Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Doua noi proiecte la Targu Ocna si Moinesti, pentru persoanele adulte cu dizabilitati

Vineri 10.08.2018 14:00
   

    Vineri, 10 august 2018, în Sala Mare a Consiliului Județean Bacău, conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău (D.G.A.S.P.C.), în prezența directorului general al ADR Nord-Est - Vasile Asandei, a președintelui Consiliului Județean Bacău - Sorin Brașoveanu, a primarului orașului Tg. Ocna – Ștefan Șilochi și a primarului municipiului Moinești –Valentin Vieru, a semnat contractele pentru două noi proiecte finanțate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Apel de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/B/1.  
    Primul dintre acestea se referă la servicii comunitare pentru persoanele adulte cu dizabilități și include construirea a 4 locuințe protejate pentru persoane adulte cu dizabilități și a unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități în orașul Târgu Ocna. Valoarea totală a investiției este de peste 4 milioane de lei iar investițiile se vor realiza la imobilele, teren intravilan și clădire, aflate în domeniul public al orașului Târgu Ocna și date spre administrare D.G.A.S.P.C Bacău.
    Cel de-al doilea proiect are în vedere infrastructura socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilități și are o valoare de 3,5 milioane de lei. Astfel, vor fi construite 3 locuințe protejate pentru persoanele adulte cu dizabilități și un centru de zi pentru acestea, în municipiul Moinești, obiectivul fiind crearea de noi servicii sociale comunitare pentru dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități din cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap (C.R.R.P.H.) Comănești.
    Activitățile proiectelor urmăresc asigurarea condițiilor pentru formarea deprinderilor de viață independentă și pregătire educațională care să permită valorificarea potențialului propriu și să asigure tranziția de la un sistem instituționalizat, la servicii integrate în comunitate.
    Beneficiarii direcți sunt 42 persoane cu dizabilități provenind din cadrul C.R.R.P.H. Comănești care prin realizarea acestui proiect vor fi dezinstituționalizate în cele 7 locuințe protejate construite și dotate (4 în orașul Târgu Ocna și 3 în municipiul Moinești), precum și 60 persoane cu dizabilități din comunitate. 
    ”Este o etapă importantă și reprezintă rezultatul unei munci în echipă, al unui parteneriat de durată iar prin toate proiectele pe care le-am implementat sau le vom realiza, cum sunt de altfel și cele de astăzi, dorim să venim cât mai aproape de comunitate și de cetățeni. De altfel, viziunea Consiliului Județean este de a reduce discrepanțele dintre zonele județului iar prin astfel de proiecte să realizăm un echilibru între comunități”, a precizat Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean Bacău.
    Directorul general al ADR Nord-Est, Vasile Asandei a subliniat la rândul său, importanța muncii în echipă: ”Cheia succesului este colaborarea între parteneri. Și, la fel de importantă este înțelegerea corectă a cerințelor atât a celor din teren cât și ale finanțatorului. Știu că într-un timp relativ scurt vom ajunge să vedem rezultatele acestei munci și, cel mai important aspect, persoanele cu dizabilități, cei care au într-adevăr nevoie de aceste servicii vor beneficia de toate facilitățile oferite prin aceste proiecte”.
    Un aspect ce trebuie subliniat este acela că proiectele se încadrează în Strategia județeană de dezvoltare a serviciilor sociale în județul Bacău 2014-2020, în Planul de Restructurare al C.R.R.N. Răcăciuni, în categoriile de intervenție prevăzute în Strategia de Dezvoltare Durabilă a județului Bacău, în Strategia de Dezvoltare Regională Nord-Est 2014-2020 și este complementar cu un alt proiect ce urmează a fi depus, respectiv  “Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi – Servicii sociale la nivelul comunității”.

Galerie foto