Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Lansarea proiectului ReCONNECT Diaspora

Luni 29.01.2018 16:00


    Astăzi, 29 ianuarie 2018, în Sala mare de ședințe a Consiliului Județean Bacău, a avut loc Conferința de lansare a proiectului "ReCONNECT DIASPORA – Reconectarea resurselor umane active din diaspora la comunitățile de origine prin susținerea antreprenoriatului", proiect destinat înființării a 30 de firme noi de către românii din Diaspora.
    Proiectul este derulat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași și Eastern Marketing Insights SRL, începând cu data de 19 septembrie a.c., și este destinat românilor din Diaspora care doresc să-și înființeze o afacere aici.
    Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST a fost înființată, în 2008, de către consiliile județene din Regiunea Nord-Est pentru furnizarea de servicii de interes public la nivel regional.
    Obiectivul proiectului îl reprezintă încurajarea antreprenoriatului si a ocupării pe cont propriu prin susținerea înființării a 30 de întreprinderi cu profil non-agricol în zona urbană din Regiunea Nord-Est de către persoane aflate în Diaspora.
    BUGETUL total al proiectului este de 8.407.970,43 lei, din care vor fi finanțate 30 de firme nou înființate cu aproximativ 40.000 euro/firmă, în cadrul cărora vor fi angajate minimum 60 de persoane. (minimum 2 firme în fiecare județ).
    Proiectul va contribui la realizarea obiectivelor programului și ale apelului printr-o serie de măsuri integrate de formare a competențelor antreprenoriale, concurs de planuri de afacere, consiliere/ consultanța/ mentorat pentru îmbunătățirea cunostințelor și aptitudinilor dobândite în cadrul formării antreprenoriale, organizarea de evenimente de susținere a antreprenoriatului, decontarea sumelor aferente planurilor de afacere, monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate.
    Obiectivele specifice ale proiectului
1. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale a 250 de persoane din grupul țintă prin furnizarea de cursuri de formare antreprenorială în scopul de a genera un număr cât mai mare de afaceri la nivelul Regiunii Nord-Est;
2. Facilitarea și sprijinirea demarării, dezvoltării și funcționării afacerilor înființate de către membrii grupului țintă prin acordarea a 30 de ajutoare de minimis pentru cele mai bune planuri de afaceri din Regiunea Nord-Est;
3.  Dezvoltarea și promovarea unei analize a mediului antreprenorial la nivelul Regiunii Nord-Est;
4.  Dezvoltarea mediului antreprenorial în Regiunea Nord-Est prin oferirea de asistență de specialitate/ consiliere/ mentorat pentru îmbunătățirea cunoștințelor și aptitudinilor dobândite în cadrul formării antreprenoriale pentru 30 de beneficiari ai ajutorului de minimis;
5. Creșterea gradului de informare a 30 de beneficiari ai ajutorului de minimis privind temele orizontale și temele secundare ale programului;
6.  Asigurarea sustenabilitații în ultimele șase luni ale proiectului prin monitorizarea afacerilor finanțate, dezvoltarea de mecanisme de susținere și promovare a acestora și integrarea rezultatelor și a experienței acumulate în cadrul proiectului în politicile și strategiile solicitantului, partenerilor și/ sau autorităților publice locale.
    Grupul țintă este format din 250 de persoane (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) ce îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a.  intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban;
b. își au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în regiunea Nord-Est (minimum 20 de persoane din fiecare județ);
c.  au vârsta de minimum 18 ani;
d.    posedă cetatenia romană;
e.    fac dovada domiciliului sau rezidenței în străinătate în ultimele 12 luni până la momentul înscrierii;
f.    demonstrează experiența antreprenorială sau capacitatea tehnică și profesională sau cunoștințele de specialitate prin documente recunoscute de statul român, în domeniul în care dorește să inițieze afacerea.

Galerie foto