Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Certificate de urbanism anul 2017

Arhiva ani 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nr/Data Adresa Beneficiar
257 27/06/2017 Comuna Filipeni, extravilan Comuna Filipeni prin Primar Ambrozie Rodica, com. Filipeni, sat Filipeni
Construire platforma comunala de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd
256 22/06/2017 Comuna Secuieni, sat Secuieni Comuna Secuieni prin Primar David Dumitru, com. Secuieni, sat Secuieni
Modernizare iluminat public cu panouri fotovoltaice (Camin cultural, Primarie, Scoala, Parc)
255 22/06/2017 Comuna Oituz, extravilan PAROHIA "SFANTUL GHEORGHE" HARJA prin reprezentant Mata Ilarion, str. Principala, nr. 127, com. Oituz, sat Harja
PUZ - Centru multifunctional de economie sociala, com. Oituz
254 22/06/2017 Comuna Izvoru Berheciului, sat Izvoru Berheciului Comuna Izvoru Berheciului prin Primar Ciuche Ioan, com. Izvoru Berheciului, sat Izvoru Berheciului
Modernizare iluminat public cu panouri fotovoltaice in sat Izvoru Berheciului
253 21/06/2017 Comuna Dealu Morii VRABIE ANDREI IONUT, com. Podu Turcului, str. Teiului nr. 33/5
Operatiuni notariale
252 21/06/2017 Comuna Sanduleni BADITA IULIAN, BADITA ELENA, ORAS Buhusi, str. Gazariei nr.26
Operatiuni notariale
251 19/06/2017 Comuna Buhoci, sat Buhoci LUNCA DANIELA, str. George Bacovia, nr. 30, Bacau
Construire locuinta parter - NEGATIV
250 19/06/2017 Comuna Traian, extravilan RACHITEANU ANTON, RACHITEANU MARIA, str. Mihai Viteazu 1/B/12, Bacau
PUZ - Construire locuinte si anexe gospodaresti
249 19/06/2017 Comuna Traian, extravilan PETRUTU GABRIEL, PETRUTU IRINA, str. 9 Mai, 25/B/26, Bacau
PUZ - Construire locuinte si anexe gospodaresti
248 19/06/2017 Comuna Targu Trotus, extravilan RAZMERITA VICTORIA, RAZMERITA MIHAIL, str. Costache Negri, A10/A/4, oras Tg. Ocna, jud. Bacau
PUZ - Construire hala prelucrare material lemnos, vestiare muncitori
247 19/06/2017 Comuna Pirgaresti, extravilan BISERICA ADVENTISTA DE ZIUA A SAPTEA DIN ROMANIA - CONFERINTA MOLDOVA, str. Calea Romanului, nr. 158 D, mun. Bacau
PUZ - infiintare cimitir in satul Satu Nou
246 19/06/2017 Comuna Itesti, extravilan O.U.A.I. DUMBRAVA, com. Itesti, sat Itesti
Modernizarea si retehnologizarea infrastructurii de irigatii din plotul SPP1 din amenajarea de irigatii Itesti
245 19/06/2017 Comuna Dealu Morii, sat Dealu Morii Comuna Dealu Morii prin Primar Savin Gabriel, com. Dealu Morii, sat Dealu Morii
INTRARE IN LEGALITATE: Construire grup sanitar P+1, Scoala Dealu Morii
244 19/06/2017 Comuna Poduri, extravilan SC STRATUM ENERGY ROMANIA - L.L.C. WILNINGTON suc. Bucuresti, str. Tipografilor nr. 11-15, S-Park, Business Centre, bl. B3, et. 2
Construire facilitati temporare Sonda P5
243 19/06/2017 Comuna Gaiceana, extravilan ABDULA VIOLETA, com. Gaiceana, sat Gaiceana
PUZ - construire locuinta si anexe gospodaresti
242 19/06/2017 Comuna Ghimes Faget, sat Rachitis RUSU ADRIAN, RUSU EVA, com. Ghimes Faget, sat Rachitis
Construire platforma betonata pentru depozitare gunoi de grajd
241 19/06/2017 Comuna Parincea, sat Parincea DELGAZ GRID SA, b-dul Pandurilor, nr. 42, Tg. Mures, jud. Mures prin SC ELECTROPREST SRL
Alimentare cu energie electrica ABERCI GIULIANO - intarire retea
240 19/06/2017 Comuna Letea Veche, extravilan DELGAZ GRID SA prin SC ALLSYS ENERGY SA, b-dul. Al. Ioan Cuza, nr. 81, sect. 1, Bucuresti
Demontare 2 stalpi pt. montare recloser telecomandat in DMT CHE Bacau din LEA Milcov PA 99
239 19/06/2017 Comuna Bogdanesti, extravilan Comuna Bogdanesti prin Primar Andrusca Nicolae, com. Bogdanesti, sat Bogdanesti
Construire pod din b.a. cu un fir de circulatie peste raul Oituz (zona Slobozia, sat Bogdanesti)
238 19/06/2017 Comuna Parincea, sat Vladnic Comuna Parincea prin Primar Rosu Sorin, com. Parincea, sat Parincea
Infiintare sistem de iluminat cu panouri solare fotovoltaice cu consum redus de energie in localitatea Vladnic
237 19/06/2017 Comuna Poduri, extravilan AILIOAIEI VALENTIN, AILIOAIEI ANA-MARIA, Moinesti, str. Schelei bl. E2, ap.12
PUZ - Construire ansamblu rezidential
236 19/06/2017 Comuna Parincea, sat Nanesti ICHIM ELENA, ICHIM GHIORGHI, com. Parincea, sat Nanesti
Construire locuinta parter, grajd si imprejmuire
235 19/06/2017 Comuna Bogdanesti, sat Bogdanesti BORA
Imprejmuire proprietate
234 19/06/2017 Comuna Urechesti, extravilan SC ONVIRA PREST SRL prin Mihalachi Florica, str. Siret 109/C/1, mun. Adjud, jud. Vrancea
PUZ - Hala prelucrare ambalaje din lemn, colectare deseuri nepericuloase, depozitari si manipulari
233 19/06/2017 Comuna Itesti, extravilan MANEA MARIA, MANEA VASILE, str. Stefan cel Mare 38/B/8, Bacau
NEGATIV: IMPREJMUIRE TEREN
232 19/06/2017 Comuna Damienesti, extravilan DELGAZ GRID SA prin SC ALLSYS ENERGY SA, b-dul. Al. Ioan Cuza, nr. 81, sect.1, Bucuresti
