Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Noi strategii pentru ingrijirea alternativa a copiilor

Luni 17.12.2018 15:00


Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău (D.G.A.S.P.C.), în parteneriat cu Ministerul Muncii și Justiției Sociale, prin Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție au demarat implementarea unui nou proiect destinat copiilor și tinerilor plasați în instituții. Este vorba despre ”TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, proiect depus spre finanțare și câștigat, în cadrul Programului Operațional Capital Uman, Apel noncompetitiv de proiecte ”Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți matemali”,  contractul de finanțare fiind semnat în luna noiembrie a acestui an.
Obiectivul general al proiectului este creșterea calității sistemului de asistență socială și a numărului de asistenți maternali la nivelul comunității, prin introducerea de instrumente și proceduri și prin îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem. În acest sens, la nivel național, vor fi formați toți cei aproximativ 11000 de asistenți maternali activi, dintre care 5500 din mediul rural precum și peste 4000 de asistenți maternali care vor fi angajați în perioada de implementare a proiectului (dintre aceștia, 2000 vor fi din mediul rural).
    La nivelul D.G.A.S.P.C. Bacău, grupul țintă este format din cei aproximativ 390 asistenți maternali activi, precum și din 105 asistenți maternali care vor fi angajați în perioada de implementare a proiectului, respectiv până în 2023.
Valoarea totală a proiectului ”TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” se ridică la suma de 2.657.162.612,32 lei (inclusiv TVA), din care 2.243.584.251,47 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă din Fondul Social European iar 81.212.707,56 lei este partea de cofinanțare a beneficiarului. Contribuția D.G.A.S.P.C. Bacău la bugetul proiectului constă în suma de 1.491.769,77 lei, reprezentând valoarea contribuției la totalul cheltuielilor eligibile, respectiv 2% din total buget eligibil.
În conformitate cu prevederile Cererii de finanțare și ale Acordului de Parteneriat, printre activitățile și responsabilitățile asumate de către D.G.A.S.P.C. Bacău se numără susținerea programului de formare profesională destinat asistenților maternali, dezvoltarea rețelei de asistenți maternali dar și managementul proiectului prin achiziționarea produselor și serviciilor necesare bunei implementări.
    Nevoia acestui proiect a pornit de la necesitatea asigurării sustenabilității închiderii centrelor de plasament prin dezvoltarea capacității comunității de a sprijini familiile în creșterea și îngrijirea copiilor, astfel încât separarea copiilor de familie să fie prevenită iar numărul copiilor care intră în sistemul instituțional să se reducă, în condițiile în care serviciile destinate prevenirii separării copilului de familie sunt insuficient dezvoltate, sub 1000, adică nici măcar unul pe comunitate.
    Unul dintre rezultatele proiectului s-a concretizat în elaborarea unei hărți a serviciilor de prevenire din comunitățile sursă din care provin copiii din centrele de plasament clasice și a serviciilor alternative la îngrijirea rezidențială dezvoltate de direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului. Concluzia analizei a fost că actuala rețea de asistență maternală este învechită, iar majoritatea asistenților maternali au îngrijit doar copiii pe care îi au în prezent în plasament, situație care necesită îmbunătățiri prin metode inovative.