Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Drumurile judetene, prioritate majora pentru Executivul Consiliului Judetean Bacau

Sambata 30.09.2017 11:00


Consilierii județeni s-au întrunit vineri, 29  septembrie 2017 în ședința ordinară a Consiliului Județean Bacău, prilej cu care au fost supuse dezbaterii și adoptării un număr de 26 de puncte aflate pe ordinea de zi. Au fost aprobate proiecte importante pentru județul nostru, cum ar fi cele ce vizau aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru reabilitarea și modernizarea unui număr de șase drumuri județene ce urmează a fi finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.) II,  DJ 119, Răcăciuni-Ciucani; DJ 117, Poduri-Cernu; DJ 123 limită județ Harghita-Valea Uzului-Dărmănești; DJ 241B, Pădureni-Godovana; DJ 243B, Motoșeni-Stănișești și DJ 252A, Horgești-Răcătăul de Jos. De asemenea, a mai fost aprobată asigurarea sumelor de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, pentru realizarea obiectivelor.
Printre proiectele discutate s-au aflat redistribuirea unor rechizite rămase în urma implementării proiectului "Ghiozdanul Școlarului", din cadrul Programului de susținere a învățământului preșcolar și școlar din mediul rural din județul Bacău, asocierea Județului Bacău cu Centrul de Cultură "George Apostu", pentru organizarea și desfășurarea Proiectului "Simpozionul Național de Estetică", ediția a XXII-a, sub genericul ImagiNație - Energia Culturii și asocierea Județului Bacău cu Universitatea "George Bacovia" în vederea desfășurării proiectului - "Devianță și
criminalitate, evoluție, tendințe și perspective" - "DECRET" - Ediția 3/2017.
Un alt proiect de hotărâre a vizat aprobarea Acordului de cooperare între Județul Bacău și Asociația "Cele mai frumoase sate din România" în vederea promovării patrimoniului cultural și turistic al satelor din Județul Bacău prin organizarea de evenimente și derularea unor programe/proiecte de interes comun.
Au mai primit girul consilierilor județeni proiecte de hotărâri ce privesc organizarea rețelei școlare de învățământ special, de stat, din județul Bacău pentru anul școlar 2017-2018; proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei județene de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Bacău cu anexele aferente acestuia; proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții la unele instituții publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Bacău; proiectul de hotărâre ce modifică și completează inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Bacău; proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de administrare nr 1831/25.02.2008/189/12.03.2008, încheiat între județul Bacău și Filarmonica " Mihail Jora" Bacău; proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Creșterea eficienței energetice în clădirile publice -Filarmonica Mihail Jora, Bacău"; proiectul de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu în vederea efectuării serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale.
Ședința s-a încheiat cu aprobarea proiectului de rectificare a bugetului al județului Bacău pe anul 2017 și a proiectului de hotărâre privind aprobarea planului operativ de acțiune pentru combaterea înzăpezirii, poleiului și a gheții pe drumurile județene pentru iarna 2017-2018.

Galerie foto