Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Investitii in sanatate si proiecte academice, pe agenda sedintei Consiliului Judetean Bacau

Luni 29.10.2018 16:00Infrastructura de sănătate s-a aflat din nou în atenția consilierilor județeni în cadrul ședinței ordinare a lunii octombrie, aceștia aprobând în unanimitate indicatorii tehnico-economici faza D.A.L.I. pentru realizarea obiectivului de investiții "Modernizare și extindere rețea de curent vital și a generatoarelor de curent” la Spitalul Județean de Urgență Bacău (S.J.U).
Investiția urmează să fie realizată în perimetrul S.J.U. care funcționează pe o suprafață de aproximativ 9 ha, fiind structurat pe pavilioane. În structura spitalului sunt 21 secții, 8 compartimente, 4 laboratoare, 2 farmacii cu circuit închis și un sistem ambulatoriu integrat. Clădirile aparținând spitalului sunt grupate în două zone distincte. Prima acoperă zona Ambulatoriului (grup de clădiri cu regimul de înălțime P+2 etaje) și Pavilionului medico-chirurgical (cu regimul de înălțime P+5 etaje). Cea de-a doua zonă este constituită din clădiri distincte ca formă constructivă, cele mai importante fiind pavilionul secției de pediatrie (P+4 etaje) cu 200 de paturi, maternitatea (P+4 etaje) cu 200 de paturi și secția de prematuri cu 50 de paturi, secția de boli contagioase cu 150 de paturi. Toate aceste clădiri sunt alimentate din trei posturi de transformare care necesită lucrări de modernizare și extindere.
Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) se ridică la 899.657,38 lei din care, lucrările de construcții și montaj acoperă suma de 123.974,78 lei.
Un alt proiect pe ordinea de zi a fost reprezentat de asocierea Județului Bacău cu Universitatea „George Bacovia" din Bacău pentru organizarea și desfășurarea Conferinței Naționale cu participare internațională "Devianță și criminalitate. Evoluție, tendințe și perspective - DECRET". Aflată la cea de-a patra ediție, conferința din acest an este dedicată Centenarului Marii Uniri, sub egida ,,100 de ani în evoluția și transformările Statului Român".
Lucrările conferinței au drept scop prezentarea și diseminarea de către specialiști din diferite domenii de activitate a celor mai recente și importante evoluții și bune practici în investigarea, prevenirea și combaterea diferitelor forme de manifestare a devianței și delincvenței, consolidarea rolului cercetării științifice academice în prevenirea și combaterea devianței și delincvenței, prezentarea și consolidarea politicilor naționale antidrog în context european.
Dezbaterile din cadrul proiectului sunt structurate pe trei secțiuni care vizează abordări integrate în prevenirea și combaterea devianței și criminalității, reducerea cererii și ofertei de droguri dar și evoluția și stadiul actual al metodelor de investigare a fenomenelor infracționale și ale devianței.
Tot în ședința de luni, 29 octombrie 2018, consilierii județeni au acordat premii sportivilor Asociației Club Sportiv SAGA Bacău, membră a Federației Române de Tir cu Arcul, pentru performanțe deosebite obținute la nivel național în decursul anului 2018.
Sportivii, premiați pentru cele mai valoroase dintre performanțele individuale obținute la nivel național sunt Teodor Vlad, Alexandra Creangă, Geanina lustina Ivu Vlad și Cristina Tuduriu, toți obținând locul I la competiții naționale iar Călin Vizante și Teodora Tuduriu, locul II la competiții naționale. Marius Mihai Vlad, antrenorul tinerilor sportivi a fost și el premiat pentru performanțele  obținute de elevii săi în competițiile naționale. 
«Reușitele acestor tineri sportivi reprezintă rodul muncii, dăruirii și pasiunii lor, dar și dovada profesionalismului antrenorului care i-a pregătit și format. Aceștia merită și trebuie să fie susținuți, prețuiți și încurajați de către toți băcăuanii, pentru că ei sunt adevărate repere pentru generațiile prezente și viitoare» a precizat Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean Bacău.

Galerie foto