Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Aprobarea Planului de actiune pentru prevenirea si reducerea zgomotului generat de traficul aeroportuar pe Aeroportul International George Enescu Bacau editia decembrie 2018

Joi 31.01.2019 12:00
Consilierii județeni, întruniți în ședința ordinară a Consiliului Județean Bacău din data de 30 ianuarie 2019, au aprobat Planul de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului generat de traficul aeroportuar pe Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău - ediția decembrie 2018.

În conformitate cu legislația europeană și națională, operatorii economici și autoritățile locale au obligația evaluării, monitorizării și gestionării zgomotului ambiant.

În vederea îndeplinirii acestei obligații, Regia Autonomă Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău a elaborat Planul de Acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului generat de traficul aeroportuar pe Aeroportul Internațional „George Enescu" Bacău - ediția decembrie 2018 care a fost evaluat și avizat de Agenția pentru Protecția Mediului Bacău.

Planul de acțiune identifică principalele măsuri care determină reducerea zgomotului aerian și al impactului acestuia asupra mediului și al sănătății populației. Printre acțiunile identificate, un rol important revine procesului de dezvoltare și modernizare a infrastructurii aeroportuare. Acest proiect se încadrează în prioritățile Strategiei Europa 2020 și în Strategia României pentru transport durabil pe perioada 2007 - 2013 și 2020, 2030, printre ale cărei obiective se numără: modernizarea și dezvoltarea rețelei de transport de interes european și național; creșterea condițiilor de siguranță și a calității serviciilor; stimularea dezvoltării economiei și a competitivității și creșterea coeziunii sociale și teritoriale la nivel regional și național

Totodată, proiectul de modernizare a infrastructurii aeroportuare, răspunde obiectivului general al Strategiei de dezvoltare durabilă a județului Bacău în orizontul de timp 2009-2021 care stabilește sprijinirea și promovarea dezvoltării economice și sociale echilibrate, prin îmbunătățirea infrastructurii și mediului de afaceri.

Procesul de modernizare a infrastructurii aeroportuare, în valoare totală de peste 50 milioane Euro, se materializează prin realizarea de investiții în:
• Modernizarea pistei de decolare/aterizare și a căilor de rulare
• Extindere/modernizare terminal de pasageri
• Modernizare platforme de îmbarcare/debarcare
• Modernizare și dotare cu echipamente de navigație turn de control
• Amplasare sisteme de navigație instrumentală
• Amenajare de parcări
• Extindere/modernizare drumuri de acces aeroport.