Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

O sansa egala pentru toti. Educatie inclusiva in unitatile scolare

Luni 24.09.2018 21:00

   

Marți, 25 septembrie 2018, la sediul Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” din comuna Lipova va avea loc lansarea proiectului „O șansă egală pentru toți. Educație inclusivă în unitățile școlare”.
Proiectul va fi implementat pe o perioadă de 36 de luni (7 mai 2018-7 mai 2021) de către A.D.I. EURONEST în parteneriat cu Primăria Comunei Lipova (județul Bacău), Primăria Comunei Bălteni (județul Vaslui), Școala Gimnazială Șipote (județul Iași), Asociația Centrul de Resurse Economice și Educație pentru Dezvoltare (județul Neamț), Asociația „Salvați Copiii” (filiala Iași) și Asociația „Sf. Damian”(județul Iași).
    Obiectivul general al proiectului îl reprezintă furnizarea unor măsuri integrate pentru reducerea și prevenirea abandonului școlar și promovarea accesului egal la învățământul  de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale în rândul a 1.180 de copii din comunități defavorizate din județele Iași, Bacău și Vaslui.
    Prin implementarea proiectului se vor obține următoarele rezultate: 2 microbuze școlare achiziționate; 1.000 pachete cu îmbrăcăminte și încălțăminte și 1.180 pachete cu produse de igienă personală acordate copiilor; înscrierea la grădiniță a copiilor neșcolarizați din Bălteni, Lipova și Șipote; 1 program de tip școală după școală dezvoltat în Bălteni și Șipote pentru aprox. 45 de elevi din ciclul primar; 6.448 burse cu o valoare de 100 lei acordate copiilor din GT pe o perioadă variind între 1 lună și max. 24 de luni; derularea a 1440 ore de cursuri educaționale extrașcolare, aprox. 750 de copii participanți în tabere și excursii; aprox. 1000 de copii participanți la clubul de vară; 300 premii acordate pentru cele mai bune 25 de rezultate din fiecare an de studiu din ciclul gimnazial din școlile din Bălteni, Lipova și Șipote, pe an școlar; dotări pentru unități școlare: Școala Bălteni – amenajare parc de joacă, repararea acoperișului, cablarea electrică a laboratorului de informatică și dotarea acestuia cu 16 laptopuri și 3 imprimante, dotarea școlii cu camere de supraveghere pentru îndeplinirea standardelor pentru susținerea examenelor de evaluare națională; Școala Lipova – dotarea cabinetului mediatorului, mobilier pentru 3 săli de grădiniță, mobilier și echipamente pentru sălile de clasă, materiale de prim ajutor, rafturi și cărți pentru bibliotecă, echipamente specifice pentru sala de sport; Școala Șipote – dotarea cu echipamente IT a 19 săli de clasă și dotarea cu mobilier specific a 3 săli de grădiniță; 95 de cadre didactice beneficiare ale unui curs de dezvoltare a capacității profesionale; 95 proiecte de practică; 117 subvenții/instrumente de sprijin acordate în scopul asigurării resurselor materiale necesare punerii în practică și perfecționării competențelor obținute în componenta teoretică.
    Valoarea totală a proiectului este de 6.398.942,72 lei  (din care, contribuția Uniunii Europene prin FEDR este de 5.439.101,31 lei și 930.066,14 lei din bugetul național).
Bugetul alocat pentru UAT Comuna Lipova este de 696.313,72 lei și acoperă: un microbuz școlar, dotări pentru școală,  materiale auxiliare pentru activitatea didactică, cheltuieli cu personalul propriu și pachete imbrăcăminte, încălțăminte, produse igienă, excursii și burse școlare acordate elevilor.
Cofinanțarea de 2% în valoare de 8.013,88 lei va fi suportată din bugetul propriu al Primăriei Comunei Lipova.