Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Un nou parteneriat intre Consiliul Judetean Bacau si Unicef Romania

Marti 07.05.2019 15:00


   
     Proiectul pilot „Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității”, derulat în județul Bacău între anii 2014–2018 va fi continuat. Rezultatele foarte bune obținute în cadrul proiectului pilot sunt acum punctul de plecare pentru un nou proiect care îl continuă și extinde pe cel precedent, printr-un pachet mai mare de servicii sociale. Astfel, între Consiliul Județean Bacău și Reprezentanța UNICEF în România a fost semnat un nou Acord de Parteneriat prin care copiii, tinerii și adulții aflați în risc de excluziune socială vor beneficia de servicii specializate de suport. 
     Localitățile din județ unde se vor concentra activitățile la nivel local sunt UAT Moinești, UAT Buhuși, UAT Colonești și UAT Horgești.
    Serviciile propuse în cadrul noului proiect pornesc de la activitățile proiectelor implementate anterior de Reprezentanța UNICEF în România, cu precădere de proiectul „Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității”, derulat în 45 de comunități rurale și urbane din județul Bacău, care a vizat asigurarea accesului la servicii de bază din domeniile protecție socială, sănătate și educație. În plus, proiectul își propune să promoveze incluziunea socială și oferirea de oportunități echitabile pentru cei mai vulnerabili copii și familiile acestora prin creșterea accesului la servicii integrate de bază, dar și extinderea la servicii specializate.