Montare recloser telecomandat in derivatie LEA 20kV Magla din LEA N.T. Filipesti-Plopana
231 19/06/2017 Comuna Beresti-Bistrita DELGAZ GRID SA prin SC ALLSYS ENERGY SA, b-dul. Al. Ioan Cuza, nr. 81, sect.1, Bucuresti
Montare recloser telecomandat in DMT Beresti - Bistrita - N.T. Filipesti - Agricola Brad
230 19/06/2017 Comuna Plopana, extravilan SILIMON COSTEL, Bucuresti, sect. 6, str. Intrarea Liniei nr. 1
PUZ - Hala pentru cresterea porcilor si anexe (spatii sacrificare, magazii, grup sanitar, vestiare), imprejmuire teren, drumuri incinta
229 19/06/2017 Comuna Beresti-Bistrita, extravilan DELGAZ GRID SA prin SC ALLSYS ENERGY SA, str. Al. Ioan Cuza, nr. 81, sect. 1, Bucuresti
Demontare 2 stalpi pt. montare recloser telecomandat in DMT Beresti Bistrita NT Filipesti - Agricola Brad
228 19/06/2017 Comuna Damienesti, extravilan DELGAZ GRID SA prin SC ALLSYS ENERGY SA, str. Al. Ioan Cuza, nr. 81, sect. 1, Bucuresti
Demontare stalp pt. montare recloser telecomandat in derivatie LEA NT Magla din LEA NT Filipesti-Plopana
227 19/06/2017 Comuna Cleja, extravilan DELGAZ GRID SA prin SC ALLSYS ENERGY SA, str. Al. Ioan Cuza, nr. 81, sect. 1, Bucuresti
Demontare stalp pt. montare STC in derivatie 20kV PT 7 Cleja din LEA 20kv Balcescu - U.H. Galbeni
226 19/06/2017 Comuna Solont, extravilan SC FRATORO SRL prin Fratianu Daniela, com. Margineni, sat Luncani, Calea Moinesti nr. 16
Intocmire studiu de fezabilitate in vederea construirii unei ferme pt. ingrasare si sacrificare taurasi, prin accesare de fonduri europene
225 19/06/2017 Comuna Filipesti, extravilan DELGAZ GRID SA prin SC ALLSYS ENERGY SA, str. Al. Ioan Cuza, nr. 81, sect. 1, Bucuresti
Montare recloser telecomandat in DMT Oniscani - N.T. Filipesti Plopana
224 19/06/2017 Comuna Pancesti, extravilan DELGAZ GRID SA prin SC ALLSYS ENERGY SA, b-dul. Al. Ioan Cuza, nr.81, sect.1, Bucuresti
Demontare stalp pentru montare recloser in derivatie 20kV Fulgeris din derivatie Botesti din LEA 20kV Racaciuni - U.H. Racaciuni
223 19/06/2017 Comuna Pancesti, extravilan DELGAZ GRID SA prin SC ALLSYS ENERGY SA, b-dul. Al. Ioan Cuza, nr. 81, sect. 1, Bucuresti
Montare recloser in derivatie 20kV Fulgeris din derivatie Botesti din LEA 20kV Racaciuni - U.H. Racaciuni
222 19/06/2017 Comuna Faraoani, extravilan AN Apele Romane - A.B.A. Siret prin imputernicit SC MUV SRL Bacau, str. Garii nr. 12, Bacau
Exploatare agregate minerale din perimetrul Galbeni 2 curs de apa rau Siret, mal drept, pentru regularizarea scurgerii
221 19/06/2017 Comuna Filipesti, extravilan SC SD CONSULT SRL prin reprezentant Ciubotaru Daniel, Bacau, b-dul N. Balcescu 5/G/9
Amenajare iazuri piscicole cu imprejmuire
220 06/06/2017 Comuna Manastirea Casin, sat Manastirea Casin Comuna Manastirea Casin prin Primar Apreotesei Gabriel, com. Manastirea Casin, sat Manastirea Casin
Alimentare cu apa a localitatilor apartinatoare com. Manastirea Casin: sursa de apa de suprafata, aductiune, statie de tratare
219 06/06/2017 Comuna Letea Veche Dochiei Ghe. Sergiu, com. Letea Veche, sat Rusi Ciutea
PUZ construire ansamblu de locuinte
218 30/05/2017 Comuna Ardeoani - extravilan Comuna Ardeoani prin Primar Diaconu Victor, com. Ardeoani, sat Ardeoani
Operatiuni notariale privind circulatia imobiliara (dezmembrare in 3 loturi)
217 30/05/2017 Comuna Buhoci, sat Dospinesti Diac Alexandra, Diac Paul Catalin, Bacau, Venus 8/A/6
Construire locuinta si imprejmuire
216 30/05/2017 Comuna Beresti Tazlau Comuna Beresti Tazlau prin Primar Tulpan Dumitru, com. Beresti Tazlau, str. Principala
Infiintarea sistemului de alimentare cu apa in comuna Beresti Tazlau, jud. Bacau
215 30/05/2017 Comuna Beresti Tazlau Comuna Beresti Tazlau prin Primar Tulpan Dumitru, com. Beresti Tazlau, str. Principala
Infiintarea retelei de canalizare ape uzate menajere si a statiei de epurare in com. Beresti Tazlau, jud. Bacau
214 30/05/2017 Comuna Oncesti, sat Satu Nou Vata Mihaela Corina, Vata Eugen, com. Oncesti, sat Oncesti
Operatiuni notariale privind circulatia imobiliara (dezmembrare in 3 loturi)
213 30/05/2017 Comuna Racaciuni - extravilan S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. prin S.C. EGNATIA ROM S.R.L. Bucuresti, sector 6, Splaiul Independentei 319 G
Amplasare statie telefonie mobila GSM TELEKOM
212 30/05/2017 Comuna Bogdanesti - extravilan S.C. ONLIF S.R.L. prin reprezentant Butnaru Gh. Pavel cu sediul in Onesti, str. George Calinescu nr. 13, jud. Bacau
Construire anexa gospodareasca a exploatatiei agricole situata in extravilan (adapost unelte agricole si produse agricole)
211 30/05/2017 Comuna Filipesti - extravilan DELGAZ GRID S.A. prin S.C. ALLSYS ENERGY SA, str. Al. Ioan Cuza, nr. 81, sect. 1, Bucuresti
Demontare stalp pentru montare recloser telecomandat in DMT Oniscani - MT Filipesti - Plopana
