Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Servicii publice de calitate la nivelul Judetului Bacau

Marti 02.07.2019 13:00
 
 
Numele proiectului: Servicii publice de calitate la nivelul Județului Bacău
Denumirea beneficiarului: UAT Județul Bacău
Scopul proiectului: Optimizarea proceselor orientate către beneficiari prin introducerea de sisteme și standarde la nivelul UAT Judetul Bacău, în conformitate cu SCAP (Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice)
 
Obiectivele proiectului:
Obiectivul specific 1. Implementarea unor măsuri de reducere a birocrației pentru cetățeni, în corespondență cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetațenilor, atât din perspectiva back-office (extinderea sistemului de management al documentelor, digitalizarea arhivelor), cât si front-office (portal web de servicii)
 
Obiectivul specific 2. Dezvoltarea cunoștințelor si abilităților personalului din cadrul Consiliului Județean Bacău, în vederea sprijinirii măsurilor vizate de proiect. Este avută în vedere instruirea, evaluarea și certificarea competențelor si cunostințelor dobândite pentru 71 de persoane din cadrul grupului țintă, în ceea ce privește exploatarea si administrarea sistemelor implementate.
 
Rezultate preconizate:
1. Rezultate de program 3 - Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetațeni implementate
• Rezultat proiect 1 - 1 Portal web pentru servicii electronice dezvoltat si implementat
• Rezultat proiect 2 - 1 Sistem informatic de management al documentelor extins
• Rezultat proiect 3 - Documente din arhivă retro-digitalizate (40.000 dosare pregătite pentru scanare; 1.600.000 documente A4, A3 scanate; 100.000 documente A2, A1, A0 scanate; 850.000 pagini relegate)
 
2. Rezultat de program 5 - Cunostințe si abilități ale personalului din autoritățile si instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific
• Rezultat proiect 4 - 71 angajați din Consiliul Județean Bacău instruiți în domeniul exploatării și administrării sistemelor implementate
 
Valoare totală proiect: 2.994.691 lei
Valoare cofinanțare UE: 2.545.487,35 lei
Valoare finanțare națională: 389.309,83 lei
Valoare cofinanțare CJ Bacău: 59.893,82 lei
Data începerii proiectului: 27.06.2019
Data finalizării proiectului: 26.06.2021
CODUL MySMIS al proiectului: 128880
„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”, cod MySMIS 128880, cod SIPOCA 652

Galerie foto