Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Servicii sociale integrate pentru copii si parinti aflati in situatii de risc

Miercuri 26.09.2018 15:00
Copiii vulnerabili, aflați în situații de risc, împreună cu familiile lor sunt prioritatea noastră. Realitatea din teren ne-a demonstrat necesitatea unei abordări integrate care să acopere toate segmentele în care ajutorul nostru poate fi util – social, educație, sănătate. Echipele locale au identificat nevoile, vulnerabilitățile dar și tipurile de servicii și soluțiile prin care aceste probleme pot fi rezolvate. Acum, la 4 ani de la start-ul acestui proiect vorbim de peste 20 000 de copii asupra cărora ne-am îndreptat atenția. Este cea mai frumoasă satisfacție și ne motivează să facem mai mult, să mergem mai departe - Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean Bacău.
 
 Miercuri, 26 septembrie 2018, la Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău a avut loc întâlnirea de lucru cu primarii unităților administrativ teritoriale implicați în proiectul-pilot "Incluziune socială prin furnizarea de servicii la nivelul comunităților".
 La întâlnire au participat, alături de primari, specialiști din domeniul social, de sănătate și educație de la nivel local, coordonatori județeni și reprezentanți ai instituțiilor județene, reprezentanți ai administrației centrale și ai UNICEF în România.
 Modelul "Incluziune socială prin furnizarea de servicii la nivelul comunității" a fost demarat în 2014 la inițiativa Consiliului Județean Bacău în parteneriat cu UNICEF - România și, în prezent, se derulează cu implicarea a 38 unități administrativ teritoriale (în care au fost sprijiniți copiii și familiile acestora din 45 comunități) și instituții județene precum Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția a Copilului, Direcția de Sănătate Publică, Centrul de Resurse și Asistență Educațională, etc.
 La nivel național, partenerii activi în dezvoltarea și implementarea modelului sunt: Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Tineretului și Ministerul Fondurilor Europene, alături de organizații neguvermentale dar și mediul academic, implicat în etapele de pregătire sau implementare a diverselor activități.
 Proiectul a plecat de la premisa că furnizarea la nivel național a unui pachet universal de servicii sociale preventive (sănătate, educație și protecție socială) într-un mod integrat/coordonat, pentru copii și familiile lor, va reduce inechitățile și deprivările cu care se confruntă copiii. O altă premisă a fost legată de faptul că implementarea acestui pachet care poate asigura intervenție timpurie poate să reducă pe termen scurt și mediu și costurile din sectorul social.
 O scurtă prezentare a proiectului, în cifre, cuprinde:
– aria geografică de implementare: 34 comune rurale, 11 comunități urbane (în 4 zone urbane), cu implicarea a 38 autorități publice locale, 7 instituții județene;
– autoritățile publice locale (respectiv județene pentru consilierii și mediatorii școlari) au angajat prin proiect: 46 asistenți/referenți sociali, 36 asistenți medicali comunitari, 6 mediatori sanitari, 38 consilieri școlari, 28 mediatori școlari. Toți aceștia alcătuiesc echipele comunitare de la nivel local;
– 38 structuri comunitare consultative au fost create sau activate și prin alocarea de micro-grant-uri pe baza unor propuneri de proiecte, s-au creat 38 centre comunitare;
– au fost intervievate 121.000 persoane, dintre care au fost identificați 22.000 de copii cu vulnerabilități. Ținând cont de resursele limitate, în baza unei analize s-a procedat la o prioritizare a cazurilor și s-a decis să se acționeze asupra a 5.200 de copii (denumiți cazuri active);
–  din cele 48,000 gospodării recenzate, în aproximativ 22% din gospodării, respectiv 10.500 au fost identificați aproape 22.000 copii și 160 femei având diverse vulnerabilități.
Datele de până acum ne arată că în medie un copil cumulează 2 vulnerabilități – acestea fiind grupate în 6 dimensiuni: sărăcie, sănătate, educație, locuire, comportament la risc, familie și condiții sociale. Au fost identificate  cca 42.000 de vulnerabilități. Pentru toți acești copii și familiile lor au fost generate prin Aurora peste 550,000 de servicii de bază de tip informare, consiliere, acompaniere si suport, referire, monitorizare și evaluare.
Dacă până în 2016, proiectul a fost concentrat în principal pe realizarea recensământului comunitar pentru identificarea copiilor vulnerabili și a familiilor acestora, în 2017 și 2018 accentul cade pe furnizarea serviciilor din pachetul minim de servicii.
În acest moment, echipa comunitară din fiecare localitate, cu sprijinul tehnic și metodologic al coordonatorilor județeni, furnizează pachetul minim de servicii pentru aproximativ 100 de copii și familiile lor, totalizând un număr de aproximativ 5,200 cazuri active în 2018. Aceste cazuri au fost prioritizate și cu sprijinul Structurii Comunitare Consultative și s-au creat planuri de servicii individuale, pentru fiecare copil și femeie cu vulnerabilități.
De asemeni,
– 93% din copiii care la momentul recensământului nu aveau certificate de naștere sau acte de identitate (un total de 153 copii), azi această situație e rezolvată rămânând doar 3 cazuri în curs de rezolvare (copii născuți în afara granițelor țării);
– 97% din copiii care la data recenzării nu erau înscrisi pe lista unui medic de familie sunt azi înscriși;
– peste 1400 de gospodării în sărăcie monetară au devenit beneficiare a măsurilor de protecție socială adecvată (beneficii sociale dar și soluții pentru ocupare și incluziune socială a părinților).
 “Beneficiile proiectului pentru comunitățile implicate sunt multiple și vizează rezultate pe termen scurt, mediu și lung. În plan imediat se reduce numărul copiilor care nu au acte de identitate, care nu sunt înscriși la școală sau la medicul de familie sau care locuiesc în condiții de sărăcie. Pe termen mediu și lung proiectul vizează schimbări în comportamente, atitudini, obiceiuri, mentalități care toate se reflectă începând cu nivelul familial până la cel comunitar. Un alt câștig este sprijinul acordat comunităților locale prin suplimentarea resursei umane. Și mă refer aici la locurile de muncă nou create, câte 3 la nivelul fiecărei comunități - lucrătorul social, asistentul medical comunitar și mediatorul școlar sau sanitar. Pentru comunitățile de romi se adaugă și un mediator școlar și unul sanitar din comunitatea respectivă. Consider că o provocare a proiectului este conștientizarea autorităților locale privitor la beneficiile proiectului și la continuarea implementării activităților și după finalizarea acestuia”, a declarat președintele Consiliului Județean Bacău, Sorin Brașoveanu.

Galerie foto