Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Incluziunea sociala, pe lista prioritatilor la nivel regional

Joi 28.03.2019 16:00    Consiliul Județean Bacău a fost astăzi, 28 martie 2019, gazda unui seminar susținut în cadrul Pactului Regional pentru Ocuparea Forței de Muncă și Incluziunea Socială pentru Regiunea Nord Est. Printre participanții la eveniment s-au aflat reprezentanți ai Instituției Prefectului – județul Bacău, Consiliului Județean Bacău, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, Inspectoratului Teritorial de Muncă Bacău, Universității „V. Alecsandri” și ai ONG-urilor din județ, active în furnizarea de servicii sociale. 
    Parteneriatul regional urmărește promovarea sistemelor de învățământ în concordanță cu cererile pieței muncii, promovarea și creșterea  nivelului cantitativ și calitativ de ocupare prin stimularea învățării pe parcursul întregii vieți, obținerea unui nivel înalt de ocupare a forței de muncă și de protecție socială precum și asigurarea egalității de șanse între bărbați și femei.
    Agenda întâlnirii a vizat aspecte legate de elaborarea și implementarea politicilor de ocupare a forței de muncă și incluziune socială la nivel regional. Pornind de la statistici județene privind situația șomajului (care a scăzut în ianuarie 2019 la 5,91% față de ianuarie 2018 – 6,66%), de la structura și dinamica șomajului, au fost prezentate măsuri concrete pentru includerea pe piața muncii a cât mai multor persoane, în special din grupurile dezavantajate. De la programe și cursuri de calificare sau reconversie profesională pentru șomeri până la sprijin financiar pentru angajatorii care mențin o perioadă mai mare de 12 luni o persoană, în special din categoriile vulnerabile, toată paleta de măsuri pentru incluziunea socială a fost discutată, cu propuneri de îmbunătățire, din partea instituțiilor participante.
    „Consiliul Județean Bacău sprijină Pactul interinstituțional pentru incluziunea socială cu atât mai mult cu cât acesta se înscrie obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Bacău, care, la rândul său, este subsumată Strategiei Europa 2020. Parteneriatul social, în sensul eliminării excluziunii sociale, al combaterii sărăciei și al sprijinului pentru categoriile vulnerabile este o prioritate constantă a instituției noastre. Prin toate proiectele derulate pe segmentul social, cu finanțări atrase din fonduri europene sau din surse proprii, așa cum sunt cele acordate în baza Legii nr. 350/2005, ne raportăm la obiectivele enumerate și susținem integrarea în societate a persoanelor defavorizate și incluziunea socială a acestora”, a fost mesajul președintelui Consiliului Județean Bacău, Sorin Brașoveanu.

Galerie foto