Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Peste 2 milioane de euro pentru un nou proiect la Spitalul Judetean de Urgenta

Miercuri 13.03.2019 14:00Spitalul Județean de Urgență Bacău va realiza „Dotarea infrastructurii Ambulatoriului de Specialitate Adulți și Copii”, din fonduri europene, în prezent instituția medicală băcăuană aflându-se în etapa precontractuală.
Proiectul a fost depus spre finanțare în 2018, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – „Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale” iar în urma evaluării a fost selectat spre finanțare.
Ambulatoriul de Specialiate Adulți și Copii va fi dotat cu cu echipamente performante în valoare de peste 2 milioane de Euro  realizându-se în acest fel modernizarea serviciilor oferite de ambulatoriu și creșterea calității acestora.
Consilierii județeni, întruniți în ședință extraordinară miercuri, 13 martie 2019, au aprobat și contribuția proprie a județului Bacău la cheltuielile proiectului, acestea fiind în cuantum de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, aproximativ 44 000 Euro.
Tot în sfera serviciilor furnizate comunității, de această dată, servicii sociale, a fost aprobată Convenția de colaborare încheiată între Județul Bacău, D.G.A.S.P.C. Bacău, D.S.P. Bacău, C.J.R.A.E., I.S.J. Bacău pentru dezvoltarea noului model de intervenție și detalierea activităților în cadrul proiectului demonstrativ „Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate în județul Bacău – model 2.0”. Părți semnatare ale Convenției sunt și 4 dintre localitățile în care urmează să se concentreze activitățile la nivel local și anume UAT Moinești, UAT Buhuși, UAT Colonești și UAT Horgești. Proiectul se adresează celor mai vulnerabili copii și familiilor lor, cu precădere a copiilor cu dizabilități și a copiilor rromi.
Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat și proiectele de hotărâri privitoare la noi investiții în infrastructura rutieră. Astfel, în următoarea perioadă, prin Programul Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.) vor începe lucrările de reabilitare și modernizare pe DJ 119, în localitatea Ciucani, de la km.25+740 la km.27+993, județul Bacău, sector de drum aflat în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău. Studiul de fezabilitate necesar proiectului a fost aprobat în 2018, în cadrul ședinței de miercuri fiind actualizați indicatorii tehnico-economici, actualizare necesară în contextul modificărilor legislative din domeniul fiscal.
De la începutul acestui an au fost semnate mai multe contracte de finanțare prin PNDL care vizează infrastructura de drumuri județene. Astfel, în cursul anului 2019 vor începe lucrările pentru DJ252A, Horgești-Răcătău, pe o lungime de 7,5 kilometri, DJ241B, Pădureni-Godovana, pe lungimea de 15 kilometri, reabilitarea a 4 poduri pe DJ 117, între localitățile Berzunți și Moinești, traversând localitatea Cernu, pe o lungime de 4,180 km,  modernizarea unei porțiuni de 2,05 kilometri tot pe DJ 117, între satele Buda și Cernu, consolidarea cu ziduri de sprijin pe DJ 252, Buhoci-Bibirești, km 121+630 și pe DJ 156H, Buhuși-Runc, km 4+700.

Galerie foto