.2020 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență,
privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus
Descarca fisier