Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Patrimoniul cultural bacauan, in atentia autoritatilor

Joi 29.11.2018 14:00
Consiliul Județean Bacău se alătură Agenției de Dezvoltare Locală Bacău și Primăriei municipiului într-un nou demers pentru promovarea și protejarea patrimoniului cultural al Bacăului. În acest sens, consilierii județeni au aprobat, în ultima ședință de consiliu, încheierea unui Acord de Colaborare între județul Bacău și municipiu pentru implementarea și monitorizarea Planului Local de Acțiune pentru Promovarea și Protejarea Patrimoniului Cultural în Municipiul Bacău, în perioada 2018-2023.
 
Planul a fost elaborat în cadrul Proiectului ”SHARE - Sustainable approach to cultural Heritage for the urban Areas Requalification in Europe”, fiind o inițiativă nouă la nivel european, concretizată într-un proiect inter-regional. Scopul acestuia este schimbul de experiență privind politicile de patrimoniu cultural în mediul urban și identificarea celor mai bune practici, pentru dezvoltarea unei abordări durabile și inteligente în gestionarea și utilizarea patrimoniului.
 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (A.D.R.N.E.) a aderat la această inițiativă în calitate de partener, alături de organizații publice, agenții de dezvoltare regională și centre academice provenind din 6 țări din întreaga Europă, instituții cu activitate relevantă în domeniul politicilor de patrimoniu cultural. Într-o primă fază, aceste organizații colaborează și împărtășesc rezultatele proiectului părților interesate de la nivel local, autorităților de management și instituțiilor responsabile cu implementarea politicilor locale pentru ca, ulterior, să asigure monitorizarea planurilor de acțiune pe parcursul unei perioade de 2 ani. Perioada de implementare a proiectului este 1 ianuarie 2017 - 31 decembrie 2020.
 
De altfel, pe baza rezultatelor schimburilor de experiență cu țările partenere, A.D.R.N.E. a elaborat câte un Plan de Acțiune pentru fiecare beneficiar, respectiv pentru fiecare din cele 6 municipii reședință de județ.
 
Pentru municipiul Bacău a fost elaborat un plan adaptat care propune acțiuni specifice precum: extinderea aeroportului Bacău, construirea terminalului intermodal, reabilitarea traseului de tranzit - Centura Vest și a traseului estic al celui de-al treilea inel rutier, crearea unor trasee turistice care să pună în valoare siturile arheologice, bisericile și monumentele istorice din județul Bacău, amenajarea curții Muzeului de Științele Naturii cu transformarea acesteia în spațiu multifuncțional pentru aplicații practice în domeniul cultural-educațional, creșterea eficienței energetice a clădirii Filarmonicii ”Mihail Jora”.
 
În etapa de implementare a Planului Local de Acțiune, Consiliul Județean Bacău va avea ca responsabilități implementarea acțiunilor instituite în sarcina sa, conform portofoliului de proiecte.
 
Elaborarea acestui plan a pornit de la analiza situației existente, printre problemele semnalate, aflându-se lipsa unui centru istoric bine delimitat și insuficienta valorificare în scop turistic a patrimoniului cultural existent, oferta relativ redusă de activități pentru petrecerea timpului liber dar și degradarea amenajărilor de agrement de pe malul vestic al râului Bistrița sau degradarea parțială a infrastructurii sportive (de ex. Stadionul Municipal), precum și lipsa unei Săli Polivalente pentru organizarea de evenimente de amploare.

Galerie foto