Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Starea Copiilor Lumii - Copiii intr-o lume digitala

Luni 11.12.2017 18:00

Președintele Consiliului Județean Bacău, Sorin Brașoveanu a participat luni, 11 decembrie 2017, la lansarea Raportului “Starea Copiilor Lumii – Copiii într-o lume digitală”, document emblematic realizat de UNICEF România și Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale.
La eveniment au fost prezenți Lucian Șova – ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale, Pieter Bult – reprezentantul UNICEF în România și Cătălin Aramă – directorul Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO).”
Raportul reprezintă o primă analiză amplă efectuată de UNICEF a diferitelor modalități în care tehnologia digitală afectează viața și perspectivele de viață ale copiilor identificând atât pericolele existente cât și oportunitățile.
Creșterea accesului la informații, dezvoltarea abilităților necesare în mediul de lucru digital și asigurarea unei platforme care să le permită relaționarea și comunicarea opiniilor sunt câteva dintre avantajele pe care le poate oferi tehnologia digitală copiilor care sunt dezavantajați, inclusiv celor care cresc în condiții de sărăcie sau celor care sunt afectați de situații de urgență umanitară, arată raportul UNICEF.
În această lume digitală, trebuie să valorificăm la maximum beneficiile pe care le poate aduce Internetul pentru fiecare copil, inclusiv pentru cei din zona rurală, limitând în același timp pericolele la care pot fi expuși copiii. Ca atare, politicile, practicile și produsele din domeniul digital ar trebui să reflecte mult mai bine nevoile, punctele de vedere și vocea copiilor. De aceea sunt importante atât raportul UNICEF, cât și ghidul realizat de CERT-RO care cuprinde inclusiv măsuri de evitare a pericolului la care ne supunem în mediul online”, a declarat la lansarea studiului, Lucian Șova, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale.
Internetul a fost conceput pentru adulți, însă este utilizat tot mai mult de către copii și tineri ale căror vieți și perspective de viitor sunt afectate tot mai mult de tehnologia digitală. Pentru a oferi șanse egale la un mediu digital lipsit de pericole și mai accesibil pentru fiecare copil este nevoie de eforturile comune ale Guvernelor, sectorului privat, ale organizațiilor de și pentru copii, ale mediului academic, ale profesioniștilor, ale familiilor și copiilor înșiși”, a declarat la lansarea studiului, Pieter Bult, reprezentantul UNICEF în România.
Conform raportului, la nivel mondial 1 din 3 utilizatori de Internet este copil, 71% dintre copii și tineri sunt online comparativ cu doar 48% din populația totală. Cu toate acestea, 3 din 5 copii și tineri africani sunt offline, comparativ cu doar 1 tânăr din 25 din Europa. Astfel, aproximativ o treime din tineretul lumii – 346 de milioane de persoane – nu dispune de conexiune online, ceea ce accentuează inechitățile existente în rândul copiilor și le reduce posibilitatea de a participa la o economie care capătă tot mai mult un caracter digital.
Prezent la eveniment, președintele Consiliului Județean Bacău, Sorin Brașoveanu a subliniat importanța abordărilor integrate care să fie axate pe nevoile copilului: ,,Bacău este un județ pilot în ceea ce privește Serviciile integrate la nivel de comunitate. Colaborăm cu UNICEF-ul de mai bine de 7 ani, timp în care am implementat mai multe proiecte, plecând de la o inventariere a gospodăriilor și a implicării a 45 de comunități. Și, pentru că este vorba de o muncă în echipă, aș menționa această echipă pe 3 paliere: o echipă la nivel de autoritate locală, o echipă la nivel de județ și o echipă la nivel guvernamental, prin implicarea a 4 ministere: Ministerul Sănătății, Ministerul Educației, Ministerul Muncii, Ministerul Fondurilor Europene cărora astăzi iată, li se alătură cel de-al cincilea minister, cel al Comunicațiilor. Prin intermediul aplicației AURORA, un instrument de lucru creat cu ajutorul specialiștilor, am reușit să identificăm și sa inventariem vulnerabilități, astfel încât să putem interveni prin servicii adecvate, printr-o abordare integrată oferind acces la servicii de educație, servicii de sănătate și servicii sociale. Astfel, în funcție de rezultatele obținute și de analiza acestora am identificat un pachet minim de servicii sociale care am dori să fie standardizate, legiferate și bugetate”.
Accesul digital poate constitui așadar, fie o șansă nouă pentru copii, fie o nouă limitare. Raportul UNICEF este un îndemn clar adresat guvernelor, sectorului IT și industriei telecomunicațiilor de a echilibra șansele copiilor în mediul digital prin realizarea de politici, practici și produse care să îi ajute pe aceștia să valorifice oportunitățile digitale și să-i protejeze de pericolele aferente.
Raportul cuprinde un set de măsuri propuse de UNICEF, pornind de la plasarea copiilor în centrul politicii digitale. Aceasta înseamnă asigurarea accesului necostisitor al tuturor copiilor la resurse online de calitate foarte bună; protejarea copiilor împotriva pericolelor din mediul online – precum abuzul, exploatarea, traficul, intimidarea online și expunerea la materiale neadecvate; respectiv dezvoltarea competențelor digitale astfel încât copiii să se poată informa, implica și acționa în siguranță în mediul online.

Galerie foto