Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

O sansa pentru viata in comunitate

Miercuri 31.10.2018 13:00


Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău (D.G.A.S.P.C.) va depune spre finanțare, în perioada următoare, conform calendarului granturilor, patru noi proiecte care propun alternative pentru persoanele cu dizabilități dar și pentru copiii instituționalizați.  Trei dintre cererile de finanțare sunt în cadrul Programului de Interes Național «Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate» și au ca obiectiv construirea de locuințe protejate și a unor centre de zi în comunele Plopana și Sarata dar și în municipiul Bacău.
Astfel, vor fi construite, dotate și amenajate 2 locuințe protejate în comuna Plopana, cu o capacitate de 6 locuri pentru 12 persoane cu dizabilități instituționalizate aflate în Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanei cu Handicap Ungureni (C.R.R.P.H.). Pentru persoanele adulte cu dizabilități dezinstituționalizate din Centrul Ungureni și pentru persoanele adulte cu dizabilități din comunitate va fi dotat și amenajat un centru de zi, cu o capacitate de 40 de locuri. Prin înființarea acestor centre, capacitatea C.R.R.P.H. Ungureni va fi redusă la maximum 50 de locuri, în egală măsură, accentul fiind pus și pe dezvoltarea măsurilor de prevenire a instituționalizării.
Tot pentru persoanele cu dizabilități aflate în Centrul de la Ungureni și a celor provenind din Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Dărmănești vor fi construite și în comuna Sarata 3 locuințe protejate cu o capacitate de 6 locuri pentru 18 persoane. În comună va fi reabilitată și amenajată și o clădire existentă unde va funcționa un centru de zi pentru persoanele cu dizabilități.
Și în municipiul Bacău va fi înființat un Centru de tip respiro pentru persoanele cu dizabilități, scopul acestuia fiind de a preveni instituționalizarea persoanelor cu dizabilități și de a îmbunătăți calitatea vieții acestora. Centrul, cu o capacitate de 8 locuri va fi construit în municipiul Bacău, str. Aleea Ghioceilor, nr. 4, în apropierea clădirii Centrului de servicii sociale «Ghiocelul» și va furniza servicii de îngrijire și asistență persoanelor cu dizabilități aflate în îngrijirea familiei, 24 de ore din 24, pentru o perioadă de maxim 60 de zile pe an, ajutorul specializat fiind oferit de către un asistent personal sau un asistent personal profesionist.
Al patrulea proiect care va fi depus spre finanțare, «TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor», va fi realizat de Autoriatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, în parteneriat cu direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și se referă la «Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali».
La nivelul județului Bacău proiectul presupune 2 componente respectiv rambursarea cheltuielilor angajate în perioada 2014-2018, cu plata drepturilor salariale ale asistenților maternali profesioniști ai D.G.A.S.P.C. Bacau dar și finanțarea activităților care privesc îmbunătățirea nivelului de competențe ale asistenților maternali profesioniști și a personalului specializat. Practic, proiectul prevede asigurarea salariilor asistenților maternali care vor fi angajați în perioada 2019-2023 și formarea tuturor asistenților maternali. D.G.A.S.P.C. Bacău estimează pentru perioada 2019-2023 recrutarea, pregătirea și angajarea unui număr de 105 de asistenți maternali profesioniști, cheltuielile fiind asigurate din proiect.