Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Cultura si infrastructura, pe ordinea de zi a consilierilor judeteni

Vineri 19.10.2018 13:00


Consilierii județeni, întruniți în ședință extraordinară astăzi, 19 octombrie 2018 au dezbătut și aprobat o serie de proiecte de hotărâri care vizează atât proiecte de infrastructură cât și segmentul cultural.
Pe ordinea de zi a fost aprobarea documentației, respectiv a Devizului general actualizat pentru "Modernizarea și Dezvoltarea Infrastructurii de Transport Aerian la Aeroportul Internațional George Enescu Bacău", conform cerințelor Ghidului solicitantului pentru proiectele retrospective. Prin acest tip de proiecte, Comisia Europeană restituie sumele investite de către autoritățile locale în proiecte de investiții considerate de interes local sau regional major, permițând astfel reinvestirea lor în alte proiecte cu impact asupra dezvoltării regionale. În acest sens, în urma avizului Comisiei Europene, Consiliul Județean Bacău a primit dreptul de a recupera suma de 57 de milioane de euro din banii alocați pentru modernizarea Aeroportului băcăuan. Proiectul este eligibil în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020, Axa prioritară 2, Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectivul specific 2.3 Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor.
Tot pentru segmentul de infrastructură, de această dată rutieră, au fost aprobate și o serie de modificări în documentația aferentă cererii de finanțare pentru proiectul "Regiunea Nord Est - Axa Rutieră Strategică 3: Neamț- Bacău, DJ 207D (limită județul Neamț - Traian – DN 2F, km 28+000 - 50+254), DJ 241 (limită județul Vrancea - Podu Turcului - Izvoru Berheciului, km 25+000 - 83+368) și DJ 241A (Izvoru Berheciului - Secuieni, km 64+250 - 78+114)". Trebuie menționat că modificările sunt conforme ghidului solicitantului și legislației în vigoare care specifică faptul că aplicantul trebuie să actualizeze documentația de finanțare, ori de câte ori este necesar.
Un alt punct important pe ordinea de zi a fost aprobarea cofinanțării de către Consiliul Județean Bacău a editării și tipăririi volumului "Crai Nou" - Antologia Concursului Național "Alecsandriana - creativitate și literatură", ediția a XII-a, 2018. Acțiunea este parte integrantă a Concursului Național „Alecsandriana - creativitate și literatură", competiție organizată de Colegiul Național "Vasile Alecsandri" și face parte pentru a șaptea oară consecutiv din Calendarul Activităților Educative Naționale al Ministerului Educației. Proiectul cuprinde două etape de concurs și una de realizare a antologiei concursului. Etapa finală a proiectului are în special valoare județeană, deoarece majoritatea participanților la concurs sunt elevi din județul Bacău. La prezenta ediție au fost înregistrați 132 de participanți din toată țara, 83 fiind din județul Bacău.

Galerie foto