210 30/05/2017 Comuna Saucesti - extravilan AN Apele Romane Administratia Bazinala de Apa Siret prin imputernicit S.C. MUV S.R.L. cu sediul in Bacau, str. Garii nr. 12
Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Schineni Aval, raul Siret, mal drept, pentru decolmatarea si reprofilarea albiei
209 25/05/2017 Comuna Buhoci, sat Buhoci si extravilan Enasel Cecilia, Bacau, str. Pictor Aman 9/F/4
Desfiintare locuinta C1
208 25/05/2017 Comuna Buhoci, sat Buhoci si extravilan Enasel Cecilia, Bacau, str. Pictor Aman 9/F/3
Construire locuinta si imprejmuire
207 25/05/2017 Comuna Secuieni, sat Secuieni Agache Gheorghita Costel, Bacau, str. Radu Negru 3/A/317
Construire locuinta si imprejmuire teren
206 25/05/2017 Comuna Parincea, sat Vladnic Catves Iosif, Catves Loredana Ioana, comuna Parincea, sat Vladnic
Desfiintare locuinta C1
205 25/05/2017 Comuna Parincea, sat Vladnic Catves Iosif, Catves Loredana Ioana, comuna Parincea, sat Vladnic
Construire locuinta
204 18/05/2017 Comuna Beresti-Bistrita, sate: Beresti Bistrita, Brad, Padureni, Climesti Comuna Beresti-Bistrita prin Primar Alcaz Ionel, com. Beresti-Bistrita, sat Beresti Bistrita
Iluminat stradal ecologic cu panouri solare si lampa LED
203 18/05/2017 Comuna Beresti-Bistrita, sat Beresti-Bistrita Comuna Beresti-Bistrita prin Primar Alcaz Ionel, com. Beresti-Bistrita, sat Beresti Bistrita
Reabilitarea, modernizarea si dotarea caminului cultural al comunei Beresti Bistrita
202 18/05/2017 Comuna Buhoci, sat Dospinesti DELGAZ GRID S.A. prin BURICATU ST. MUGUREL, Bd. Pandurilor, nr. 42, et. IV, Tg. Mures, jud. Mures
Alimentare cu energie electrica S.C. ANT AGROTRANS S.R.L. Dospinesti
201 18/05/2017 Municipiul Onesti-extravilan AN Apele Romane Administratia Bazinala de Apa Siret prin imputernicit S.C. COM TRANS SOREA S.R.L., com. Parava, sat Parava
Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Slobozia, curs de apa rau Tazlau, mal stang, pentru decolmatarea si reprofilarea albiei
200 18/05/2017 Comuna Cleja DELGAZ GRID S.A. prin S.C. ALLSYS ENERGY SA, str. Al. Ioan Cuza, nr. 81, sect. 1, Bucuresti
Montare STc in derivatie 20kV PT7 Cleja din LEA 20kV Balcescu-U.N.Galbeni
199 18/05/2017 Comuna Dofteana/Oras Darmanesti-extravilan AN Apele Romane Administratia Bazinala de Apa Siret prin imputernicit S.C. ALCONEP S.R.L., str. Costache Negri, nr. 142, Tg. Ocna
Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Pagubeni Aval, rau Trotus, mal drept, pentru decolmatarea si reprofilarea albiei
198 18/05/2017 Comuna Letea Veche/Comuna Buhoci AN Apele Romane Administratia Bazinala de Apa Siret prin imputernicit SWISS BUILDING TECHNOLOGY AG ZU6 - sucursala Bucuresti, str. Av. Jean Telier, nr. 23, birou3, et. 2, ap. 3, sect. 1
Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Holt Nord, rau Siret, mal drept, pentru decolmatarea si reprofilarea albiei
197 15/05/2017 Comuna Zemes - extravilan OMV Petrom Sa - Asset VIII Moldova Nord, prin reprezentant Ionita Nicolae str. T. Vladimirescu nr. 92A, mun. Moinesti
Construire conducta de titei de la manifold 650 Zemes la manifold 10 Pietrosu
196 15/05/2017 Comuna Letea Veche/Comuna Buhoci AN Apele Romane Administratia Bazinala de Apa Siret prin imputernicit S.C. Dinamic Vivi S.R.L., sat Dospinestim com. Buhoci
Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Dontu, rau Siret, mal stang pentru regularizarea scurgerii albiei
195 12/05/2017 Comuna Beresti Bistrita Comuna Beresti Bistrita prin primar, Alcaz Ionel
Modernizare infrastructura rutiera in com. Beresti Bistrita
194 12/05/2017 Comuna Buhoci - extravilan Delgaz Grid S.A. prin S.C. Allsys Energy S.A. Bucuresti, sect.1, str. Al. I. Cuza nr.82
Montare recloser in derivatie 20kV Bijghir din Lea 20kv Balcescu-Slobozia
193 12/05/2017 Comuna Buhoci - extravilan Delgaz Grid S.A. prin S.C. Allsys Energy S.A. Bucuresti, sect.1, str. Al. I. Cuza nr.81
Demontare stalp pentru montare recloser in derivatie , 20kV Bijghir din LEA 20kV Balcescu-Slobozia
192 12/05/2017 Comuna Odobesti, sat Ciuturesti Anton Benoni, Anton Florentina Simona, com. Odobesti, sat Ciuturesti
Desfiintare locuinta
191 12/05/2017 Comuna Odobesti, sat Ciuturesti Anton Benoni, Anton Florentina Simona, com. Odobesti, sat Ciuturesti
Construire locuinta
190 12/05/2017 Comuna Pincesti, sat Pincesti si extravilan Comuna Pincesti prin primar Gradinaru Visinel, com. Pincesti, sat Pincesti
Infiintare sistem de canalizare si statii de epurare in com. Pincesti
189 12/05/2017 Comuna Parincea, sat Parincea Comuna Parincea prin Primar, Rosu Sorin, com. Parincea, sat Parincea
Reabilitare, modernizare, extindere si dotare sediu Primarie
188 12/05/2017 Comuna Odobesti, sat Tisa Silvestri Toma Chirila Daniel si Toma Chirila Floarea Lacramioara, com. Odobesti
Locuinta
187 11/05/2017 Comuna Poduri Primarul
Modernizarea infrastructura rutiera
