Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Un pas important in managementul integrat al deseurilor

Joi 14.06.2018 16:00


    Astăzi, 14 iunie 2018, Sala Mare a Consiliului Județean Bacău a fost gazda unui eveniment important pentru locuitorii județului Bacău. Consilieri, parlamentari, consultanți și reprezentanți ai mediului privat au participat la prezentarea proiectelor de infrastructură mare ce vizează Sistemul de management Integrat al Deșeurilor Solide în județul nostru dar și infrastructura de apă și apă uzată. Primul dintre acestea, cel referitor la managementul deșeurilor a fost finalizat, astăzi fiind și ziua în care se realizează punerea în funcțiune a Celulei II de către operatorul privat S.C. ECOSUD S.A. București. 
    ”De la început Proiectul de management Integrat al Deșeurilor Solide în Județul Bacău a fost gândit pe principiul integralității și iată, astăzi, în pofida a numeroase blocaje, ne aflăm în punctul final al acestui proiect. Consiliul Județean Bacău și-a făcut pe deplin datoria, din acest moment operatorul privat va fi cel responsabil de funcționalitatea la nivel județean”, a precizat președintele Sorin Brașoveanu.
    Senatorul Dragoș Benea a subliniat importanța realizării proiectului care ”va influența în bine viața și sănătatea locuitorilor județului nostru. Desigur, în toate proiectele există și lumini, și umbre dar este un fapt notabil că s-a reușit finalizarea lui, înaintea termenului stabilit de Autoritatea de Management de la nivel central. Avem în pregătire încă o aplicație pentru un alt proiect cu fonduri europeane, tot pe sectorul deșeuri, pentru o finanțare ce depășește 300 de milioane de euro și care ar urma să acopere cât mai multe UAT-uri din județ”.
    De altfel, importanța finalizării proiectului a fost subliniată și de ministrul secretar de stat, Mihaela Toader care, prezentă la eveniment a transmis felicitări echipei de implementare: ”Faptul că ați reușit să vă încadrați în termenele stabilite împreună cu Comisia Europeană și să respectați cerințele asumate prin contractul de finanțare vă plasează pe dvs, județul Bacău pe primele locuri în țară ca și performanță. Aceasta deoarece, din 32 de proiecte mari, care s-au aliniat la start acum câțiva ani, 18 dintre ele au fost fazate și doar 4 au fost duse la bun sfârșit. Județul Bacău se adaugă acum listei de ”câștigători” și devine al cincilea județ din România care a reușit implementarea și finalizarea în bune condiții a unui proiect de asemenea anvergură”.
    Consiliul Județean Bacău a implementat proiectul Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în județul Bacău, finanțat din fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional Sectorial “Mediu” 2007-2013, Axa prioritară II POS Mediu “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor contaminate istoric”.
    Valoarea finală a proiectului a fost de 30.396.457 Euro, din care fonduri nerambursabile (UE + bugetul de stat), 23.942.690 Euro și contribuția Consiliul Județean Bacău, 6.453.766 Euro.
    Principalul actant în acest proiect a fost Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate care a fost înființată în februarie 2010 și cuprinde 94 de membri, însemnând  județul Bacău, 3 municipii, 5 orașe, 85 de comune. În decembrie 2010, a fost aprobat de către toate UAT-urile membre ale A.D.I.S. Planul Anual de evoluție a taxelor și Documentul de Poziție privind modul de implementare al Proiectul Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în județul Bacău.
    Între 2011-2013 au fost realizate investiții și execuție de lucrări, printre care se numără:
•    închiderea a 6 depozite neconforme (Onești, Moinești, Dărmănești, Comănești, Târgu Ocna, Buhuși)
•    construcția Celulei 2 a depozitului,
•    construcție Stații de Transfer la Onești, Berești Tazlău, Găiceana,
•    construcție Stație de Compostare la Onești, Stație de Sortare la Onești),
•    achiziție echipamente colectare deșeuri (pubele, containere, unități de compostare individuală).
•    în 2013 a fost demarată licitația pentru desemnarea operatorului de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău (65 de UAT-uri) iar
•    un an mai târziu a fost demarată licitația pentru desemnarea operatorului de operare instalații deșeuri municipale în județul Bacău (93 de UAT-uri).
•    în 2015 a fost semnat Contract de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciului de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău iar în
•    ianuarie 2016 a început activitatea efectivă de colectare deșeuri pe raza Contractului. 
    În luna noiembrie 2017, ADIS a finalizat procedura de achiziție publică de tip “licitație deschisă” organizată în numele și pe seama celor 93 UAT-uri membre ADIS, a  Județului Bacău, (3 municipii, 5 orașe, 85 comune) prin desemnarea drept câștigător a operatorului instalațiilor de deșeuri, SC ECO SUD SA București.
    Evenimentul de la Consiliul Județean a fost urmat de o deplasare în teren, la Celula 2 a Depozitului Ecologic Conform, construită în cadrul proiectului SMIDS, a cărei operare va fi preluată de către EcoSud SA București.

Galerie foto