Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Comisii de specialitate

Componenta nominala a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Bacau :

Comisia nr. 1: Economică

Comisia nr. 2: Urbanism, amenajarea teritoriului și lucrări publice

Comisia nr. 3: Sănătate, asistență socială, tineret și sport

Comisia nr. 4: Educație, cultură, artă și religie

Comisia nr. 5: Juridică și administrație publică