186 10/05/2017 Comuna Zemes OMV PETROM prin S.C. ROHE ROMANIA S.R.L., Bucuresti
Desfiintare constructii si instalatii din cadrul rampa 614 Zemes (C1, C2)
185 10/05/2017 Comuna Buhoci Coman Vasile
Operatiuni notariale privind circulatia imobiliara (dezmembrare in 3 loturi)
184 10/05/2017 Comuna Dealu Morii P.F.A. Savin Danut Gabriel
Infiintare hala de productie ambalaje
183 10/05/2017 Comuna Margineni - extravilan Popa Cristian Costel, Popa Andreea Elena si Hodoroaba Mircea, Bacau
PUZ - Construire locuinte
182 10/05/2017 Comuna Poduri - extravilan Cucu Mircea Cornel si Cucu Laura Maria, Moinesti
Casa de vacanta, gratar si anexa - PUZ
181 10/05/2017 Municipiul Onesti - extravilan SNTGN TRANSGAZ S.A., Medias
Dezvoltari ale SNT in zona nord-est a Romaniei in scopul imbunatatirii aprovizionarii cu gaze naturale a zonei precum si a asigurarii capacitatilor de transport spre Republica Moldova - obiectiv Statia de comprimare gaze Onesti
180 10/05/2017 Comuna Podu Turcului - extravilan Manastirea "Nasterea Maicii Domnului"
Construire manastire si dependinte
179 10/05/2017 Comuna Beresti Bistrita, sat Padureni Brasoveanu Silvia Elena, Bacau
Locuinta
178 10/05/2017 Comuna Negri Puscasu Mihaela si Valentin Robert, Bacau
Anexe gospodaresti ale exploatatiei agricole (adapost animale si spatiu cazare temporara)
177 08/05/2017 Comunele: Ungureni, Gura Vaii, Palanca, Motoseni, Glavanesti, Secuieni, Lipova Dealu Morii Strugari, Ghimes Faget S.C. DELGAZ GRID S.A. prin S.C. GENERAL ELECTRIC S.R.L. Targu Mures
Lucrari de demontari pentru realizare coexistenta fibra optica apartinand Ministerului pentru Societatea Informationala, cu retele apartinand DELGAZ GRID SA
176 08/05/2017 Comuna Cotofanesti, sat Tamasoaia si extravilan Primarul
Retele electrice de distributie publica
175 08/05/2017 Comuna Sascut, sat Pancesti si extravilan S.C. MISTER STEEL S.R.L., Sascut
P.U.Z. - Construire hala productie confectii metalice, pichet paza si imprejmuire teren
174 05/05/2017 Comuna Filipeni Rati Ioan Viorel si Luminita, Saftiuc Valentin Codrin si Saftiuc Corneliu, Bacau
Operatiuni notariale privind circulatia imobiliara (dezmembrare in 3 loturi)
173 05/05/2017 Comuna Filipeni Rati Ioan Viorel si Luminita, Saftiuc Valentin Codrin, Bacau
Operatiuni notariale privind circulatia imobiliara (dezmembrare in 5 loturi)
172 05/05/2017 Comuna Oituz - extravilan OCOLUL SILVIC PRIVAT Oituz prin KISS OLIVER, Oituz
Modernizare cabana de vanatoare
171 05/05/2017 Comuna Margineni - extravilan Ciobotaru Marian si Elena Cristina
Imprejmuire teren
170 05/05/2017 Comuna Margineni - extravilan Ciobotaru Gabriel si Elena Carmen
Imprejmuire teren
169 26/04/2017 Comuna Dealu Morii Blaga Ionel si Ciobanu Olga
Locuinta parter si anexa parter
168 26/04/2017 Comuna Odobesti, sat Tisa Silvestri Toma Chirila Daniel si Floarea Lacramioara, sat Ciuturesti, com Odobesti
Desfiintare locuinta C1 si chiler C2
167 26/04/2017 Comuna Dealu Morii - extravilan Decuseara Alin Costel si Adina
Anexa gospodareasca a exploatatiei agricole (adapost animale) si imprejmuire
166 26/04/2017 Comuna Poduri, sat Poduri si extravilan Antohi Daniel, Moinesti
PUZ- Construire locuinta si bransament la utilitati
165 26/04/2017 Comuna Secuieni Bontas Mihai si Florica, Bacau
Desfiintare constructie C2 - grajd
164 26/04/2017 Comuna Solont OMV PETROM prin IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L., Bucuresti
Lucrari de abandonare aferente sondei 395 Cucuieti
163 26/04/2017 Comuna Pargaresti - extravilan Biserica Adventista de Ziua a Saptea
Infiintare cimitir in Satu Nou - NEGATIV
162 26/04/2017 Comuna Margineni Paduraru Petronela si Andronic Florin, Bacau
Anexa gospodareasca a exploatatiei agricole (adapost unelte agricole) si imprejmuire
161 26/04/2017 Comuna Manastirea Casin DIRECTIA SILVICA Bacau
Retehnologizare, modernizare si cresterea productivitatii pastravariei "INTARCATOAREA"
160 26/04/2017 Comuna Secuieni Raducanu Mihaela
Locuinta P+M, anexa gospodareasca si imprejmuire teren - intrare in legalitate conform proces verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr. 1/ 30.03.2017
159 26/04/2017 Comuna Oituz, sate Ferastrau si Oituz Primarul
Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local
158 26/04/2017 Comuna Valea Seaca Enea Ioan si Maximilia, Bacau
PUZ - Infiintare ferma de capre, pasari si construire locuinta
157 26/04/2017 Comuna Odobesti, sat Dealu Perjului BIO AGRO COMPANY S.R.L., Bacau
Schimbare destinatie si compartimentare grajd C17 in birouri si magazii depozitare seminte si pesticide
156 26/04/2017 Comuna Odobesti, sat Tisa Silvestri Lozinca Ionut Andrei
Locuinta P+M, garaj si imprejmuire
155 26/04/2017 Comuna Caiuti DELGAZ GRIDS.A. , Mures
Alimentare cu energie electrica ferma piscicola S.C. RECYCLING SOLUTION S.R.L.
