Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Ziua Internationala a Persoanelor cu Dizabilitati

Luni 03.12.2018 12:00
 
 
      Astăzi, 3 decembrie 2018 este Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități.
    Prin proiectele sale, implementate sau aflate în faza de implementare, Consiliul Județean Bacău împreună cu DGASPC Bacău, întreprinde acțiuni concrete pentru dezvoltarea infrastructurii sociale comunitare pentru persoanele cu dizabilități, asigurarea condițiilor de educație și formare a deprinderilor de viață independentă care să permită acestora să se integreze cât mai bine în viața socială.
    Proiectele se încadrează în Strategia de Dezvoltare Durabilă a județului Bacău, în acord cu Strategia județeană de dezvoltare a serviciilor sociale în județul Bacău 2014-2020. O parte dintre acestea oferă “Servicii sociale alternative pentru persoanele adulte cu dizabilități”, fiind implementate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău și UAT-urile Răcăciuni, Tamași, Târgu Ocna și Comănești și finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Prin aceste proiecte un număr de aproximativ 70 de persoane cu dizabilități, provenind din centrele de profil de la Răcăciuni și Comănești vor beneficia de centre de zi dar și locuințe protejate astfel încât persoanele cu dizabilități să aibă acces la condiții de viață și educație corecte, care să le permită valorificarea potențialului propriu și integrarea în comunitate. În egală măsură, scopul proiectelor este și de a asigura tranziția de la un sistem instituționalizat, la servicii integrate în comunitate.
    Proiectul ”Educație, o șansă pentru fiecare”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, cu o valoare totală de peste 5 milioane de lei și cu o perioadă de implementare până în 2021 vizează reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu, precum și asigurarea accesului elevilor defavorizați din punct de vedere socio-economic și a celor cu cerințe educaționale speciale la o educație nediscriminatorie, prin măsuri de prevenție și intervenție, dar și prin eficientizarea ofertei educaționale. Beneficiarii direcți sunt 516 copii cu dificultăți de ordin financiar în familie, dintre care 391 cu cerințe educaționale speciale, elevi ai Școlii Gimnaziale Speciale ”Maria Montessori” Bacău, ai Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr. 1 Bacău și ai Școlii Gimnaziale ”Octavian Voicu” din municipiul Bacău.
    În sprijinul copiilor cu autism și al familiilor acestora au fost derulate programe de consiliere, ateliere de lucru și grupuri de suport, activități care au avut ca obiectiv conștientizarea și o mai bună înțelegere a problemelor cu care aceștia se confruntă.
Un alt segment prin care Consiliul Județean Bacău oferă sprijin acestor persoane sunt finanțările acordate în baza Legii nr. 350/2005, în valoare de 139.000 lei, ONG-urilor care oferă servicii specializate acestor categorii. Câteva dintre proiectele finanțate în 2018 se referă la ”Integrarea copiilor cu nevoi speciale în comunitate”, ”Amenajare cameră de integrare senzorială pentru recuperarea copiilor cu autism sau alte tulburări de dezvoltare”, ”UMBRA – Copilul cu TSA și școala”, ”Centrul de Resurse pentru Adolescenți și Tineri NOROCEL” sau ”Centrul privind dezvoltarea deprinderilor de viață independentă ”Don Bosco”.
    ”Sunt acțiuni care arată sprijinul și implicarea noastră și vă asigur că atât eu cât și echipa Consiliului Județean Bacău vom face în continuare toate eforturile pentru ca cei care au atâta nevoie să poată avea o viață normală”, este mesajul președintelui Consiliului Județean Bacău, Sorin Brașoveanu.

Galerie foto