Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Situatia somerilor din judetul Bacau s-a aflat pe ordinea de zi a Comisiei de Dialog Social

Miercuri 13.09.2017 16:00
Vicepreședintele Consiliului Județean Bacău, Silviu Ionel Pravăț a participat astăzi, 13 septembrie, alături de subprefectul Valentin Ivancea, la ședința Comisiei de Dialog Social.
 

Pe ordinea de zi s-au aflat informări cu privire la activitatea desfășurată de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (A.J.O.F.M.) Bacău dar și referitoare la accesul asiguraților la dispozitive și echipamente medicale acordate de sistemul de asigurări de sănătate. 
 

Pentru anul 2017, A.J.O.F.M. Bacău și-a fixat o serie de obiective printre care se numără:
- creșterea gradului de ocupare și a competențelor profesionale ale
persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă pe piața internă a muncii, prin
implementarea măsurilor prevăzute în Strategia Națională pentru Ocuparea Forței
de Muncă 2014-2020;
- furnizarea serviciilor EURES prevăzute de legislația comunitară cu privire la compensarea ofertelor și a cererilor de locuri de muncă în cadrul Uniunii Europene;
- întărirea capacității administrative a serviciului public de ocupare în vederea furnizării de servicii și măsuri active de ocupare personalizate, moderne și de calitate și a competențelor profesionale ale angajaților Agenției;
- creșterea gradului de vizibilitate al Agenției privind serviciile și măsurile acordate, precum și rezultatele obținute ca urmare a implementării acestora;
- întărirea colaborării interinstituționale la nivel județean, național și
internațional.
 
La nivelul județului Bacău, în prima jumătate a anului 2017, rata șomajului a avut o evoluție oscilantă, cu un maxim înregistrat în luna ianuarie (6,92%) și un minim în luna mai (5,80%), bărbații, în special cei proveniți din mediul rural,  având o pondere mai mare în rândul șomerilor.
Programul de ocupare a forței de muncă pentru anul 2017 prevede angajarea unui număr de 10.900 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. În urma implementării acestui program, în perioada ianuarie- iulie 2017 au fost încadrate în muncă un număr de 6.826 de persoane, cele mai multe fiind ocupate în urma participării la servicii de mediere a muncii, informare și consiliere profesională, formare profesională și prin subvenționarea locurilor de muncă.
Serviciile de informare și consiliere profesională au avut un rol esențial în găsirea unui loc de muncă pentru șomeri. Astfel, în perioada ianuarie - iulie 2017 au beneficiat de servicii de informare și consiliere profesională un număr de 8.141 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Un accent deosebit a fost pus pe cuprinderea în aceste servicii a grupurilor țintă defavorizate, fiind consiliați un număr de 267 de șomeri de lungă durată, 331 persoane de etnie rromă și 11 de persoane cu dizabilități.
Formarea profesională a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă precum și a acelora care beneficiază de servicii gratuite s-a realizat prin Centrul propriu de formare profesionala care a calificat, recalificat și perfecționat, în principal șomeri, în 15 meserii/ specialități.
 
Cel de-al doilea punct al ordinii de zi a cuprins o prezentare a modului de acces la dispozitive și echipamente medicale de care asigurații pot beneficia.
 
Directorul executiv al Casei Județene de Sănătate Bacău, Dan Stoica a subliniat că dispozitivele medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu se acordă pentru o perioadă determinată ori nedeterminată, în baza unei prescripții medicale.
 
Pentru obținerea dispozitivului medical, asiguratul, unul din membrii de familie, o persoană împuternicită legal în acest sens de acesta sau reprezentantul legal al asiguratului depune o cerere, însoțită de o serie de documente, la casa de asigurări de sănătate în evidența căreia se află asiguratul beneficiar al dispozitivului. Casa de asigurări de sănătate, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii este obligată să ia o hotărâre privind acceptarea sau respingerea cererii. În acest ultima caz, respingerea cererii se face în scris și motivat, cu indicarea temeiului legal. În cazul acceptării, cererile sunt supuse aprobării și, respectiv, emiterii unei decizii de aprobare pentru procurarea/închirierea dispozitivului medical în limita fondului aprobat cu această destinație.
 
Din datele prezentate în cadrul ședinței s-a observat o creștere financiară de 34,5% în semestrul I al anului 2017 față de aceeași perioadă a anului trecut,  pentru mai puține decizii emise, aceasta și datorită faptului că deciziile pentru anumite tipuri de dispozitive medicale  se emit pentru o perioada de 12 luni iar în acest fel pacienții „permanenți" nu mai vin trimestrial la casele de asigurări. 
 
 

Galerie foto