154 26/04/2017 Comuna Scorteni, sat Grigoreni Rusu Gheorghe Adrian si Rusu Alinas
Locuinta
153 26/04/2017 Comuna Ghimes Faget, sat Tarhausi DELGAZ GRIDS.A. prin S.C. SERVICII ENERGETICE PROIECTARE S.R.L., Mures
Reabilitare retea joasa tensiune si modernizare bransamente aferente PTA2 Tarhausi
152 12/04/2017 Comuna Poduri, sat Cernu - extravilan STRATUM ENERGY ROMANIA LLC WILMINGTON - sucursala Bucuresti
Forajul Sondei 7, Poduri
151 12/04/2017 Comuna Poduri STRATUM ENERGY ROMANIA LLC WILMINGTON - sucursala Bucuresti
Extinderea manifoldului existent facilitate Poduri
150 10/04/2017 Comuna Hemeius - extravilan Dima Adrian, Dima Melania, Chelaru Oana Daniela
PUZ - Locuinte
149 06/04/2017 Comuna Ghimes Faget, sat Bolovanis Primarul
Construire pod din beton peste raul Bolovanis
148 06/04/2017 Comuna Parincea, sat Nanesti Hancu Gheorghe
Locuinta parter si imprejmuire
147 06/04/2017 Comuna Agas S.C. RCS & RDS Bucuresti
Statie de baza pentru servicii de comunicatii electronice
146 06/04/2017 Comuna Ghimes Faget, sat Faget Karacsony Szilveszter
Locuinta
145 06/04/2017 Municipiul Bacau si comuna Letea Veche DELGAZ GRIDS.A. prin S.C. K-TEEL PROB S.R.L., Bacau
Modernizare cale de comunicatie echipamente de protectie pe LEA 110 kv DC Bacau Sud - CET Bacau 2
144 05/04/2017 Comuna Beresti Bistrita, sat Padureni Muraru Neculai
Locuinta P si imprejmuire
143 05/04/2017 Comuna Beresti Bistrita, sat Beresti Bistrita Barberite Lavinia Isaura si Muraru Gheorghe
Locuinta P+M si imprejmuire
142 05/04/2017 Comuna Parincea, sat Valeni Herciu Mircea si Mariana
Locuinta
141 05/04/2017 Comuna Parincea, sat Valeni Herciu Mircea si Mariana
Desfiintare magazie
140 05/04/2017 Comuna Poduri S.C. VODAFONE ROMANIAS.A. prin S.C. TOTAL PROJECT DESIGN S.R.L., Bucuresti
Amplasare statie telefonie mobila
139 05/04/2017 Comuna Zemes OMV PETROMS.A. - ASSET VIII Moldova Nord, Moinesti
Lucrari de construire QSPFO Parc 251 Tazlau
138 05/04/2017 Comuna Brusturoasa S.C. RCS & RDS Bucuresti
Statie de baza pentru servicii de comunicatii electronice
137 05/04/2017 Comuna Ghimes Faget, sat Rachitis Primarul
Construire pod din beton peste raul Rachitis
136 05/04/2017 Comunele:Sascut, Valea Seaca, Orbeni, Parava, Racaciuni, Cleja, Faraoani, Nicolae Balcescu, Sarata, Luizi Calugara S.C. RCS & RDS Bucuresti
Construire retea fibra optica Interncity - aerian si ingropat
135 03/04/2017 Comuna Margineni, sat Margineni si extravilan S.C. NORD CONTECH S.R.L.
PUZ - Construire hala de productie componente automotive
134 03/04/2017 Comunele: Magiresti si Solont OMV PETROMS.A. - ASSET VIII Moldova Nord, Moinesti
Lucrari de construire QSPFO SKID Productie Stanesti
133 03/04/2017 Comunele: Tamasi si Damienesti S.C. DIGITAL CABLE SYSTEMSS.A. Bucuresti
Retea de telecomunicatii
132 28/03/2017 Comuna Caiuti - extravilan Paduraru Mihaela si Paul, Onesti
Anexe gospodaresti ale exploatatiei agricole (adapost utilaje, magazie unelte) si imprejmuire teren
131 28/03/2017 Comuna Racaciuni - extravilan S.C. DAGONDOR S.R.L.
Desfiintare C1 si C2 (saivan si anexa)
130 28/03/2017 Comuna Racaciuni - extravilan S.C. DAGONDOR S.R.L.
Anexe gospodaresti ale exploatatiei agricole (adapost utilaje, magazie unelte) si imprejmuire teren
129 28/03/2017 Comuna Traian - extravilan Miclaus Silvestru si Benoni, Bacau
PUZ - construire locuinte
128 28/03/2017 Comuna Manastirea Casin - extravilan DIRECTIA SILVICA Bacau
Pod la drumul forestier Sesu Mesei (Masa lui Voda)
127 28/03/2017 Comuna Manastirea Casin - extravilan DIRECTIA SILVICA Bacau
Pod la drumul forestier Cinei
126 28/03/2017 Municipiul Onesti - extravilan S.C. PAS CU PAS S.R.L.
