Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Un nou proiect de anvergura pentru modernizarea aeroportului bacauan

Joi 20.09.2018 13:00


Încă o investiție amplă, ce urmează a fi demarată la Aeroportul Internațional George Enescu Bacău, intră în linie dreaptă pentru finanțare. Este vorba despre proiectul „Creșterea capacității portante și modernizarea pistei de decolare - aterizare și a suprafețelor de mișcare aferente" - cod SMIS 125945 ce urmează a fi depus în cadrul Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritară 2 - "Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient", Obiectivul Specific 2.3 - Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor.
Votul consilierilor județeni de astăzi, 20 septembrie 2018 care, în ședință extraordinară au aprobat în unanimitate această hotărâre, este o etapă necesară în procedura de elaborare a documentației cererii de finanțare. 
La începutul acestui an, în luna februarie, Consiliul Județean Bacău a reaprobat indicatorii tehnico - economici ai obiectivului de investiții „Cresterea capacității portante și modernizarea pistei de decolare - aterizare și a suprafețelor de mișcare aferente la Aeroportul Internațional George Enescu Bacău".
De asemenea, în luna mai 2018, prin Decizie a Comisiei Europene,  Regiei Autonome  Aeroportul Internațional "George Enescu" Bacău i-a fost aprobată compensația financiară pentru acoperirea costurilor aferente SIEG (Serviciul de Interes Economic General). Valoarea estimată a compensației pentru îndeplinirea obligației SIEG pentru o perioadă de zece ani este de 56 760 807 euro. Reamintim faptul că, încă din decembrie 2013, aeroportului băcăuan i-au fost încredințate activități complexe printre care se numără construirea, modernizarea, administrarea, întreținerea curentă și repararea infrastructurii aeroportuare dar și a echipamentelor și instalațiilor care sprijină în mod direct infrastructura aeroportuară, toate acestea fiind componente ale Serviciului de Interes Economic General.
Pentru admiterea proiectului pe lista celor propuse spre finanțare, Ministerul Transporturilor a solicitat documentele privitoare la existența cofinanțării respectiv "fila de buget aprobată, prin care se dovedește existența fondurilor pentru cofinanțarea proiectului" din partea autorității tutelare.
Valoarea totală a proiectului menționat este de 193.778.914,56 lei, inclusiv TVA, din care valoarea totală eligibilă este de 162.393.675,28 lei. Din suma eligibilă, 75% este finanțată de Comisia Europeană, 23% este asigurată prin bugetul de stat iar contribuția proprie a Consiliului Județean Bacău reprezintă 2% la care se adaugă și cheltuielile neeligibile.
Din suma totală a proiectului, peste 163 de milioane de lei sunt costurile aferente lucrărilor de construcții-montaj care includ intervenții și lucrări pentru pista de aterizare – decolare, calea de rulare Charlie, calea de rulare Delta, racordarea platformei de staționare aeronave la căile de rulare, platforme antisuflu, drum perimetral de securitate și amenajare RESA.
Durata preconizată de realizare a obiectivelor de investiții este de 18 luni.

Galerie foto