Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Campanie de sensibilizare a cetatenilor bacauani

Marti 02.07.2019 14:00
02.07.2019
 
Campanie de sensibilizare a cetățenilor băcăuani

Ajutați-ne să creștem integri!
 
În data de 3 iulie 2019, Consiliul Județean Bacău vă invită în fața sediului de pe strada Calea Mărășești, nr. 2, să admirați, prin intermediul unei expoziții stradale, percepția copiilor și tinerilor asupra fenomenului corupției, transpusă prin desen și pictură. Ulterior, lucrările vor fi expuse pe holurile Consiliului Județean Bacău. Această activitate este parte componentă a proiectului „PRO-INTEGR-consolidarea integrității, reducerea vulnerabilității și riscurilor de corupție în administrația publică din județul Bacău”, cod SIPOCA MySMIS 429/118515. 
Județul Bacău a obținut finanțarea acestui proiect prin intermediul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 (POCA/125/2/2/Creșterea transparenței, eticii si integrității în cadrul autorităților si instituțiilor publice CP1/2017 - Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților si instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate). 
Prezentul proiect vizează creșterea capacității administrative de a preveni și reduce corupția la nivelul Consiliului Județean Bacău și a instituțiilor subordonate prin dezvoltarea și implementarea de mecanisme care să faciliteze punerea în aplicare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020.
Una dintre activitățile proiectului, ”Creșterea gradului de conștientizare și campanii de educație anticorupție” a avut în vedere organizarea unei campanii de sensibilizare „Ajutați-ne să creștem integri!”, destinată atât cetățenilor cât și personalului din instituțiile publice, realizată cu implicarea elevilor din Municipiul Bacău și copiilor/ tinerilor cu nevoi speciale din instituțiile școlare speciale din județ. Implicarea elevilor în această campanie reprezintă un element de inovare socială.

Galerie foto