Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Modernizari de drumuri si proiecte pentru infrastructura de apa si canalizare, printre prioritatile acestui an

Marti 30.01.2018 15:00


Consilierii județeni s-au întrunit astăzi în ședința ordinară a lunii ianuarie. Ordinea de zi a fost una consistentă și a cuprins proiecte de hotărâre privind implementarea - Sistemului integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău, acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare al bugetului local și al fondurilor externe nerambursabile din excedentul anilor precedenti al bugetului local și al fondurilor externe nerambursabile ale județului Bacău, pe anul 2017, actualizarea valorii redevențelor anuale pentru cabinetele medicale concesionate conform legislației în vigoare, valabile în anul 2018, dar și proiecte de hotărâri privitoare la acordurile și înțelegerile de cooperare și înfrățire între județul Bacău și localități din Republica Moldova și Ucraina.

O altă secțiune care a cuprins un număr de 6 proiecte a vizat aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea mai multor obiective de investiții în infrastructura rutieră.
Aleșii județului și-au dat de asemenea acordul pentru realizarea unui studiu de fezabilitate în vederea alimentării cu energie termică a Spitalului Județean de Urgență Bacău din Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică al municipiului Bacău.

Ca instrument esențial pentru accesarea fondurilor europene pentru domeniul de profil a fost aprobată varianta actualizată a Master Plan-ului în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău, document obligatoriu în baza cărora vor putea fi elaborate cererile de finanțare aferente diferitelor scheme de ajutor financiar nerambursabil.

Galerie foto