Anexe gospodaresti ale exploatatiei agricole (adapost remorci, utilaje agricole)
125 27/03/2017 Comuna Traian Comorasu Viorel si Carmen Lucica, Bacau
Depozit de cereale, imprejmuire si amenajare cale de acces - PUZ
124 27/03/2017 Comuna Parincea Neagu Carmen Pauna
Anexa gospodareasca (bucatarie de vara si garaj)
123 27/03/2017 Comuna Parincea, sat Nane Balta Simona Mihaela si Sebastian, Bacau
Locuinta si imprejmuire teren pe laturile N-E-S
122 27/03/2017 Comuna Balcani OMV PETROM prin IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L., Bucuresti
Lucrari de abandonare aferente sondei 618 Frumoasa
121 27/03/2017 Comuna Balcani OMV PETROM prin IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L., Bucuresti
Lucrari de abandonare aferente sondei 602 Frumoasa
120 27/03/2017 Comuna Balcani OMV PETROM prin IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L., Bucuresti
Lucrari de abandonare aferente sondei 609 Frumoasa
119 27/03/2017 Comuna Balcani OMV PETROM prin IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L., Bucuresti
Lucrari de abandonare aferente sondei 616 Frumoasa
118 27/03/2017 Comuna Balcani OMV PETROM prin IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L., Bucuresti
Lucrari de abandonare aferente sondei 601 Frumoasa
117 27/03/2017 Comuna Balcani OMV PETROM prin IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L., Bucuresti
Lucrari de abandonare aferente sondei 622 Frumoasa
116 27/03/2017 Comuna Solont OMV PETROM prin IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L., Bucuresti
Lucrari de abandonare aferente sondei 312 Cucuieti
115 27/03/2017 Comuna Solont OMV PETROM prin IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L., Bucuresti
Lucrari de abandonare aferente sondei 303 Cucuieti
114 27/03/2017 Comuna Pirjol OMV PETROM prin IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L., Bucuresti
Lucrari de abandonare aferente sondei 33 Campeni
113 27/03/2017 Comuna Pirjol OMV PETROM prin IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L., Bucuresti
Lucrari de abandonare aferente sondei 21 Campeni
112 27/03/2017 Comuna Pirjol OMV PETROM prin IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L., Bucuresti
Lucrari de abandonare aferente sondei 66 Campeni
111 27/03/2017 Comuna Pirjol OMV PETROM prin IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L., Bucuresti
Lucrari de abandonare aferente sondei 54 Campeni
110 27/03/2017 Comuna Balcani OMV PETROM prin IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L., Bucuresti
Lucrari de abandonare aferente sondei 613 Frumoasa
109 27/03/2017 Comuna Balcani OMV PETROM prin IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L., Bucuresti
Lucrari de abandonare aferente sondei 625 Frumoasa
108 24/03/2017 Comuna Lipova Primarul
Îmbracaminte bituminoasa usoara pe drumul comunal DC 26C
107 24/03/2017 Comuna Buhoci, sate: Buhoci, Coteni, Dospinesti Primarul
Modernizare retele de drumuri de interes local
106 24/03/2017 Comuna Oncesti, sat Tarnita Primarul
Modernizare drumuri de interes local
105 24/03/2017 Comuna Dealu Morii Primarul
Construire dispensar si asigurarea utilitatilor necesare
104 24/03/2017 Comuna Margineni sat Padureni si comuna Magura sate Crihan, Sohodol, Dealu Mare Primarul
Înfiintare distributie gaze naturale
103 24/03/2017 Comuna Filipesti, sate: Filipesti, Galbeni, Cirligi Primarul
Extindere sursa de apa si extindere canalizare
102 24/03/2017 Comuna Beresti Bistrita, sat Climesti Primarul
Construire AFTER SCHOOL
101 24/03/2017 Comuna Beresti Bistrita, sat Brad Primarul
Construire AFTER SCHOOL
100 22/03/2017 Comuna Beresti Bistrita, sat Brad AGRICOLA INTERNATIONAL, Bacau
Reabilitare constructii C4, C5, C6, C7, C9, C10, C11, C12, C13, C14, apartinind corpului de proprietate 60030.
99 20/03/2017 Comuna Ghimes Faget, sat Tarhausi Primarul
Înfiintare centru de afaceri prin schimbarea destinatiei constructiei existente C1- bucatarie - magazin
98 09/03/2017 Comuna Orbeni, sat Orbeni si Scurta Primarul
Modernizare drumuri de interes local
97 09/03/2017 Comuna Oncesti, sat Tarnita Primarul
Modernizare drumuri de interes local
96 09/03/2017 Comuna Asau OMV PETROM prin IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L., Bucuresti
Lucrari de abandonare aferente sondei 227 Asau
95 09/03/2017 Comuna Magiresti OMV PETROM prin IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L., Bucuresti
Lucrari de abandonare aferente sondei 347 Solont
94 09/03/2017 Comuna Buhoci Bartic Gabriel
Operatiuni notariale privind circulatia imobiliara (comasare 3 parcele)
93 09/03/2017 Comuna Huruiesti Primarul
Operatiuni notariale privind circulatia imobiliara (dezmembrare in 3 parcele)
92 09/03/2017 Comuna Secuieni, sat Secuieni S.C. DIGITAL CABLE SYSTEMS S.A. Bucuresti
Retea de telecomunicatii
91 09/03/2017 Comuna Poduri, sat Poduri si extravilan Antohi Daniel, Moinesti
Locuinta si bransament la utilitati
90 09/03/2017 Comuna Sanduleni, sat Coman Radu Florin
Anexa gospodareasca a exploatatiei agricole situata in extravilan si imprejmuire
89 09/03/2017 Comuna Dealu Morii, sat Cauia Primarul
Modernizare drumuri de interes local
88 09/03/2017 Comuna Saucesti AN APELE ROMANE ABA Siret Bacau prin S.C. MUV S.R.L., Bacau
Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Schineni, curs apa rau Siret, mal drept, pentru decolmatarea si reprofilarea albiei
87 09/03/2017 Comuna Pirjol OMV PETROM prin IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L., Bucuresti
Lucrari de abandonare aferente sondei 64 Campeni
86 09/03/2017 Comuna Scorteni, sat Stejaru Potoroaca Radu si Adriana, Bacau
Locuinta unifamiliala
85 09/03/2017 Comuna Magura Mina Ion si Virginia, Bacau
Hala productie mobila, showroom, garaj, cabina poarta, imprejmuire, totem, suport steaguri si locuinte de serviciu - Negativ
84 09/03/2017 Comunele Ungureni si Buhoci SNTGN ROMGAZ SA, Medias
Instalatii tehnologice de suprafata la sondele 1 si 3 Berbinceni
83 09/03/2017 Comuna Sanduleni - extravilan Primarul
Punte auto si pietonala peste raul Tazlau in punctul Mateiesti - continuare lucrari
82 07/03/2017 Comuna Buhoci, satele: Coteni, Buhoci, Dospinesti Primarul
Modernizare retele de drumuri de interes local
81 07/03/2017 Comuna Buhoci, sat Bijghir Primarul
Reabilitare si modernizare gradinita cu program normal
80 07/03/2017 Comuna Damienesti ORGANIZATIA UTILIZATORILOR DE APA PENTRU IRIGATII PROAGRIA, Damienesti
Modernizarea si retehnologizarea plotului de irigatii SPP2 din amenajarea de irigatii Damienesti
79 03/03/2017 Comunele: Ungureni, Gura Vaii, Palanca, Motoseni, Glavanesti, Secuieni, Lipova Dealu Morii Strugari, Ghimes Faget S.C. DELGAZ GRID S.A. prin S.C. GENERAL ELECTRIC S.R.L. Targu Mures
Coexistenta fibra optica apartinand Ministerului pentru Societatea Informationala cu retelele electrice apartinand DELGAZ GRID
78 03/03/2017 Comuna Izvoru Berheciului Navodaru Victor, Bacau
Locuinta si imprejmuire
77 03/03/2017 Comuna Parincea Saran Claudiu si Sumanaru Sorina Mihaela, Bacau
Desfiintare locuinta
76 03/03/2017 Comuna Parincea Saran Claudiu si Sumanaru Sorina Mihaela, Bacau
Locuinta
75 27/02/2017 Comuna Magura, sat Magura si extravilan Primarul
Modernizare drumuri de interes local zona METALBAC si Cujbic
74 27/02/2017 Comuna Saucesti - extravilan SC LEXTUD TRADE SRL
Locuinta - PUZ
73 27/02/2017 Comuna Saucesti - extravilan Diumea Maria si Ioan
Ansamblu de locuinte - P.U.Z.
