Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

DJ 123 intra in lucrari de reabilitare

Luni 17.12.2018 15:30


Consilierii județeni au aprobat astăzi, 17.12.2018, în ședința extraordinară a lunii decembrie, modernizarea drumului județean DJ 123 prin realizarea unor lucrări de reabilitare și consolidare. DJ 123 se află în administrarea Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău și se întinde de la limita județului Harghita pe traseul Valea Uzului - Dărmănești - DN 12A, km. 41+000 - 62+103, județul Bacău. Sectorul de drum ce va fi reabilitat are o lungime de 6,30 km, respectiv de la km. 44,8 la km. 51,1.
Pentru realizarea acestor investiții au fost elaborate documentații aferente iar indicatorii tehnico-economici, elaborați în conformitate cu legislația în vigoare, au fost aprobați de către consilierii județeni.
DJ 123 va fi reabilitat prin Programul Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.) ce are ca obiectiv general echiparea unităților administrativ-teritoriale cu toate dotările tehnico-edilitare, de infrastructură educațională, de sănătate și mediu, sportivă, social-culturală și turistică, administrativă și de acces la căile de comunicație pentru creșterea accesibilității la resurse și a calității vieții pentru toți locuitorii.
Finanțarea obiectivelor realizate prin P.N.D.L. se asigură din sume din transferuri de la bugetul de stat, aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice precum și din bugetele locale.
    Valoarea totală a lucrărilor de reabilitare se ridică la suma de 18.045.220,00 lei cu TVA inclus.