Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Planul de Amenajare a Teritoriului Judetean Bacau. Analiza situatiei existente

Joi 21.02.2019 16:00
 
 
Astăzi, 21 februarie 2019, între orele 11.00 - 13.00, în Sala Mare a Consiliului Județean Bacău a avut loc prezentarea și dezbaterea rezultatelor preliminare ale părții întâi a Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Bacău (PATJ) - Analiza Situației Existente.
Consiliul Județean Bacău actualizează Planul de Amenajare a Teritoriului Județean în conformitate cu Legea nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare. În prezent, în cadrul acestui proces, se află în curs de finalizare Partea 1 a PATJ Bacău - Analiza Situației Existente cu date incluse în baza de date geospațiale realizată în format GIS.
În cadrul dezbaterilor, după prezentarea rezultatelor analizei preliminare, participanții, în principal instituții avizatoare și implicate în amenajarea teritorială și urbanism, asociații profesionale și operatori economici au prezentat propuneri de completare a informațiilor cuprinse în analiza diagnostic.
PATJ reprezintă un proiect comun, la a cărui realizare trebuie să contribuie atât UAT-uri cât și instituții locale și centrale, începând din faza de culegere a datelor pentru realizarea etapei de analiză, continuând cu etapa introducerii datelor dar și actualizarea periodică a bazelor de date după finalizarea implementării proiectului.
Prin coordonarea datelor provenite de la diversele instituții locale și centrale, PATJ Bacău oferă, la nivelul comunității, următoarele avantaje:
•    asigură fundamentarea deciziilor și a proiectelor elaborate de primării și alte instituții locale pentru obținerea finanțărilor;
•    asigură integrarea teritoriului județean în circuitul economic regional și național;
•    identificarea problemelor și localizarea spațială, precum și disfuncționalitățile și elementele ce condiționează dezvoltarea județului.
Noutatea Planului de Amenajarea a Teritoriului Județean Bacău actualizat constă în faptul că acesta are asociată o platformă deschisă care conține hărți tematice interactive, care vor fi actualizate în timp real și care va eficientiza procesul decizional în instituțiile partenere și în cadrul UAT-urilor. Totodată, prin platforma GIS se va asigura accesul la o bază de date comună, care conține informații din domenii conexe - geografie, mediu, economie, transporturi, demografie, infrastructură, patrimoniu - ca suport pentru decizii sectoriale și raportări către instituții centrale.
După finalizarea analizei diagnostic, următoarele etape în actualizarea PATJ constau în elaborarea Strategiei de dezvoltare teritorială a județului, urmată de Planul de acțiune, crearea și administrarea bazei de date în format GIS.

Galerie foto