72 27/02/2017 Comuna Magiresti - extravilan OMV PETROM prin IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL, Bucuresti
Lucrari de abandonare aferente sondei 1337 Piatra Crapata
71 27/02/2017 Comuna Asau - extravilan OMV PETROM prin IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL, Bucuresti
Lucrari de abandonare aferente sondei 261 Asau
70 27/02/2017 Comuna Dealu Morii Blaga Ionel si Ciobanu Olga
Locuinta P+M si anexa parter
69 27/02/2017 Comuna Dealu Morii Blaga Ionel si Ciobanu Olga
Desfiintare constructie C2 ( anexa )
68 27/02/2017 Comuna Ghimes Faget, sat Bolovanis Florea Victor Gheorghe
Locuinta P+1
67 27/02/2017 Comuna Magura - extravilan Ramascanu Constantin si Laura, Bacau
Anexa gospodareasca a exploatatiei agricole
66 27/02/2017 Comuna Zemes - extravilan OMV PETROM zona de productie VIII MOLDOVA NORD
Montare tronsoane de conducte in zona sector Geamana
65 27/02/2017 Comuna Zemes , sat Ciresoaia si - extravilan OMV PETROM zona de productie VIII MOLDOVA NORD
Construire QSPFO Parc 288 Tazlau si Parc 901 Tazlau
64 27/02/2017 Comuna Zemes OMV PETROM zona de productie VIII MOLDOVA NORD
Construire SPFO Parcuri 9 Pietrosu si 354 Tazlau
63 27/02/2017 Comuna Zemes - extravilan OMV PETROM zona de productie VIII MOLDOVA NORD
Construire QSPFO optimizare flux productie parc central Tasbuga - depozit Albotesti
62 27/02/2017 Orasul Slanic Moldova - extravilan OMV PETROM prin IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL, Bucuresti
Lucrari de abandonare aferente sondei 396 Cerdac
61 27/02/2017 omuna Solont SC INVESTMENT SRL, Margineni
Ferma avicola - PUZ
60 27/02/2017 Comuna Letea Veche SC EUROMARCHET IMPEX SRL, Letea Veche
Unitate depozitatre si prelucrare material lemnos - PUZ
59 14/02/2017 Comuna Saucesti Fuioaga Corneliu, Bacau
Operatiuni notariale privind circulatia imobiliara - Dezmembrare in 3 loturi
58 14/02/2017 Comuna Saucesti AN APELE ROMANE ABA Siret Bacau prin SC NUTEXTRACT SRL
Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Saucesti intermediar, rau Siret mal drept, pentru decolmatarea si reprofilarea albiei
57 14/02/2017 Comuna Dofteana OMV PETROM prin IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL, Bucuresti
Lucrari de abandonare aferente sondei 117 Pacurita
56 14/02/2017 Comuna Izvoru Berheciului, sat Padureni Ojar Constantin, Bacau
Locuinta
55 14/02/2017 Comuna Dofteana OMV PETROM prin IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL, Bucuresti
Lucrari de abandonare aferente sondei 152 Pacurita
54 14/02/2017 Comuna Oncesti, sat Dealu Perjului SC BIO AGRO COMPANY SRL
Demolare C3 depozit combustibil, C6 pod bascula, C16 grajd, C19 platforma furaje
53 14/02/2017 Comunele Magiresti si Solont OMV PETROM SA, Moinesti
Construire QSPFO SKID productie Stanesti
52 14/02/2017 Comuna Margineni - extravilan Liche Neculai, sat Podis, comuna Margineni
Casa de vacanta
51 10/02/2017 Comuna Caiuti - extravilan COOPERATIVA AGRICOLĂ AGROPLANT Blidari, comuna Caiuti
Amenajare anexe gospodaresti ale exploatatiei agricole ( adapost animale + anexe ale acestora )
50 09/02/2017 Comuna Filipesti - extravilan SC BIOGAL SRL
Ferma ecologica de gaini ouatoare
49 09/02/2017 Comuna Agas, satele Agas, Cotumba, Beleghet Primarul
Infiintaresistem de alimentare cu apa, colectare si tratare ape uzate
48 09/02/2017 Comuna Parincea, satele Parincea, Nanesti, Valeni Primarul
Modernizare drumuri de interes local
47 09/02/2017 Comuna Poduri, sat Cernu Primarul
Modernizare drumuri locale
46 09/02/2017 Comuna Sascut, satele Sascut si Beresti Primarul
Amenajare drumuri de acces la exploatatiile agricole
45 09/02/2017 Comuna Dealu Morii, sat Negulesti SC DELGAZ GRID SA prin SC SERVICII ENERGETICE PROIECTARE SRL Targu Mures
Reabilitare retea de joasa tensiune PTA1
44 07/02/2017 Comuna Corbasca, satele Rogoaza si Marvila Primarul
Modernizare infrastructura rutiera
43 06/02/2017 Comuna Parincea, sat Vladnic Radavoi Florin
Locuinta si imprejmuire
42 06/02/2017 Comuna Buhoci, sat Bijghir Gheghici Damian
Anexa gospodareasca (bucatarie de vara)
41 06/02/2017 Comuna Parincea, sat Vladnic Pal Stefan
Locuinta parter si imprejmuire
40 06/02/2017 Comuna Secuieni Corduneanu Lenuta si Ioan
Locuinta
