Consiliul Judetean Bacau
Componență și conducere
Aparat de specialitate
Informații de interes public
Proiecte & Strategii
Finanțări nerambursabile
Finanțări rambursabile
Achiziții publice
Urbanism
Transport județean
TelVerde CSJ Bacau 0800800232

Anunt evaluare de mediu privind Planul de amenajare a teritoriului Judetului Bacau

Vineri 19.06.2020 09:00
Consiliul Județean Bacău anunță publicul interesat că în urma analizei Planului de Amenajare a Teritoriului Județului Bacău și a consultării membrilor comitetului special constituit, APM Bacău a luat decizia că planul are efecte potențial semnificative asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar din județul Bacău, necesită evaluare adecvată de mediu și implicit evaluare de mediu. Planul poate fi consultat la sediul APM Bacău, strada Oituz nr. 23, în zilele lucrătoare, între orele 8-14 și la adresa de internet http://apmbc.anpm.ro secțiunea Reglementări/avize de mediu.

Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de încadrare, pe care le trimite în scris la APM Bacău, str. Oituz nr. 23, fax 0234/571056, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunțului, până la data de 29.06.2020.