39 06/02/2017 Comuna Parincea Primarul
Garaj 2 locuri
38 06/02/2017 Comuna Corbasca extravilan I.I. SURUGIU MARIA MIRABELA
Anexe gospodaresti ale exploatatiei agricole (adapost animale, depozit furaje)
37 06/02/2017 Comuna Magiresti OMV PETROM SA, Moinesti
Tronson de conducta de la Parc 1 Stanesti la Depozit Albotesti
36 06/02/2017 Comuna Solont OMV PETROM prin IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL, Bucuresti
Lucrari abandonare aferente sondei 70 Mihoc
35 06/02/2017 Comuna Solont OMV PETROM prin IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL, Bucuresti
Lucrari abandonare aferente sondei 48 Mihoc
34 06/02/2017 Comuna Asau OMV PETROM prin IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL, Bucuresti
Lucrari abandonare aferente sondei 5516 Asau
33 06/02/2017 Comuna Huruiesti, sat Ocheni Botezatu Costica
Locuinta parter si imprejmuire
32 03/02/2017 Comuna Letea Veche AN APELE ROMANE ABA Siret Bacau
Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Radomiresti 2, rau Siret mal drept pentru regularizarea scurgerii
31 03/02/2017 Comuna Racova SNGN ROMGAZ SA Sucursala Medias
Lucrari pregatitoare provizorii foraj si probe de productie la sonda 1 Iliesi
30 03/02/2017 Comuna Beresti Bistrita SNGN ROMGAZ SA Sucursala Medias
Lucrari pregatitoare provizorii foraj si probe de productie la sonda 1 Climesti
29 03/02/2017 Comuna Huruiesti Cernat Danut
Locuinta parter
28 25/01/2017 Comuna Orbeni, sat Scurta Primarul
Modernizare drumuri de interes local
27 25/01/2017 Comuna Scorteni - extravilan Lucaci Gabriel si Cristina
Anexe gospodaresti ale exploatatiei agricole (adapost utilaje agricole, spatii cazare temporara pe timpul campaniilor agricole)
26 25/01/2017 Comuna Margineni Coman Gabriel Bogdan Pompiliu si Coman Oana Eugenia, Bacau
Locuinte unifamiliale
25 25/01/2017 Comuna Parincea, sat Vladnic Lotcu Gabriel si Lacramioara
Locuinta parter
24 16/01/2017 Comuna Margineni - extravilan Dumitrascu Vasile si Daniela
Locuinta
23 16/01/2017 Comuna Scorteni, sat Grigoreni Sandulache Valerica, Bacau
Anexa gospodareasca (bucatarie)
22 16/01/2017 Comuna Parincea Primarul
Infiintarea sistemului public de alimentare cu apa
21 16/01/2017 Comuna Parincea Primarul
Infiintarea sistemului public de apa uzata (canalizare)
20 09/01/2017 Comuna Dealu Morii Primarul
Modernizare si dotare gradinita
19 09/01/2017 Comuna Buhoci, sat Buhocel Tataru Simona Elena si Rotaru Elena, Bacau
Desfiintare locuinta C1
18 09/01/2017 Comuna Buhoci, sat Bijghir Miclaus Gabriela si Damian
Desfiintare locuinta (C1) si anexa (C2)
17 09/01/2017 Comuna Buhoci, sat Bijghir Miclaus Gabriela si Damian
Locuinta parter
16 09/01/2017 Comuna Buhoci, sat Dospinesti Merauta Gheorghe
Anexa gospodareasca (depozitare furaje si unelte agricole)
15 09/01/2017 Comuna Buhoci, sat Buhocel Bumb Gabriela si Marin, Maramures
Locuinta si imprejmuire
14 09/01/2017 Comuna Buhoci, sat Buhocel Bumb Gabriela si Marin, Maramures
Desfiintare locuinta (C1) si grajd (C2)
13 09/01/2017 Comuna Buhoci, sat Coteni Preser Adrian, Bucuresti
Locuinta P+1 si imprejmuire
12 09/01/2017 Comuna Buhoci Parfeni Cristian, Bacau
Anexa gospodareasca (bucatarie si magazie)
11 09/01/2017 Comuna Asau, sat Lunca Asau Popa Jenita
Garaj
10 06/01/2017 Comuna Sascut si extravilan COOPERATIVA AGRICOLA AGROLACT MOLDOVA, Bacau
Construire si dotare fabrica produse lactate
9 06/01/2017 Comuna Magura Niculita Nicu si Aneta
Locuinta P+1
8 06/01/2017 Comuna Magura Dospinescu Tatiana, Bacau
Locuinta P+1
7 06/01/2017 Comuna Racaciuni- extravilan Cochior Silvestri, sat Fundu Racaciuni, comuna Racaciuni
Pensiune turistica
6 06/01/2017 Comuna Magura Moisa Clement si Mihaela, Bacau
Locuinta
5 06/01/2017 Comuna Magura Solomon Viorel
Locuinta
4 06/01/2017 Comuna Magura - extravilan Munteanu Angelica
Locuinta
3 06/01/2017 Comuna Saucesti, sat Serbesti Tamas Olimpia, Liviu Adrian si Dumitru, Bacau
Operatiuni notariale privind circulatia imobiliara (dezmembrare in 3 loturi)
2 06/01/2017 Comuna Secuieni, sat Fundeni Mariut Liliana, Tofanescu Mihai Florin, comuna Margineni, sat Barati
Locuinta si imprejmuire teren
1 06/01/2017 Comuna Urechesti - extravilan SC ONVIRA PREST SRL, Adjud
Hala reparatii auto